251-0720607

שינוי יעוד קרקע משטח לבנייני ציבור למתקן הנדסי מאגר מים בדבוריה.

מטרת התוכנית


שינוי יעוד משטח ציבורי למתקן הנדסי עבור ברכת מים קיימת.

עיקרי הוראותיה


א. שינוי יעוד קרקע משטח לבנייני ציבור למתקן הנדסי.
ב. קביעת זכויות ומגבלות בנייה למבנים בתחום התכנית.
ג. ייעוד השטח לבריכת מי שתייה ומתקנים נוספים לתפעולה

דברי הסבר


תכנית זו באה במסגרת מתן לגיטימציה למתקן הנדסי קיים המהווה חלק ממערך אספקת המים בישוב דבוריה.
תכנית באה להסדיר יעוד קרקע המקנה אישור הקמת המתקן ההנדסי למים בישוב דבוריה.
התכנית מיועדת לקביעת זכויות בנייה ותנאים שיתאימו לקיום המאגר למים ותפקודו.
המאגר למים נמצא בשכונה מזרחית כביש אלג'בל ליד בי"ס תיכון דבוריה.

נתונים כמותיים עיקריים בתכנית


סוגגודלמצב מאושרשינוי למצב המאושרהערות
מבני ציבור (מ"ר) מ"ר +1,059.6 מ"ר -1,059.6 מ"ר

מסמכי התוכנית


מסמכים חתומים
תדפיס הוראות התכנית חתום להפקדה הורדה
תדפיס תשריט מצב מוצע תשריט מצב מוצע-חתום להפקדה הורדה
בינוי חתום להפקדה הורדה
מצב מאושר חתום להפקדה הורדה
קבצים דיגיטליים
ישויות פוליגונליות, קוויות ונקודתיות הורדה
קו כחול הורדה
תאי שטח הורדה
קבצי התכנית (SHP) הורדה
גבול התכנית(KML) לצפיה ב google earth הורדה
גבול התכנית תלת מימד (KML) הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
פרסום לאישור ברשומות 19/10/2021 תאריך פרסום: 19/10/2021. מס' ילקוט פרסומים: 9930. עמוד: 598. שנה עברית: התשפב . 8 4 צפייה
רישום התכנית שהטיפול בה הסתיים 19/10/2021 8 4
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר אינטרנט 17/10/2021 8 4
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו 12/10/2021 8 4
עיון שר האוצר-התכנית לא טעונה אישור השר 31/05/2021 7 4
לא הוגשו התנגדויות 01/10/2020 7 4
פרסום להפקדה בעיתונים 31/07/2020 תאריך פרסום בעיתון: 31/07/2020. עיתון: עיתון מקומי א. תאריך פרסום בעיתון: 30/07/2020. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 30/07/2020. עיתון: מעריב הבוקר. 7 4
פרסום להפקדה ברשומות 18/03/2020 תאריך פרסום: 18/03/2020. מס' ילקוט פרסומים: 8754. עמוד: 5107. שנה עברית: התשף . 7 4 צפייה
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר אינטרנט 17/03/2020 7 4
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו 15/03/2020 7 4
החלטה בדיון בהפקדה 01/08/2019 7 4
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף 17/07/2019 6 4
קבלת תכנית 24/01/2019 3 2

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית תמא/ 34/ ב/ 5 תכנית מתאר ארצית למשק המים - פרק מערכות מים כפיפות צפייה
תוכנית ג/ 16613 תכנית מתאר, דבוריה כפיפות צפייה
תוכנית ג/ 5248 כפר דבוריא שינוי צפייה
תוכנית ג/ 7883 קביעת הנחיות ותנאים לפתוח, שנוי בתקנון, דבוריה כפיפות צפייה

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2019006 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדה מקצועית לביוב בהתאם לתמא/ 34 22/10/2019
פרוטוקול הורדה
מסמך החלטות הורדה
2019013 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות נקודתיות 01/08/2019
פרוטוקול הורדה
מסמך החלטות הורדה

נוסחי פרסום


שם תאריך הורדה
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה 15/10/2021 הורדה
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה 17/03/2020 הורדה