תתל/ 81

מקשרי דלק ימיים נמל אשדוד

מטרת התוכנית


הסדרת תחום מקשרי הדלק הימיים בנמל אשדוד.

עיקרי הוראותיה


1. קביעת ייעוד לרצועת תשתיות בים אשר תאפשר הקמת מקשרי דלק.
2. קביעת הוראות בינוי.
3. מתן הנחיות לצמצום מפגעים סביבתיים כתוצאה מהקמת מקשרי הדלק החדשים והטיפול במקשרים הקיימים.

דברי הסבר


מצפון לנמל אשדוד קיימים מזה כ-60 שנה שני מקשרי דלק ימיים ללא הסדרה סטטוטורית.
מקשר דלק צפוני למזוט (דלק שחור גולמי) ומקשר דלק דרומי המיועד לתזקיקי דלק (דלק לבן).
המקשרים משמשים כגיבוי לתחנת הכוח אשכול בדלק נוזלי, וכן מועבר דרכם נתח משמעותי מהדלקים לארץ המשמשים את בית הזיקוק אשדוד.
המקשרים מכילים שני מעגני מכליות דלק בים הפתוח ושני צינורות דלק קשיחים אשר מחברים בין המעגנים בים אל היבשה ו"נוחתים" כיום בפינה הצפון מערבית של אתר תחנת הכוח אשכול של חברת החשמל.
שובר הגלים שהוקם במסגרת נמל הדרום החדש מגביל באופן משמעותי את השימוש במקשר הדלק הדרומי ועל כן הצורך בהסטת מקשר זה ובעקבותיו גם הסטת המקשר הצפוני.

בעבר ניתן צו שר הפנים הפוטר מתכנית ומהיתר הסטה זמנית של צינור ההולכה השייך למקשר הדרומי עד 30.7.2020, ובעקבותיו- בשנת 2015 הצינור בחלקו הימי הוחלף בצינור חדש והוסט לתוואי אחר. בדיון מיום 7.7.2020, המליצה המועצה הארצית לשר הפנים להאריך את תוקפו של הצו בשנתיים נוספות או עד לאישור התת"ל, המוקדם מביניהם.

מטרת התכנית היא לאפשר את הקמת מקשרי הדלק (נקודות העגינה והצנרת) במיקום חדש בטיחותי.
התכנית כוללת ביצוע כלל השינויים הנדרשים להסטת שני מקשרי הדלק הקיימים ממקומם, תוך הקמת מערך המקשרים החדש על כל מרכיביו, לרבות צנרת קשיחה ומעגני מכליות בים הפתוח, למעט שימוש חלקי במקטע ימי של צינור ההולכה במקשר הדרומי הקיים (אותו צינור הולכה שהוסט והוקם מחדש בשנת 2015).
המערך החדש יחליף את מערך המקשרים הקיים הפעיל כיום ויאפשר ביטול הקווים הפעילים ומעגני המכליות.
תפקיד המקשרים המתוכננים הוא לאפשר את המשך פעילות העברת הדלק בדומה לפעילות המתבצעת כיום מהמקשרים הקיימים.

התכנית כוללת בנוסף גם את אופן הטיפול במקשרים הקיימים, כאמור הפעילות במקשרים אלו תופסק לאחר הקמת המקשרים המתוכננים והפעלתם.

מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית - מאושרות - חתום הורדה
תשריט התכנית
תשריט התכנית - מאושר - חתום הורדה
מסמכים חתומים
בינוי נספח בינוי - חתום לאישור ות"ל הורדה
עקרונות תכנון חתום לאישור ות"ל הורדה
סביבה ונוף מסמך סביבתי - חתום לאישור ות"ל הורדה
מצב מאושר מצב מאושר - תכניות מקומיות - חתום לאישור ות"ל הורדה
מצב מאושר מצב מאושר - תכניות ארציות - חתום לאישור ות"ל הורדה
תדפיס הוראות התכנית חתום לאישור ות"ל הורדה
תדפיס הוראות התכנית חתום להפקדה ות"ל הורדה
סביבה ונוף מסמך סביבתי-חתום להפקדה ות"ל הורדה
בינוי נספח בינוי-חתום להפקדה ות"ל הורדה
מצב מאושר מצב מאושר - תכניות מקומיות-חתום להפקדה ות"ל הורדה
מצב מאושר מצב מאושר - תכניות ארציות-חתום להפקדה ות"ל הורדה
עקרונות תכנון חתום להפקדה ות"ל הורדה
נספחים
נספחים מאושרים מצב מאושר הורדה
נספחים מאושרים מסמך עקרונות הורדה
נספחים מאושרים מסמך סביבתי הורדה
נספחים מאושרים תשתיות הורדה
קבצים דיגיטליים
קו כחול הורדה
גבול התכנית(KML) לצפיה ב google earth הורדה
קבצי התכנית (SHP) הורדה
תאי שטח הורדה
מסמכים
חומרים נלווים לישיבות חומר רקע לישיבת הותל (מליאה) מס' 12/2020ביום 01 ביוני הורדה
מסמכי התנגדות השגת עמותת צלול הורדה
חומרים נלווים לישיבות המשך חומר רקע למליאת הות"ל הורדה
חומרים נלווים לישיבות המשך חומר רקע לו. משנה להערות והשגות 15.2.21 הורדה
חומרים נלווים לישיבות חומר רקע למליאת הותל 15.2.21 הורדה
מסמכי התנגדות הערות מחוז דרום הורדה
חומרים נלווים לישיבות מצגת שהוצגה בדיון 15.2 הורדה
חומרים נלווים לישיבות חומר רקע למליאת הותל 29.6.2020 הורדה
תכתובת
תכתובות מצגת שהוצגה בממיינת ולחוף מס' 167 15.7.20- ע"י חברת חשמל הורדה
תכתובות מצגת לדיון במליאה 29.7 הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
התכנית אושרה 18/10/2021 29 14
רישום התכנית שהטיפול בה הסתיים 18/10/2021 29 14
פרסום לאישור ברשומות 12/10/2021 תאריך פרסום: 12/10/2021. מס' ילקוט פרסומים: 9915. עמוד: 452. שנה עברית: התשפב . 29 14 צפייה
דיון ממשלה / ועדת שרים באישור תכנית - התכנית אושרה 19/09/2021 29 14
המלצה לממשלה לאישור תכנית בתנאים 01/03/2021 25 14
התכנית פורסמה להערות והשגות 13/11/2020 25 14
רישום נתוני פרסום בעיתונות על העברה להערות והשגות 13/11/2020 תאריך פרסום בעיתון: 30/10/2020. עיתון: אל-סינארה. תאריך פרסום בעיתון: 30/10/2020. עיתון: ישראל היום. תאריך פרסום בעיתון: 13/11/2020. עיתון: עיתון מקומי א. תאריך פרסום בעיתון: 29/10/2020. עיתון: ידיעות אחרונות. תאריך פרסום בעיתון: 29/10/2020. עיתון: מעריב הבוקר. 25 14
רישום נתוני פרסום ברשומות על העברה להערות והשגות 20/10/2020 תאריך פרסום: 20/10/2020. מס' ילקוט פרסומים: 9158. עמוד: 494. שנה עברית: התשפא . 25 14 צפייה
הוחלט להעביר את התכנית להערות והשגות - בתנאים 29/06/2020 25 14
טיפול בתסקיר השפעה על הסביבה-הוגש תסקיר 20/05/2020 25 14
טיפול בתסקיר השפעה על הסביבה 06/12/2018 17 10
קבלת תכנית בות"ל 29/02/2016 17 10

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית תמא/ 1 תכנית מתאר ארצית - תמא/ 1 ללא שינוי צפייה
תוכנית תמא/ 13/ ב/ 2/ 1 נמל אשדוד - הרחבת הנמל צפונה ללא שינוי צפייה
תוכנית תמא/ 13/ ב/ 2/ 1/ א הקמת מסוף מכולות חדש והארכת שובר הגלים בנמל אשדוד ללא שינוי צפייה

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2021004 ועדה ארצית - הוועדה לתשתיות לאומיות (ות"ל) 01/03/2021
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2021003 ועדה ארצית - הוועדה לתשתיות לאומיות (ות"ל) 15/02/2021
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2019024 ועדה ארצית - ועדת משנה להשגות 15/02/2021
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2021001 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום 04/01/2021
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2020023 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה 21/12/2020
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
158 ועדה ארצית - הועדה לשמירה על הסביבה החופית (ולחוף) 29/07/2020
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
167 ועדה ארצית - ועדת משנה למיון תוכניות לולחוף 15/07/2020
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2019038 ועדה ארצית - הוועדה לתשתיות לאומיות (ות"ל) 29/06/2020
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה

נוסחי פרסום


שם תאריך הורדה
נוסח הודעה בדבר העברת תכנית להערות והשגות הציבור 21/10/2020 הורדה
פרסום נוסח אישור ברשומות 18/10/2021 הורדה
פרסום נוסח העברה להערות והשגות בעיתונות 22/11/2020 הורדה
פרסום נוסח העברה להערות והשגות ברשומות 13/10/2020 הורדה