תמל/ 1082

קריית שחקים - הרצליה

מטרת התוכנית


קביעת הוראות וזכויות להקמת מתחם משולב שיכלול: שטחי תעסוקה, מסחר, מגורים (1650 יחידות דיור), שטחים למבני ציבור, מרכז תחבורה ושטחים פתוחים.

עיקרי הוראותיה


א. שינוי במערך ייעודי הקרקע כמפורט:
מיעוד קרקע חקלאי, מבנים ומוסדות ציבור, דרך, פארק ושצ"פ
לייעודים של דרך; דרך ו/או טיפול נופי; שצ"פ; כיכר עירונית; מבנים ומוסדות ציבור; מגורים ד'; תחבורה; תעסוקה; ויעודים מעורבים עבור: מסחר ותעסוקה; מגורים, מסחר ותעסוקה; מבנים ומוסדות ציבור ותחבורה.
ב. קביעת מגרשים להקמת מגורים (1650 יח"ד), מסחר, תעסוקה, מבנים ומוסדות ציבור, כיכר עירונית, מרכז תחבורה, שטחים ציבוריים פתוחים, דרכים
ג. קביעת שימושים מותרים, והוראות בניה ופיתוח.
ד. קביעת קווי בניין למגרשים המיועדים לבניה.
ה. קביעת שטחי הבניה המותרים
ו. קביעת הוראות לשמירה על הסביבה ולשמירה על ערכי טבע ועצים.
ז. קביעת הנחיות לעיצוב אדריכל
ח. קביעת תנאים למתן היתר בניה.
ו. קביעת הוראות לאיחוד וחלוקה/הפקעה.

דברי הסבר


רקע:
"תכנית מס' תמל/ 1082, קריית שחקים הרצליה", הנה תכנית היוצרת בסיס תכנוני לפיתוח מתחם עירוני במבואות העיר הרצליה בכניסה המערבית בין מרכז העיר הקיים והוותיק ולבין אזור התעסוקה והים - חיבור בין מזרח העיר למערבה.
המתחם שבמרכזו שכונת מגורים ייחודית אשר כוללת מבני ושטחי ציבור, מתאפיין בעירוב שימושים, הכוללים בנוסף גם תעסוקה ומסחר, ונשען על מרכז תחבורה ייחודי, המרכז את כל אמצעי התחבורה הציבורית בהרצליה, באופן המעודד שימוש בתחבורה ציבורית במתחם עצמו ובעיר כולה.
תכנון המתחם כולל הפרדה מוחלטת בין תנועת כלי הרכב ולבין תנועת הולכי הרגל ורוכבי האופניים, באמצעות מערכת צירים עירוניים מעל הקרקע להולכי רגל ורוכבי אופניים בלבד, כשכל התנועה המוטורית מתנהלת ברחוב עירוני שכולו מתחת לפני הקרקע.
בלב המתחם מוצע ציר ירוק מטרופוליני ראשי, החוצה אותו בכיוון צפון-דרום, והמחבר את פארק הרצליה מצפון עם "הפארק הדרומי (גליל ים) מדרום ובכך מושלם בפועל רצף ירוק מטרופוליני.
המתחם נמצא מזרחית לכביש 2 (חיפה-תל אביב) ודרך איילון, צפון מזרחית למחלף שבעת הכוכבים בסמוך לתחנת הרכבת, בין פארק הרצליה לפארק גליל ים. וכן כולל חיבור מתארי בין המתחם לבין התחנה הצפונית של הקו הירוק ברחוב אבא אבן לצורך העברת מתע"ן בתחום רצועה זו.
התכנית כולה מתפרשת על פני כ- 180 דונם ושטח המתחם משמש כיום ברובו לעיבוד חקלאי

1. כללי:
התכנית קובעת זכויות בנייה ל1650 יחידות דיור בצפיפות ממוצעת של כ-90 יח"ד/ דונם נטו ובהיקף של 165,000 מ"ר למגורים וכן כ- 200,000 מ"ר עבור תעסוקה ומסחר, וכן שטחים נוספים למבני ציבור ולמרכז תחבורה;
עוד נכללות בתכנית הוראות להקמת מרכז תחבורה שיכלול מסוף אוטובוסים, פתרונות חניה לבאים לתחנת הרכבת וקשר למטרו או לרכבת הקלה העתידיים ול- BRT / מהיר לעיר, והוראות לפיתוח השטח כולל שטחים ציבוריים פתוחים ומעברים להולכי רגל.
רוב שטח התכנית בבעלות רשות מקרקעי ישראל והיתר בבעלויות שונות; לתכנית נערכו טבלאות הקצאה במסגרת מסמכי התכנית.

2. מצב סטטוטורי:
בהתאם להוראות תמ"מ 5 האזור מוגדר כמתחם לבינוי ולפיתוח חדש, בתוך אזור עירוני בדגש מגורים, ומסומן כאזור תעסוקה ראשי, מוטה תחבורה ציבורית, דרכו חוצה ציר ירוק מטרופוליני.
על פי הוראות תמ"מ 5 השטח מיועד לאזור תעסוקה ראשי הכולל משרדים ומסחר, תעשייה קלה, אחסנה ומלאכה ושימושים נוספים כגון: מוסדות ציבור, שטחים פתוחים, מרכז ספורט, מלונאות, מגורים, שירותי בידור והסעדה, ומרכז תחבורה.

3. הקשר לעיר הקיימת:
התכנית מייצרת חיבור בין "פארק הרצליה" ל"פארק הדרומי" (גליל ים) ושכונות המגורים מדרום, ולבין שכונות המגורים ממערב, וכציר ירוק מטרופוליני - שדרה ירוקה; ובנוסף התכנית מייצרת שדרה עירונית בציר מסחרי מרכזי העובר ממזרח למערב ביעוד כיכר עירוני, המחברת בין מזרח העיר לבין הטרמינל התחבורתי.

4. מאפייני הבינוי:
בתוך הפרויקט תנועת הרכבים תהיה תת קרקעית ובמפלס הקרקע יתאפשר חופש תנועה ונגישות מרבית להולכי רגל, דרך המתחם המחבר בין שני מוקדים עירוניים: קניון שבעת כוכבים ותחנת הרכבת.
המתחם מתוכנן כשילוב בין צירים ראשיים ומשניים, רצף של מרחבים פתוחים מגוננים, מקומות בילוי, עבודה, מבני ציבור ומגורים, שילוב של בניה נמוכה בגובה 2 קומות המלווה את הציר המסחרי המרכזי, בניה לגובה של כ- 20 קומות לצד מגדלים בגובה של עד 60 קומות, מרקם אורבני המשלב ומערב מגוון שימושים בפיתוח אינטנסיבי.

נתונים כמותיים עיקריים בתכנית


סוגגודלמצב מאושרשינוי למצב המאושרהערות
דירות להשכרה (יח"ד) 495 יח"ד יח"ד +495 יח"ד מתוך סה"כ יח"ד
דירות קטנות (יח"ד) 330 יח"ד יח"ד +330 יח"ד מתוך סה"כ יח"ד
מבני ציבור (מ"ר) 13,500 מ"ר מ"ר +13,500 מ"ר זכויות קיימות על פי 90%. בנוסף 5012 מ"ר שטחי ציבור בנויים במגרשים הפרטיים.
מגורים (יח"ד) 1,650 יח"ד יח"ד +1,650 יח"ד
מגורים (מ"ר) 165,000 מ"ר מ"ר +165,000 מ"ר
תעסוקה (מ"ר) 200,000 מ"ר מ"ר +200,000 מ"ר תעסוקה ומסחר

מקום התוכנית


השטח בין מחלף שבעת הכוכבים ממזרח ולבין שד' שבעת הכוכבים ונתיבי איילון ממערב ופארק הרצליה מצפון

מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית - מאושרות - חתום הוראות התכנית - מאושרות הורדה
הוראות התכנית הורדה
תשריט התכנית
תשריט מצב מוצע תשריט מצב מוצע הורדה
נספחים
טבלאות הקצאה טבלת הקצאות מתחם ב' ללא הסכמה- תיקון טעות סופר הורדה
טבלאות הקצאה מסמך עקרונות-תיקון טעות סופר הורדה
טבלאות הקצאה טבלת הקצאות מתחם א' ללא הסכמה- תיקון טעות סופר הורדה
טבלת איזון והקצאה טבלת איזון 1 הורדה
טבלת איזון והקצאה טבלת איזון 2 הורדה
מסמכים חתומים
תדפיס הוראות התכנית חתום לאישור ותמ"ל הורדה
תדפיס תשריט מצב מוצע תשריט מצב מוצע-חתום לאישור ותמ"ל הורדה
טבלאות הקצאה טבלת הקצאות מתחם א' ללא הסכמה-חתום לאישור ותמ"ל הורדה
טבלאות הקצאה טבלת הקצאות מתחם ב' ללא הסכמה-חתום לאישור ותמ"ל הורדה
טבלאות הקצאה מסמך עקרונות-חתום לאישור ותמ"ל הורדה
פרוגרמה לשטחי ציבור פרוגרמה לשטחי ציבור-חתום לאישור ותמ"ל הורדה
שמירה על עצים בוגרים פירוט הסקר-חתום לאישור ותמ"ל הורדה
בינוי נספח בינוי- מחייב לעניין מספר קומות מירבי בלבד-חתום לאישור ותמ"ל הורדה
בינוי נספח היתכנות מימוש-חתום לאישור ותמ"ל הורדה
מים נספח מים-חתום לאישור ותמ"ל הורדה
מים נספח מים - פרשה טכנית-חתום לאישור ותמ"ל הורדה
סביבה ונוף נספח נופי- תכנית פיתוח קומת קרקע - גיליון 1 מתוך 3-חתום לאישור ותמ"ל הורדה
סביבה ונוף נספח נופי- חתכים - גיליון 2 מתוך 3-חתום לאישור ותמ"ל הורדה
סביבה ונוף נספח נופי- תכנית גבהים, ניקוזים ושטחי חילחול - גיליון 3 מתוך 3-חתום לאישור ותמ"ל הורדה
תנועה נספח תנועה - גיליון 1 מתוך 2-חתום לאישור ותמ"ל הורדה
תנועה נספח תנועה - גיליון 2 מתוך 2-חתום לאישור ותמ"ל הורדה
תנועה נספח הולכי רגל-חתום לאישור ותמ"ל הורדה
תנועה נספח חניונים-חתום לאישור ותמ"ל הורדה
תנועה בה"ת-חתום לאישור ותמ"ל הורדה
תשריט התכנית נספח לתשריט מצב מוצע - שטח לאיחוד וחלוקה-חתום לאישור ותמ"ל הורדה
תשריט התכנית נספח לתשריט מצב מוצע - מפלס מרתף עליון-חתום לאישור ותמ"ל הורדה
תשתיות תשתיות על-חתום לאישור ותמ"ל הורדה
שמירה על עצים בוגרים נספח עצים בוגרים-חתום לאישור ותמ"ל הורדה
ביוב נספח ביוב-חתום לאישור ותמ"ל הורדה
ביוב נספח ביוב - פרשה טכנית-חתום לאישור ותמ"ל הורדה
ניקוז נספח ניקוז-חתום לאישור ותמ"ל הורדה
ניקוז נספח ניקוז - פרשה טכנית-חתום לאישור ותמ"ל הורדה
מצב מאושר חתום לאישור ותמ"ל הורדה
חוות דעת כלכלית פרוגרמה לשטחי התעסוקה ומסחר-חתום לאישור ותמ"ל הורדה
קבצים דיגיטליים
ישויות פוליגונליות, קוויות ונקודתיות הורדה
גבול התכנית תלת מימד (KML) הורדה
גבול התכנית(KML) לצפיה ב google earth הורדה
קבצי התכנית (SHP) הורדה
תאי שטח הורדה
קו כחול הורדה
מסמכים
מסמך נדרש ע"י יו"ר הועדה/הועדה בה"ת 21.11.2018 הורדה
תכתובת
תכתובות דוח חוקר הרצליה 1082 הורדה
תכתובות חו"ד מתכננת הורדה
תכתובות מצגת מליאה וועדת משנה 20.11.19 הורדה
תכתובות מצגת שהוצגה בדיון להפקדה חלק 1 הורדה
תכתובות מצגת שהוצגה בדיון ההפקדה חלק 2 הורדה
תכתובות נוסח פרסום הפקדה הורדה
תכתובות מצגת שהוצגה במליאת הותמ"ל 25.07.2021 הורדה
תכתובות נוסח פרסום - תיקון טעות סופר הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
התכנית אושרה 31/10/2021 101 63
רישום התכנית שהטיפול בה הסתיים 31/10/2021 101 63
פורסם לתיקון טעות סופר 17/09/2021 101 63
דיון בבקשה לתיקון טעות סופר 11/08/2021 101 63
רישום נתוני פרסום ברשומות בדבר תיקון טעות סופר 11/08/2021 תאריך פרסום בעיתון: 17/09/2021. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 17/09/2021. עיתון: מעריב הבוקר. תאריך פרסום בעיתון: 17/09/2021. עיתון: עיתון מקומי א. 101 63
פרסום נוסח הודעה בדבר תיקון טעות סופר באתר אינטרנט 11/08/2021 101 63
פרסום לאישור בעיתונים 10/01/2020 תאריך פרסום בעיתון: 02/01/2020. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 02/01/2020. עיתון: ישראל היום. תאריך פרסום בעיתון: 10/01/2020. עיתון: עיתון מקומי א. 100 63
פרסום לאישור ברשומות 02/01/2020 תאריך פרסום: 02/01/2020. מס' ילקוט פרסומים: 8619. עמוד: 2830. שנה עברית: התשף . 100 63 צפייה
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו 31/12/2019 100 63
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר אינטרנט 31/12/2019 100 63
החלטה בדיון באישור תכנית 20/11/2019 93 58
החלטה בדיון בהתנגדויות 20/11/2019 93 58
הוגשו התנגדויות 22/09/2019 93 58
פרסום נוסח ההפקדה על גבי שלט בתחום התכנית 22/07/2019 93 58
פרסום להפקדה בעיתונים 19/07/2019 תאריך פרסום בעיתון: 18/07/2019. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 18/07/2019. עיתון: ישראל היום. תאריך פרסום בעיתון: 19/07/2019. עיתון: עיתון מקומי א. 93 58
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו 15/07/2019 93 58
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר אינטרנט 15/07/2019 93 58
החלטה בדיון בהפקדה 13/03/2019 93 58
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף 04/03/2019 93 58
קבלת תכנית 04/03/2019 93 58

יחס לתוכניות עתידיות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית תתל/ 130 קריית שחקים - הרצליה שינוי

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2021013 ועדה ארצית - הוועדה למתחמים מועדפים לדיור ולפיתוח מוטה תחבורה ציבורית 25/07/2021
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2021013 ועדה ארצית - הוועדה למתחמים מועדפים לדיור ולפיתוח מוטה תחבורה ציבורית 25/07/2021
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2021013 ועדה ארצית - הוועדה למתחמים מועדפים לדיור ולפיתוח מוטה תחבורה ציבורית 25/07/2021
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2021013 ועדה ארצית - הוועדה למתחמים מועדפים לדיור ולפיתוח מוטה תחבורה ציבורית 25/07/2021
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2021013 ועדה ארצית - הוועדה למתחמים מועדפים לדיור ולפיתוח מוטה תחבורה ציבורית 25/07/2021
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2019033 ועדה ארצית - הוועדה למתחמים מועדפים לדיור ולפיתוח מוטה תחבורה ציבורית 20/11/2019
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2019033 ועדה ארצית - הוועדה למתחמים מועדפים לדיור ולפיתוח מוטה תחבורה ציבורית 20/11/2019
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2019033 ועדה ארצית - הוועדה למתחמים מועדפים לדיור ולפיתוח מוטה תחבורה ציבורית 20/11/2019
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
68 ועדה ארצית - וועדת משנה להתנגדויות של הותמ"ל 20/11/2019
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
68 ועדה ארצית - וועדת משנה להתנגדויות של הותמ"ל 20/11/2019
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
68 ועדה ארצית - וועדת משנה להתנגדויות של הותמ"ל 20/11/2019
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
68 ועדה ארצית - וועדת משנה להתנגדויות של הותמ"ל 20/11/2019
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
68 ועדה ארצית - וועדת משנה להתנגדויות של הותמ"ל 20/11/2019
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
68 ועדה ארצית - וועדת משנה להתנגדויות של הותמ"ל 20/11/2019
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
107 ועדה ארצית - שמיעת התנגדויות ע"י חוקר בותמ"ל 22/10/2019
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2019007 ועדה ארצית - הוועדה למתחמים מועדפים לדיור ולפיתוח מוטה תחבורה ציבורית 13/03/2019
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2019007 ועדה ארצית - הוועדה למתחמים מועדפים לדיור ולפיתוח מוטה תחבורה ציבורית 13/03/2019
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2019007 ועדה ארצית - הוועדה למתחמים מועדפים לדיור ולפיתוח מוטה תחבורה ציבורית 13/03/2019
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה

נוסחי פרסום


שם תאריך הורדה
נוסח הודעה בדבר תיקון טעות סופר 11/08/2021 הורדה
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה 31/12/2019 הורדה
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה 15/07/2019 הורדה

התנגדויות


מספר התנגדות סוג מתנגד תקופת הגשה שם פרטי שם משפחה חברה / תאור הורדה
1 מתנגד גוף צבורי או מקצועי הפקדה להתנגדויות תשן הורדה
2 מתנגד גוף צבורי או מקצועי הפקדה להתנגדויות רכבת ישראל הורדה
3 מתנגד גוף צבורי או מקצועי הפקדה להתנגדויות רשות מקרקעי ישראל הורדה
4 מתנגד גוף צבורי או מקצועי הפקדה להתנגדויות קו צינור אירופה אסיה הורדה
5 מתנגד גוף צבורי או מקצועי הפקדה להתנגדויות איי די אי אוטומציה ופיתוח הורדה
6 מתנגד גוף צבורי או מקצועי הפקדה להתנגדויות רויטל שגיא נתיבי אילון הורדה
7 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות אלוו אוולין הורדה
8 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות מורין גילוני הורדה
9 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות רינה זלזניאק הורדה
10 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות גל זלניאק הורדה
11 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות ביאטריס כהן הורדה
12 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות אילון ננסי הורדה
13 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות קרן סלע הורדה
14 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות אייל פביאן הורדה
15 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות בת שבע פבלוביץ הורדה
16 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות דנה ספיר צרפתי הורדה
17 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות מרדכי ריס הורדה
18 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות אריאל שרעבי הורדה
19 מתנגד רשות מקומית או ועד מקומי הפקדה להתנגדויות עיירית הרצליה מאוחד הורדה