תתל/ 43/ א

דרך מס' 4- בקטע מחלף רעננה דרום - מחלף הדרים

מטרת התוכנית


יצירת מסגרת תכנונית להרחבה, שדרוג ומחלוף של דרך מס' 4, בקטע שבין מחלף רעננה דרום לבין מחלף הדרים.

עיקרי הוראותיה


ייעוד שטחים לדרך, סימון מבנים להריסה וקביעת דרכים לביטול.
הטלת מגבלות בניה קבועות וזמניות.
קביעת עקרונות בינוי ופיתוח לדרך ולשיקום נופי בשוליה.
קביעת אמצעים והוראות למזעור הפגיעה בסביבה ולצמצום מפגעים הנובעים מהתוכנית.
קביעת הנחיות להגשת מסמכי תכנון מפורט לפני ביצוע/ הרשאות למבני דרך והגדרת תכולתם
קביעת מנגנוני גמישות, התניות ושלביות ביצוע.
קביעת שטחים להפקעה והפקעת שימוש זמנית.

דברי הסבר


תת"ל 43 א' היא תכנית להרחבה ומחלוף דרך מס' 4 בקטע שבין מחלף רעננה דרום לפאתי מחלף הדרים. התכנית הוכרזה בשנת 2009 כחלק מתת"ל 43 ופוצלה בחודש יולי 2015 לתכנית נפרדת.
תכנית זו משלימה את תתל / 43 ויוצרת רצף תכנוני להרחבה ומחלוף של דרך מספר 4 בין מחלף רעננה דרום למחלף נחל חדרה.

התכנית מהווה ציר תחבורה מרכזי וחשוב וכוללת שני מקטעים השונים במאפיינים הנופיים:
מקטע אחד - רעננה דרום-רעננה כפר סבא צפון - בו עובר תוואי הדרך במרחב אורבני בין שתי הערים רעננה וכפר סבא ומהווה ציר תחבורתי עיקרי לכל מרחב השרון. במקטע זה התכנית כוללת מחלף בצומת אחוזה (4/402) הוספת רמפה מכביש 531 מזרח לדרך 4 צפון במחלף רעננה דרום, הגדלת מספר הנתיבים משני נתיבים בסיסיים לארבעה נתיבים ונת"צ ימני.
מקטע שני - ממחלף רעננה כפר סבא צפון - מחלף הדרים בו עובר תוואי הדרך בלב מרחב כפרי חקלאי פתוח באזור השרון. במקטע זה התכנית כוללת הגדלת מספר הנתיבים משני נתיבים בסיסיים לארבעה נתיבים ונת"צ ימני, רצועה ברוחב 18 מ' במרכז הדרך המיועדת לתחבורה ציבורית (אוטובוס/BRT/רכבת קלה/רכבת כבדה), דרכים חקלאיות, שבילי אופניים וכן גשרים ומעברים להולכי רגל ורוכבי אופניים.

כמו כן כוללת התכנית בשני מקטעיה, הוראות לשיקום נופי, הסדרת נחלים והתייחסות למסדרון האקולוגי באזור נחל פולג.

אישור התוכנית וביצועה בעתיד יאפשרו מתן עדיפות לתחבורה ציבורית, הגדלת קיבולת הדרך, גישה נוחה ובטוחה ליישובים וחיבור לדרכי רוחב באמצעות מחלפים, ומעל לכל שיפור רמת השירות והבטיחות למשתמשים בדרך.

מקום התוכנית


דרך מס' 4, בקטע שבין מחלף רעננה דרום (בדרום) לבין מחלף הדרים (בצפון).

מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית - מאושרות - חתום הורדה
תשריט התכנית
תשריט התכנית - מאושר - חתום הורדה
מסמכים חתומים
חתכים חתך לאורך-כביש 4 מסלול מזרחי - חתום לאישור ות"ל הורדה
חתכים חתכים לאורך-כביש 402, רמפה 110, רמפה 150 - חתום לאישור ות"ל הורדה
ניקוז נספח ניקוז - חתום לאישור ות"ל הורדה
חתכים חתך לאורך-כביש 4 מסלול מזרחי - חתום לאישור ות"ל הורדה
תשתיות תכנית תשתיות גיליונות 1-4 - חתום לאישור ות"ל הורדה
תנועה נספח תנועה גיליונות 1-4 - חתום לאישור ות"ל הורדה
תנוחה תנוחה כללית על רקע תצ"א - חתום לאישור ות"ל הורדה
אקוסטיקה חתום לאישור ות"ל הורדה
ניקוז נספח ניקוז - חתום לאישור ות"ל הורדה
שמירה על עצים בוגרים חוברת סקר עצים - חתום לאישור ות"ל הורדה
שמירה על עצים בוגרים סקר עצים בוגרים גליונות 1-4 - חתום לאישור ות"ל הורדה
בינוי ופיתוח חוברת מבני דרך חלק 3 - חתום לאישור ות"ל הורדה
מצב מאושר חתום לאישור ות"ל הורדה
פיתוח סביבתי חתכים טיפוסים נופיים - חתום לאישור ות"ל הורדה
תנוחה תנוחה כללית על רקע תצ"א - חתום לאישור ות"ל הורדה
פיתוח סביבתי חתכים טיפוסים נופיים - חתום לאישור ות"ל הורדה
שמירה על עצים בוגרים סקר עצים בוגרים גליונות 1-4 - חתום לאישור ות"ל הורדה
תשתיות תכנית תשתיות גיליונות 1-4 - חתום לאישור ות"ל הורדה
תשריט על גבי תכניות מתאר ארציות ומחוזיות חתום לאישור ות"ל הורדה
מצב מאושר חתום לאישור ות"ל הורדה
חתכים חתכים לאורך-רמפות 51, 130, 4-51, 170 - חתום לאישור ות"ל הורדה
פיתוח סביבתי נספח נופי גיליונות 1-4 - חתום לאישור ות"ל הורדה
בינוי ופיתוח חוברת מבני דרך חלק 1 - חתום לאישור ות"ל הורדה
תסקיר השפעה על הסביבה מסמך תיקון טעויות סופר בתסקיר השפעה על הסביבה - חתום לאישור ות"ל הורדה
תנוחה תנוחה כללית על רקע תצ"א - חתום לאישור ות"ל הורדה
תנועה נספח תנועה גיליונות 1-4 - חתום לאישור ות"ל הורדה
חתכים חתכים לאורך-רמפה 300 נת"צ מסלול מזרחי - חתום לאישור ות"ל הורדה
תסקיר השפעה על הסביבה חתום לאישור ות"ל הורדה
מצב מאושר חתום לאישור ות"ל הורדה
דברי הסבר בערבית נספח להוראות התכנית - חתום לאישור ות"ל הורדה
תסקיר השפעה על הסביבה חתום לאישור ות"ל הורדה
חתכים חתך לאורך-רמפה w2 נת"צ מסלול מערבי - חתום לאישור ות"ל הורדה
שמירה על עצים בוגרים סקר עצים בוגרים גליונות 1-4 - חתום לאישור ות"ל הורדה
ניקוז נספח ניקוז - חתום לאישור ות"ל הורדה
ניקוז נספח ניקוז - חתום לאישור ות"ל הורדה
חתכים חתך לאורך-כביש 4 מסלול מערבי - חתום לאישור ות"ל הורדה
תשתיות תכנית תשתיות גיליונות 1-4 - חתום לאישור ות"ל הורדה
בינוי ופיתוח חוברת מבני דרך חלק 2 - חתום לאישור ות"ל הורדה
תשתיות תכנית תשתיות גיליונות 1-4 - חתום לאישור ות"ל הורדה
פיתוח סביבתי נספח נופי גיליונות 1-4 - חתום לאישור ות"ל הורדה
תנוחה תנוחה כללית על רקע תצ"א - חתום לאישור ות"ל הורדה
פיתוח סביבתי נספח נופי גיליונות 1-4 - חתום לאישור ות"ל הורדה
חתכים חתך לאורך-כביש 4 מסלול מערבי - חתום לאישור ות"ל הורדה
תנועה נספח תנועה גיליונות 1-4 - חתום לאישור ות"ל הורדה
תנועה נספח תנועה גיליונות 1-4 - חתום לאישור ות"ל הורדה
מצב מאושר חתום לאישור ות"ל הורדה
פיתוח סביבתי נספח נופי גיליונות 1-4 - חתום לאישור ות"ל הורדה
שמירה על עצים בוגרים סקר עצים בוגרים גליונות 1-4 - חתום לאישור ות"ל הורדה
תדפיס הוראות התכנית חתום לאישור ות"ל הורדה
תדפיס הוראות התכנית חתום להפקדה ות"ל הורדה
חתכים חתך לאורך-כביש 4 מסלול מזרחי גיליונות 1-8-חתום להפקדה ות"ל הורדה
דברי הסבר בערבית דברי הסבר בערבית-חתום להפקדה ות"ל הורדה
תנוחה תנוחה כללית על רקע תצ"א-חתום להפקדה ות"ל הורדה
שמירה על עצים בוגרים סקר עצים בוגרים גליונות 1-4-חתום להפקדה ות"ל הורדה
תשריט על גבי תכניות מתאר ארציות ומחוזיות חתום להפקדה ות"ל הורדה
ניקוז נספח ניקוז-חתום להפקדה ות"ל הורדה
תנועה נספח תנועה גיליונות 1-4-חתום להפקדה ות"ל הורדה
שמירה על עצים בוגרים סקר עצים בוגרים גליונות 1-4-חתום להפקדה ות"ל הורדה
אקוסטיקה חתום להפקדה ות"ל הורדה
פיתוח סביבתי נספח נופי גיליונות 1-4-חתום להפקדה ות"ל הורדה
ניקוז נספח ניקוז-חתום להפקדה ות"ל הורדה
מצב מאושר חתום להפקדה ות"ל הורדה
שמירה על עצים בוגרים חוברת סקר עצים-חתום להפקדה ות"ל הורדה
שמירה על עצים בוגרים סקר עצים בוגרים גליונות 1-4-חתום להפקדה ות"ל הורדה
תנועה נספח תנועה גיליונות 1-4-חתום להפקדה ות"ל הורדה
פיתוח סביבתי חתכים טיפוסים נופיים-חתום להפקדה ות"ל הורדה
תנוחה תנוחה כללית על רקע תצ"א-חתום להפקדה ות"ל הורדה
תסקיר השפעה על הסביבה חתום להפקדה ות"ל הורדה
ניקוז נספח ניקוז-חתום להפקדה ות"ל הורדה
תשתיות תכנית תשתיות גיליונות 1-4-חתום להפקדה ות"ל הורדה
חתכים חתך לאורך-כביש 4 מסלול מערבי גיליונות 1-8-חתום להפקדה ות"ל הורדה
מצב מאושר חתום להפקדה ות"ל הורדה
תסקיר השפעה על הסביבה חתום להפקדה ות"ל הורדה
פיתוח סביבתי חתכים טיפוסים נופיים-חתום להפקדה ות"ל הורדה
בינוי ופיתוח חוברת מבני דרך-חתום להפקדה ות"ל הורדה
פיתוח סביבתי נספח נופי גיליונות 1-4-חתום להפקדה ות"ל הורדה
תשתיות תכנית תשתיות גיליונות 1-4-חתום להפקדה ות"ל הורדה
בינוי ופיתוח חוברת מבני דרך-חתום להפקדה ות"ל הורדה
חתכים חתכים לאורך-רמפה 300 נת"צ מסלול מזרחי ורמפה300-1 גיליונות 1-8-חתום להפקדה ות"ל הורדה
חתכים חתך לאורך-כביש 4 מסלול מערבי גיליונות 1-8-חתום להפקדה ות"ל הורדה
תנועה נספח תנועה גיליונות 1-4-חתום להפקדה ות"ל הורדה
תשתיות תכנית תשתיות גיליונות 1-4-חתום להפקדה ות"ל הורדה
בינוי ופיתוח חוברת מבני דרך-חתום להפקדה ות"ל הורדה
פיתוח סביבתי נספח נופי גיליונות 1-4-חתום להפקדה ות"ל הורדה
תשתיות תכנית תשתיות גיליונות 1-4-חתום להפקדה ות"ל הורדה
תנוחה תנוחה כללית על רקע תצ"א-חתום להפקדה ות"ל הורדה
תנוחה תנוחה כללית על רקע תצ"א-חתום להפקדה ות"ל הורדה
שמירה על עצים בוגרים סקר עצים בוגרים גליונות 1-4-חתום להפקדה ות"ל הורדה
חתכים חתכים לאורך-כביש 402, רמפה 110, רמפה 150גיליונות 1-8-חתום להפקדה ות"ל הורדה
חתכים חתך לאורך-רמפה w2 נת"צ מסלול מערבי גיליונות 1-8-חתום להפקדה ות"ל הורדה
ניקוז נספח ניקוז-חתום להפקדה ות"ל הורדה
מצב מאושר חתום להפקדה ות"ל הורדה
תנועה נספח תנועה גיליונות 1-4-חתום להפקדה ות"ל הורדה
פיתוח סביבתי נספח נופי גיליונות 1-4-חתום להפקדה ות"ל הורדה
חתכים חתך לאורך-כביש 4 מסלול מזרחי גיליונות 1-8-חתום להפקדה ות"ל הורדה
מצב מאושר חתום להפקדה ות"ל הורדה
חתכים חתכים לאורך-רמפות 51, 130, 4-51, 170גיליונות 1-8-חתום להפקדה ות"ל הורדה
נספחים
נספחים מאושרים חתכים הורדה
נספחים מאושרים תשתיות הורדה
נספחים מאושרים תסקיר השפעה על הסביבה הורדה
נספחים מאושרים תנועה הורדה
נספחים מאושרים תנוחה הורדה
נספחים מאושרים סקר עצים הורדה
נספחים מאושרים אקוסטי הורדה
נספחים מאושרים ניקוז הורדה
נספחים מאושרים נוף הורדה
נספחים מאושרים מצב מאושר הורדה
דוח חוקר
דוח חקירת שמיעת התנגדויות דוח חוקר ומצגת שהוצגה על ידו במליאה הורדה
קבצים דיגיטליים
ישויות פוליגונליות, קוויות ונקודתיות הורדה
גבול התכנית(KML) לצפיה ב google earth הורדה
קבצי התכנית (SHP) הורדה
תאי שטח הורדה
קו כחול הורדה
מסמכים
חומרים נלווים לישיבות חומר רקע למליאת הות"ל 26.3.18 הורדה
חומרים נלווים לישיבות חומר רקע למליאת הות"ל 26.3.18 הורדה
חומרים נלווים לישיבות חומר רקע למליאת הות"ל 26.3.18 הורדה
חומרים נלווים לישיבות חומר רקע למליאת הות"ל 26.3.18 הורדה
חומרים נלווים לישיבות חומר רקע למליאת הות"ל 26.3.18 הורדה
חומרים נלווים לישיבות מצגת שהוצגה בדיון 17.8.20 הורדה
חומרים נלווים לישיבות חומר רקע למליאת הות"ל 17.8.20 הורדה
מסמכי התנגדות הערות והשגות הורדה
מסמכי התנגדות הערות והשגות המשך הורדה
מסמכי התנגדות הערות והשגות המשך הורדה
מסמכי התנגדות הערות והשגות המשך הורדה
מסמכי התנגדות הערות והשגות המשך הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
התכנית אושרה 09/12/2021 77 54
רישום התכנית שהטיפול בה הסתיים 09/12/2021 77 54
פרסום לאישור ברשומות 09/12/2021 תאריך פרסום: 09/12/2021. מס' ילקוט פרסומים: 10050. עמוד: 2002. שנה עברית: התשפב . 77 54 צפייה
דיון ממשלה / ועדת שרים באישור תכנית - התכנית אושרה 08/11/2021 77 54
המלצה לממשלה לאישור תכנית בתנאים 24/05/2021 77 54
רישום נתוני פרסום בעיתונות על העברה להערות והשגות 29/01/2021 תאריך פרסום בעיתון: 22/01/2021. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 22/01/2021. עיתון: ישראל היום. תאריך פרסום בעיתון: 22/01/2021. עיתון: עיתון מקומי א. תאריך פרסום בעיתון: 27/01/2021. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 28/01/2021. עיתון: גלובס. 63 49
התכנית פורסמה להערות והשגות 24/01/2021 63 49
רישום נתוני פרסום ברשומות על העברה להערות והשגות 24/01/2021 תאריך פרסום: 24/01/2021. מס' ילקוט פרסומים: 9387. עמוד: 3231. שנה עברית: התשפא . 63 49 צפייה
הוחלט להעביר את התכנית להערות והשגות 17/08/2020 63 49
טיפול בתסקיר השפעה על הסביבה-הוגש תסקיר 21/03/2018 22 21
קבלת תכנית בות"ל 20/03/2018 19 18
טיפול בתסקיר השפעה על הסביבה 19/04/2017 22 21

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית תמא/ 1 תכנית מתאר ארצית - תמא/ 1 פירוט צפייה
תוכנית תתל/ 15 מסילת השרון וכביש 531 שינוי צפייה

יחס לתוכניות עתידיות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית 405-0254086 דרך מס' 4- בקטע מחלף רעננה דרום - מחלף הדרים כפיפות
תוכנית תתל/ 130 דרך מס' 4- בקטע מחלף רעננה דרום - מחלף הדרים שינוי
תוכנית 416-1089085 דרך מס' 4- בקטע מחלף רעננה דרום - מחלף הדרים כפיפות

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2021012 ועדה ארצית - הוועדה לתשתיות לאומיות (ות"ל) 26/07/2021
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2021008 ועדה ארצית - הוועדה לתשתיות לאומיות (ות"ל) 24/05/2021
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2021004 ועדה ארצית - ועדת משנה להשגות 24/05/2021
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2021011 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז 08/03/2021
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
2019044 ועדה ארצית - הוועדה לתשתיות לאומיות (ות"ל) 17/08/2020
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2018005 ועדה ארצית - הוועדה לתשתיות לאומיות (ות"ל) 26/03/2018
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה

נוסחי פרסום


שם תאריך הורדה
נוסח הודעה בדבר העברת תכנית להערות והשגות הציבור 26/11/2020 הורדה
פרסום נוסח אישור ברשומות 12/12/2021 הורדה
פרסום נוסח העברה להערות והשגות בעיתונות 09/02/2021 הורדה
פרסום נוסח העברה להערות והשגות ברשומות 31/01/2021 הורדה