256-0634691

החלפת שטחים בין מגורים א לשצ"פ מגדל שמס

מטרת התוכנית


1. איחוד וחלוקה בהסכמה
2. שיוני קוי בניין.

עיקרי הוראותיה


1. איחוד וחלוקה בהסכמה לפי סעיף 62א(א)(1) לחוק .
2. שינוי קווי בניין הקבועים בתכנית מספר 256-0342428 לפי סעיף 62א(א)(4) לחוק .

דברי הסבר


בשטח התכנית חלה תכנית מספר 256-0342428 מאושרת , בתא שטח 11 , 12 שיועודם מגורים א מתוכנן שטח ציבורי מספר 86 .
השטח הציבורי פוגע פגיעה קשה בחלקת האדמה של יזמי התכנית , תכנית זו מציעה שינוי מיקום ( הזזה ) השטח הציבורי כך שיאפשר חלוקה החלקה בצורה יעילה יותר ' ללא שינוי בזכויות הבנייה והוראות התכניות החלות על השטח והסדרת מצב קיים .

נתונים כמותיים עיקריים בתכנית


סוגגודלמצב מאושרשינוי למצב המאושרהערות
מגורים (מ"ר) 2,146,824 מ"ר +2,146,824 מ"ר מ"ר השטח מתיחחס לכל הקומות (6 קומות )

מקום התוכנית


שכונה צפונית לכפר מגדל שמס (שכונת אלג'בל)

מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית הורדה
תשריט התכנית
תשריט מצב מוצע תשריט מצב מוצע הורדה
נספחים
טבלאות הקצאה טבלת הקצאה הורדה
מצב מאושר תשריט מצב מאושר הורדה
קבצים דיגיטליים
קו כחול הורדה
גבול התכנית תלת מימד (KML) הורדה
גבול התכנית(KML) לצפיה ב google earth הורדה
קבצי התכנית (SHP) הורדה
תאי שטח הורדה
מסמכים
פרוטוקול / החלטות פרוטוקול הורדה
פרוטוקול / החלטות פרוטוקול ישבה מס' 20190003 הורדה
פרוטוקול / החלטות פרוטוקול הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר אינטרנט 26/08/2021 23 13
עיון שר האוצר-התכנית טעונה אישור השר 12/11/2019 13 9
פרסום להפקדה ברשומות 29/08/2019 תאריך פרסום: 29/08/2019. מס' ילקוט פרסומים: 8414. עמוד: 14258. שנה עברית: התשעט . 13 9 צפייה
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר אינטרנט 25/08/2019 13 9
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף 06/05/2019 13 9

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית 256-0342428 שינוי תוואי דרכים והחלפת שטחים בין שצ"פ ומגורים במגדל שמס החלפה צפייה
תוכנית ג/ 19243 איכסון תירותי בכפרים הדרוזים בגולן כפיפות צפייה
תוכנית ג/ 9858 תיקון מערכת הדרכים, שינוי למתאר, מג'דל שמס. כפיפות צפייה

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2021041 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - עיון/אישור השר - מחוז צפון 18/07/2021
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
2019043 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - עיון/אישור השר - מחוז צפון 12/11/2019
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה

נוסחי פרסום


שם תאריך הורדה
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה 26/08/2021 הורדה
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה 25/08/2019 הורדה
נוסח פרסום חתום - pdf 25/08/2019 הורדה
נוסח פרסום חתום - pdf 26/08/2021 הורדה
נוסח פרסום עברית -word 25/08/2019 הורדה
נוסח פרסום עברית -word 26/08/2021 הורדה