219-0976852

שמורת טבע החרמון ג/20776

מטרת התוכנית


לייעד את השטח לשמורת טבע "החרמון" לצורך שמירה והגנה על החי, הצומח והדומם בתחום התכנית ועל ערכי הטבע, הנוף והמורשת, ובמטרה להכריז על השטח כשמורת טבע עפ"י "חוק גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה - התשנ"ח, 1998".

עיקרי הוראותיה


1. לייעד שטח לשמורת טבע.
2. לייעד שטח לשטח פתוח.
3. לייעד שטח לחניון, דרך מוצעת ודרך נופית.
4. לייעד שטח לקרקע חקלאית.
5. להגדיר את השימושים וההוראות המותרים בתחומי התכנית.
6. לדייק את גבולות שמורת הטבע.
7. התכנית מבטלת את איתור שטח ליישוב כפרי מתוכנן עפ"י תמ"מ 3/2.

דברי הסבר


החרמון הוא ההר הגבוה ביותר בישראל, ובו תצורות מורפולוגיות, צומח ובעלי חיים שאינם מופיעים במקומות אחרים בישראל.

התכנית כוללת בתחומה כמה יעודים: שמורת טבע, קרקע חקלאית, שטחים פתוחים, דרך נופית, דרך מוצעת וחניון, על שטח של כ- 81,358 דונם.

ייעודה העיקרי הוא שמורת טבע בהיקף של כ- 77,912 דונם, במטרה לאפשר תמיכה יציבה באוכלוסיות גדולות של בעלי חיים, ואת קיומם של בתי גידול ייחודיים בישראל.

צומח:
חברות הצומח מגוונות מאד ומתאימות עצמן לטווח הגבהים המשתנה של ההר, מחגורת החורש הים תיכוני במורדות החרמון ועד צומח השלוגיות בפיסגתו.
בצומת הים תיכוני נמצא את חברת אלון מצוי ואלה א"י, כליל החורש ושרכיה אשונה, ער אציל ובוצין קיסרי, וכן אלון תולע.
בחגורת יער הספר הררי גדלים אלון תולע ושזיף הדב, ערער גלעיני ואלון חרמוני, לבנה רפואי, חברת אדר קטן עלים, שקד קטן עלים וחברת אלון שסוע.
בחגורה כרקוצית - צומח מדרונות: חברת קדד אדום פרחים, כרבולת מקרינה, כלך חרמון הדובדבן, חברת ציפורנית שנונת הכותרת.
בדולינות נמצא את חברת ציבורת ההרים וקדד חרמוני, חברת זנב ארנבת ביצני ובן חרצית דק העלה, ארכובית הארזים, חבלבל הלבנון וצומח שלוגיות: נואית חרמונית וכרבולת מקרינה, נורית השלג וסיסנית פחוסה.
בעלי חיים:
שפע של בעלי חיים, חלקם ייחודיים לחרמון, כמו: סנאי זהוב, נברן שלג, כרכן קרינים, חצוצרן חרמון, אירניה, בר אוגר.
ערכים ארכיאולוגים:
כפרי קבע, מזרעות, מערות קבורה, מתקנים חקלאיים, מקדשים, ומתחמים מקודשים.
תצורות נוף ומסלע:
מערות קרסטיות, דולינות, מחדרים מגמתיים חשופים, מצוקי דולומיט חולי, דרדרות סלע גדולות, גן פסלים קרסטיים.

מעמד סטטוטורי
השטח ברובו מאושר כשמורת טבע בתמ"א 1/35 ובתמ"מ 3/2.

מקום התוכנית


הר החרמון, בסמוך לישובים מג'דל שמס, עין קיניא ונווה אטי"ב.

מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות מופקדות / לעיון הציבור - חתום הוראות הורדה
מסמכים חתומים
מצב מאושר חתום לאישור הורדה
תדפיס הוראות התכנית חתום לאישור הורדה
תדפיס תשריט מצב מוצע תשריט מצב מוצע - חתום לאישור הורדה
נספחים
נספח/ הוראות פיתוח פיתוח הורדה
קבצים דיגיטליים
ישויות פוליגונליות, קוויות ונקודתיות הורדה
גבול התכנית(KML) לצפיה ב google earth הורדה
קבצי התכנית (SHP) הורדה
תאי שטח הורדה
קו כחול הורדה
מסמכים
תצהירים תצהירים הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
הפקת מסמך בדבר העברת התכנית המאושרת למשרדי הוועדה המקומית 30/09/2021 7 5
התכנית אושרה 30/09/2021 7 5
פרסום לאישור בעיתונים 20/08/2021 תאריך פרסום בעיתון: 18/08/2021. עיתון: ישראל היום. תאריך פרסום בעיתון: 20/08/2021. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 20/08/2021. עיתון: עיתון מקומי א. 7 5
פרסום לאישור ברשומות 18/08/2021 תאריך פרסום: 18/08/2021. מס' ילקוט פרסומים: 9824. עמוד: 10362. שנה עברית: התשפא . 7 5 צפייה
רישום התכנית שהטיפול בה הסתיים 18/08/2021 7 5
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר אינטרנט 15/08/2021 7 5
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו 21/07/2021 7 5
עיון שר האוצר-התכנית לא טעונה אישור השר 31/05/2021 4 4
החלטה בדיון בהתנגדויות 22/10/2018 3 3
הוגשו התנגדויות 26/09/2016 3 3
פרסום להפקדה ברשומות 27/07/2016 תאריך פרסום: 27/07/2016. מס' ילקוט פרסומים: 7309. עמוד: 8969. שנה עברית: התשעו . 3 3 צפייה
פרסום להפקדה בעיתונים 26/07/2016 תאריך פרסום בעיתון: 22/07/2016. עיתון: עיתון מקומי א. תאריך פרסום בעיתון: 22/07/2016. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 26/07/2016. עיתון: ישראל היום. 3 3
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר אינטרנט 13/07/2016 3 3
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו 21/06/2016 3 3
החלטה בדיון בהפקדה 26/08/2013 3 3
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף 28/04/2013 3 3
קבלת תכנית 17/02/2013 3 3

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית תמא/ 1 תכנית מתאר ארצית - תמא/ 1 כפיפות צפייה
תוכנית תמא/ 35/ 1 תכנית מתאר ארצית משולבת לבנייה לפיתוח ולשימור - שינוי מס' 1 כפיפות צפייה
תוכנית תממ/ 2/ 3 תכנית מתאר למחוז צפון-שינוי מס' 3-תוספת רמת הגולן כפיפות צפייה

יחס לתוכניות עתידיות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית 219-0974113 שמורת טבע החרמון ג/20776 כפיפות
תוכנית 256-0773945 שמורת טבע החרמון ג/20776 כפיפות
תוכנית 256-0812321 שמורת טבע החרמון ג/20776 כפיפות

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
179 ועדה ארצית - המועצה לגנים לאומיים ושמורות טבע 24/02/2022
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
2021004 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון 01/02/2021
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2021004 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון 01/02/2021
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2021004 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון 01/02/2021
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2021004 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון 01/02/2021
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2021002 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון 18/01/2021
פרוטוקול הורדה
מסמך החלטות הורדה
2021002 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון 18/01/2021
פרוטוקול הורדה
מסמך החלטות הורדה
2021002 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון 18/01/2021
פרוטוקול הורדה
מסמך החלטות הורדה
2021002 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון 18/01/2021
פרוטוקול הורדה
מסמך החלטות הורדה
2020035 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה להתנגדויות 17/11/2020
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2020035 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה להתנגדויות 17/11/2020
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2020035 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה להתנגדויות 17/11/2020
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2020035 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה להתנגדויות 17/11/2020
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2020035 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה להתנגדויות 17/11/2020
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2020035 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה להתנגדויות 17/11/2020
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2020035 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה להתנגדויות 17/11/2020
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2020035 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה להתנגדויות 17/11/2020
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2020035 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה להתנגדויות 17/11/2020
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2020035 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה להתנגדויות 17/11/2020
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2020035 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה להתנגדויות 17/11/2020
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2020024 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה להתנגדויות 04/08/2020
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
2018019 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה להתנגדויות 22/10/2018
סדר יום הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2018019 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה להתנגדויות 22/10/2018
סדר יום הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2018019 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה להתנגדויות 22/10/2018
סדר יום הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2018019 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה להתנגדויות 22/10/2018
סדר יום הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2018019 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה להתנגדויות 22/10/2018
סדר יום הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2018019 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה להתנגדויות 22/10/2018
סדר יום הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2018003 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה להתנגדויות 22/01/2018
סדר יום הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2018003 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה להתנגדויות 22/01/2018
סדר יום הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2015019 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לנוף הגליל 23/12/2015
סדר יום הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2013010 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לנוף הגליל 26/08/2013
סדר יום הורדה
תמלול הישיבה הורדה

נוסחי פרסום


שם תאריך הורדה
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה 26/07/2021 הורדה
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה 30/05/2021 הורדה
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה 27/05/2021 הורדה