שה/ מק/ 69/ 9/ 72

שינוי לתכנית מתאר לגז/ במ/ 69/ 9

מטרת התוכנית


הקלה בקו בנין צידי מקו בנין 3.0 לקו בנין 0.0
עבור גגון רעפים.

עיקרי הוראותיה


מקום התוכנית


ישוב: ?______________
שהם.

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית גז/ במ/ 69/ 9 ישוב - שוהם . שינוי צפייה