208-0463398

תכנית עבודה לרשת חלוקה לגז טבעי בלחץ נמוך מא.ת. בר-לב לכרמיאל

מטרת התוכנית


הקמת רשת חלוקה לגז טבעי בלחץ נמוך לאזור התעשיה כרמיאל.

עיקרי הוראותיה


א. התווית מסדרון תשתיות תת קרקעי לרשת חלוקה (רצועת צינור הגז).
ב. קביעת השימושים המותרים בשטח הנכלל ברצועת צינור הגז.
ג. קביעת המגבלות לפי כל חוק המוטלות על שימושי הקרקע הקיימים בתחום התכנית.
ד. תנאים לביצוע לרבות קביעת הוראות הקמה לרשת החלוקה לגז טבעי.
ה. הוראות בדבר שילוט וסימון תוואי הצינור.
ו. קביעת תנאים להפעלת רשת החלוקה.
ז. קביעת הנחיות לשמירת הטבע ושיקום הנוף.
ח. הוראות בדבר צמצום מגבלות לאחר הקמת קו הגז.
ט. הוראות לעניין פעולות הנדרשות טרם ביצוע, במסגרת התאום עם גופי תשתית.

דברי הסבר


חברת מרימון קיבלה רישיון להקמה ותפעול של רשת חלוקה לגז טבעי בלחץ נמוך (מתחת ל-16 בר) מיום 1 יולי 2013, לשם הקמת המערכת שתספק גז לצרכנים באזור חיפה והצפון. רשת החלוקה תחובר למערכת ההולכה הארצית של חברת נתיבי גז טבעי ישראל בע"מ.

תשתית החלוקה כוללת צנרת תת קרקעית לכל אורכה.
התוואי הכלול בתוכנית זו עובר בתחום מרחבי התכנון המקומיים חבל אשר, שפלת הגליל, משגב וכרמיאל.
רצועת הצנרת המתוכננת מתחילה מדרום לאזור התעשיה בר-לב ומשם מזרחה לאורך נחל חילזון עד לאזור התעשיה כרמיאל.

אורך התוואי במקטע הנדון כ-20 ק"מ.
קוטר ולחץ מתוכננים: עד 250 מ"מ, לחץ מקסימאלי 7 בר.
תקנים רלוונטים: ת"י 5664 חלק 3, ASME 31.8B

במקומות בהם עובר הקו בשטח הפתוח, נעשתה ההתוויה, ככל הניתן, בתחום דרכי שרות ודרכי יער קיימות.
הוראות התכנית כוללות הנחיות לשיקום הנוף והצומח והנחיות סביבתיות.

מקום התוכנית


רצועת הצנרת המתוכננת מתחילה מדרום לאזור התעשיה בר-לב ומשם מזרחה לאורך נחל חילזון עד לאזור התעשיה כרמיאל.

מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית - מאושרות - חתום הוראות התכנית חתום הורדה
הוראות התכנית הורדה
הוראות מופקדות / לעיון הציבור - חתום הוראות להפקדה הורדה
תשריט התכנית
תשריט התכנית - מאושר - חתום מוצע 6/6 הורדה
תשריט התכנית - מאושר - חתום מאושר 1/5 הורדה
תשריט התכנית - מאושר - חתום מאושר 2/5 הורדה
תשריט התכנית - מאושר - חתום מאושר 3/5 הורדה
תשריט התכנית - מאושר - חתום מאושר 4/5 הורדה
תשריט התכנית - מאושר - חתום מאושר 5/5 הורדה
תשריט התכנית - מאושר - חתום מוצע 2/6 הורדה
תשריט התכנית - מאושר - חתום מוצע 3/6 הורדה
תשריט התכנית - מאושר - חתום מוצע 4/6 הורדה
תשריט התכנית - מאושר - חתום מוצע 5/6 הורדה
תשריט התכנית - מאושר - חתום מוצע 1/6 הורדה
תשריט מצב מוצע - גיליון מספר 1 מתוך 6 תשריט מצב מוצע הורדה
תשריט מצב מוצע - גיליון מספר 2 מתוך 6 תשריט מצב מוצע הורדה
תשריט מצב מוצע - גיליון מספר 3 מתוך 6 תשריט מצב מוצע הורדה
תשריט מצב מוצע - גיליון מספר 4 מתוך 6 תשריט מצב מוצע הורדה
תשריט מצב מוצע - גיליון מספר 5 מתוך 6 תשריט מצב מוצע הורדה
תשריט מצב מוצע - גיליון מספר 6 מתוך 6 תשריט מצב מוצע הורדה
נספחים
סביבה ונוף גליון 31 הורדה
סביבה ונוף גליון 30 הורדה
סביבה ונוף גליון 27 הורדה
סביבה ונוף גליון 29 הורדה
סביבה ונוף גליון 28 הורדה
שמירה על עצים בוגרים גיליון 18 הורדה
שמירה על עצים בוגרים גיליון 17 הורדה
שמירה על עצים בוגרים גיליון 19 הורדה
בינוי גליון 30 הורדה
בינוי גליון 28 הורדה
בינוי גליון 16 הורדה
בינוי גליון 12 הורדה
בינוי גליון 18 הורדה
בינוי גליון 17 הורדה
בינוי גליון 4 הורדה
בינוי גליון 27 הורדה
בינוי גליון 5 הורדה
בינוי גליון 15 הורדה
בינוי גליון 9 הורדה
בינוי גליון 23 הורדה
בינוי גליון 2 הורדה
בינוי גליון 29 הורדה
בינוי גליון 10 הורדה
בינוי גליון 26 הורדה
בינוי גליון 11 הורדה
בינוי גליון 25 הורדה
בינוי גליון 21 הורדה
בינוי גליון 20 הורדה
בינוי גליון 13 הורדה
בינוי גליון 19 הורדה
בינוי גליון 6 הורדה
בינוי גליון 22 הורדה
בינוי גליון 3 הורדה
בינוי גליון 8 הורדה
בינוי גליון 24 הורדה
בינוי גליון 31 הורדה
בינוי גליון 7 הורדה
בינוי גיליון פרטים הורדה
בינוי גליון 1 הורדה
בינוי גליון 14 הורדה
סביבה ונוף נספח הנחיות שיקום וטיפול נופי הורדה
שמירה על עצים בוגרים גיליון 3 הורדה
שמירה על עצים בוגרים נספח שמירה על עצים בוגרים הורדה
שמירה על עצים בוגרים גיליון 11 הורדה
שמירה על עצים בוגרים גיליון 14 הורדה
שמירה על עצים בוגרים גיליון 1 הורדה
שמירה על עצים בוגרים גיליון 4 הורדה
שמירה על עצים בוגרים גיליון 6 הורדה
שמירה על עצים בוגרים גיליון 9 הורדה
שמירה על עצים בוגרים גיליון 12 הורדה
שמירה על עצים בוגרים גיליון 2 הורדה
שמירה על עצים בוגרים גיליון 8 הורדה
שמירה על עצים בוגרים גיליון 7 הורדה
שמירה על עצים בוגרים גיליון 5 הורדה
שמירה על עצים בוגרים גיליון 15 הורדה
שמירה על עצים בוגרים גיליון 10 הורדה
שמירה על עצים בוגרים גיליון 13 הורדה
שמירה על עצים בוגרים גיליון 16 הורדה
סביבה ונוף גליון 11 הורדה
סביבה ונוף גליון 6 הורדה
סביבה ונוף גליון 20 הורדה
סביבה ונוף גליון 18 הורדה
סביבה ונוף גליון 25 הורדה
סביבה ונוף גליון 13 הורדה
סביבה ונוף גליון 9 הורדה
סביבה ונוף גליון 26 הורדה
סביבה ונוף גליון 12 הורדה
סביבה ונוף גליון 15 הורדה
סביבה ונוף גליון 23 הורדה
סביבה ונוף גליון 14 הורדה
סביבה ונוף גליון 4 הורדה
סביבה ונוף גליון 8 הורדה
סביבה ונוף גליון 19 הורדה
סביבה ונוף גליון 24 הורדה
סביבה ונוף גליון 10 הורדה
סביבה ונוף גליון 7 הורדה
סביבה ונוף גליון 2 הורדה
סביבה ונוף גליון 17 הורדה
סביבה ונוף גליון 3 הורדה
סביבה ונוף גליון 1 הורדה
סביבה ונוף גליון 22 הורדה
סביבה ונוף גליון 16 הורדה
סביבה ונוף גליון 5 הורדה
סביבה ונוף גליון 21 הורדה
נספח נוף 24/31 הורדה
נספח נוף 23/31 הורדה
נספח נוף 12/31 הורדה
נספח נוף 22/31 הורדה
נספח נוף 18/31 הורדה
נספח נוף 21/31 הורדה
נספח נוף 20/31 הורדה
נספח נוף 19/31 הורדה
נספח נוף 17/31 הורדה
נספח נוף 16/31 הורדה
נספח נוף 15/31 הורדה
נספח נוף 14/31 הורדה
נספח נוף 13/31 הורדה
נספח נוף 11/31 הורדה
נספח נוף 10/31 הורדה
נספח נוף 9/31 הורדה
נספח נוף 8/31 הורדה
נספח נוף 1/31 הורדה
נספח נוף 7/31 הורדה
נספח נוף 6/31 הורדה
נספח נוף 5/31 הורדה
נספח נוף 4/31 הורדה
נספח נוף 3/31 הורדה
נספח נוף 2/31 הורדה
נספח כללי/אחר נספח הנחיות לשיקום נופי הורדה
נספח כללי/אחר תכנית נילווית לחוות דעת הנדסית לחלופת כרמיאל מערב הורדה
נספח כללי/אחר מסמך הערכת חלופות הורדה
נספח/ הוראות בינוי 26/31 הורדה
נספח/ הוראות בינוי 25/31 הורדה
נספח/ הוראות בינוי 24/31 הורדה
נספח/ הוראות בינוי 17/31 הורדה
נספח/ הוראות בינוי 23/31 הורדה
נספח/ הוראות בינוי 22/31 הורדה
נספח/ הוראות בינוי 20/31 הורדה
נספח/ הוראות בינוי 19/31 הורדה
נספח/ הוראות בינוי 18/31 הורדה
נספח/ הוראות בינוי 16/31 הורדה
נספח/ הוראות בינוי 15/31 הורדה
נספח/ הוראות בינוי 14/31 הורדה
נספח/ הוראות בינוי 13/31 הורדה
נספח/ הוראות בינוי 12/31 הורדה
נספח/ הוראות בינוי 11/31 הורדה
נספח/ הוראות בינוי 10/31 הורדה
נספח/ הוראות בינוי 9/31 הורדה
נספח/ הוראות בינוי 8/31 הורדה
נספח/ הוראות בינוי 7/31 הורדה
נספח/ הוראות בינוי 6/31 הורדה
נספח/ הוראות בינוי 5/31 הורדה
נספח/ הוראות בינוי נספח בינוי הורדה
נספח/ הוראות בינוי 31/31 הורדה
נספח/ הוראות בינוי 30/31 הורדה
נספח/ הוראות בינוי 29/31 הורדה
נספח/ הוראות בינוי 28/31 הורדה
נספח/ הוראות בינוי 27/31 הורדה
נספח/ הוראות בינוי 4/31 הורדה
נספח/ הוראות בינוי 3/31 הורדה
נספח/ הוראות בינוי 2/31 הורדה
נספח/ הוראות בינוי 1/31 הורדה
נספח נוף 26/31 הורדה
נספח נוף 27/31 הורדה
נספח נוף 28/31 הורדה
נספח נוף 29/31 הורדה
נספח נוף 30/31 הורדה
נספח נוף 31/31 הורדה
נספח נוף 25/31 הורדה
נספחים מופקדים נספח שמירה על עצים בוגרים - גליון 18 להפקדה הורדה
נספחים מופקדים נספח בינוי - גליון 10 להפקדה הורדה
נספחים מופקדים נספח בינוי - גליון 11 להפקדה הורדה
נספחים מופקדים נספח בינוי - גליון 12 להפקדה הורדה
נספחים מופקדים נספח בינוי - גליון 13 להפקדה הורדה
נספחים מופקדים נספח בינוי- גליון 4 להפקדה הורדה
נספחים מופקדים נספח בינוי- גליון 3 להפקדה הורדה
נספחים מופקדים נספח בינוי- גליון 2 להפקדה הורדה
נספחים מופקדים נספח בינוי- גליון 6 להפקדה הורדה
נספחים מופקדים נספח בינוי- גליון 5 להפקדה הורדה
נספחים מופקדים נספח בינוי- גליון 7 להפקדה הורדה
נספחים מופקדים נספח בינוי- גליון 8 להפקדה הורדה
נספחים מופקדים נספח בינוי- גליון 9 להפקדה הורדה
נספחים מופקדים נספח בינוי להפקדה הורדה
נספחים מופקדים נספח שמירה על עצים בוגרים - גליון 2 להפקדה הורדה
נספחים מופקדים נספח שמירה על עצים בוגרים - גליון 3 להפקדה הורדה
נספחים מופקדים נספח שמירה על עצים בוגרים - גליון 4 להפקדה הורדה
נספחים מופקדים נספח שמירה על עצים בוגרים - גליון 5 להפקדה הורדה
נספחים מופקדים נספח שמירה על עצים בוגרים - גליון 13 להפקדה הורדה
נספחים מופקדים נספח שמירה על עצים בוגרים - גליון 14 להפקדה הורדה
נספחים מופקדים נספח שמירה על עצים בוגרים - גליון 6 להפקדה הורדה
נספחים מופקדים נספח בינוי - גליון 14 להפקדה הורדה
נספחים מופקדים נספח בינוי - גליון 15 להפקדה הורדה
נספחים מופקדים נספח בינוי - גליון 16 להפקדה הורדה
נספחים מופקדים נספח בינוי - גליון 17 להפקדה הורדה
נספחים מופקדים נספח בינוי - גליון 18 להפקדה הורדה
נספחים מופקדים נספח לשיקום נופי - גליון 5 להפקדה הורדה
נספחים מופקדים נספח לשיקום נופי- גליון 8 להפקדה הורדה
נספחים מופקדים נספח לשיקום נופי - גליון 9 להפקדה הורדה
נספחים מופקדים נספח לשיקום נופי - גליון 10 להפקדה הורדה
נספחים מופקדים נספח לשיקום נופי - גליון 11 להפקדה הורדה
נספחים מופקדים נספח לשיקום נופי - גליון 6 להפקדה הורדה
נספחים מופקדים נספח לשיקום נופי - גליון 7 להפקדה הורדה
נספחים מופקדים נספח בינוי - גליון 19 להפקדה הורדה
נספחים מופקדים נספח בינוי - גליון 20 להפקדה הורדה
נספחים מופקדים נספח בינוי - גליון 21 להפקדה הורדה
נספחים מופקדים נספח בינוי - גליון 22 להפקדה הורדה
נספחים מופקדים נספח בינוי - גליון 23 להפקדה הורדה
נספחים מופקדים נספח בינוי - גליון 24 להפקדה הורדה
תשתיות תיק תאומים חלק א הורדה
מצב מאושר גליון 5 הורדה
מצב מאושר גליון 2 הורדה
מצב מאושר גליון 4 הורדה
מצב מאושר גליון 3 הורדה
נספחים מופקדים נספח בינוי - גליון 25 להפקדה הורדה
נספחים מופקדים נספח בינוי - גליון 26 להפקדה הורדה
נספחים מופקדים נספח בינוי - גליון 27 להפקדה הורדה
נספחים מופקדים נספח בינוי - גליון 28 להפקדה הורדה
נספחים מופקדים נספח בינוי - גליון 29 להפקדה הורדה
נספחים מופקדים נספח בינוי - גליון 31 להפקדה הורדה
נספחים מופקדים נספח הנחיות שיקום להפקדה הורדה
נספחים מופקדים נספח בינוי - גליון 30 להפקדה הורדה
מצב מאושר גליון 1 הורדה
תשתיות תיק תאומים חלק ב הורדה
נספחים מופקדים נספח לשיקום נופי - גליון 12 להפקדה הורדה
נספחים מופקדים נספח לשיקום נופי - גליון 13 להפקדה הורדה
נספחים מופקדים נספח לשיקום נופי - גליון 14 להפקדה הורדה
נספחים מופקדים נספח לשיקום נופי - גליון 15 להפקדה הורדה
נספחים מופקדים נספח לשיקום נופי - גליון 2 להפקדה הורדה
נספחים מופקדים נספח לשיקום נופי - גליון 1 להפקדה הורדה
נספחים מופקדים נספח לשיקום נופי - גליון 3 להפקדה הורדה
נספחים מופקדים נספח לשיקום נופי - גליון 16 להפקדה הורדה
נספחים מופקדים נספח שמירה על עצים בוגרים - גליון 8 להפקדה הורדה
נספחים מופקדים נספח שמירה על עצים בוגרים - גליון 12 להפקדה הורדה
נספחים מופקדים נספח לשיקום נופי - גליון 21 להפקדה הורדה
נספחים מופקדים נספח לשיקום נופי - גליון 17 להפקדה הורדה
נספחים מופקדים נספח לשיקום נופי - גליון 18 להפקדה הורדה
נספחים מופקדים נספח שמירה על עצים בוגרים - גליון 9 להפקדה הורדה
נספחים מופקדים נספח שמירה על עצים בוגרים - גליון 10 להפקדה הורדה
נספחים מופקדים נספח לשיקום נופי - גליון 20 להפקדה הורדה
נספחים מופקדים נספח שמירה על עצים בוגרים - גליון 16 להפקדה הורדה
נספחים מופקדים נספח לשיקום נופי - גליון 23 להפקדה הורדה
נספחים מופקדים נספח לשיקום נופי - גליון 22 להפקדה הורדה
נספחים מופקדים נספח לשיקום נופי - גליון 4 להפקדה הורדה
נספחים מופקדים נספח לשיקום נופי - גליון 24 להפקדה הורדה
נספחים מופקדים נספח לשיקום נופי - גליון 25 להפקדה הורדה
נספחים מופקדים נספח שמירה על עצים בוגרים - גליון 7 להפקדה הורדה
נספחים מופקדים נספח לשיקום נופי - גליון 26 להפקדה הורדה
נספחים מופקדים נספח לשיקום נופי - גליון 27 להפקדה הורדה
נספחים מופקדים נספח לשיקום נופי - גליון 28 להפקדה הורדה
נספחים מופקדים נספח שמירה על עצים בוגרים - גליון 17 להפקדה הורדה
נספחים מופקדים נספח לשיקום נופי - גליון 19 להפקדה הורדה
נספחים מופקדים נספח לשיקום נופי - גליון 29 להפקדה הורדה
נספחים מופקדים נספח לשיקום נופי - גליון 30 להפקדה הורדה
נספחים מופקדים נספח לשיקום נופי - גליון 31 להפקדה הורדה
נספחים מופקדים נספח עצים בוגרים להפקדה הורדה
נספחים מופקדים נספח תיק תאומים להפקדה הורדה
נספחים מופקדים נספח שמירה על עצים בוגרים - גליון 1 להפקדה הורדה
נספחים מופקדים נספח שמירה על עצים בוגרים - גליון 11 להפקדה הורדה
נספחים מופקדים נספח שמירה על עצים בוגרים - נספח 15 להפקדה הורדה
נספחים מופקדים נספח שמירה על עצים בוגרים - גליון 19 להפקדה הורדה
נספחים מופקדים תיק תאומים חלק א' חתום הורדה
נספחים מופקדים תיק תאומים חלק ב' חתום הורדה
שמירה על עצים בוגרים 16/19 הורדה
שמירה על עצים בוגרים 15/19 הורדה
שמירה על עצים בוגרים 1/19 הורדה
שמירה על עצים בוגרים 2/19 הורדה
שמירה על עצים בוגרים 3/19 הורדה
שמירה על עצים בוגרים 4/19 הורדה
שמירה על עצים בוגרים 5/19 הורדה
שמירה על עצים בוגרים 6/19 הורדה
שמירה על עצים בוגרים 7/19 הורדה
שמירה על עצים בוגרים 8/19 הורדה
שמירה על עצים בוגרים 17/19 הורדה
שמירה על עצים בוגרים 18/19 הורדה
שמירה על עצים בוגרים 19/19 הורדה
שמירה על עצים בוגרים מקטע 9 מעודכן הורדה
שמירה על עצים בוגרים 10/19 הורדה
שמירה על עצים בוגרים 11/19 הורדה
שמירה על עצים בוגרים 9/19 הורדה
שמירה על עצים בוגרים 12/19 הורדה
שמירה על עצים בוגרים 13/19 הורדה
שמירה על עצים בוגרים 14/19 הורדה
קבצים דיגיטליים
ישויות פוליגונליות, קוויות ונקודתיות הורדה
גבול התכנית(KML) לצפיה ב google earth הורדה
קבצי התכנית (SHP) הורדה
תאי שטח הורדה
קו כחול הורדה
מסמכים
חומרים נלווים לישיבות תוכנית מאושרת הורדה
תכתובת
תכתובות מכתב פנייה לוועדת המשנה לתוכניות עבודה לרשת חלוקה לגז הטבעי הורדה
תכתובות מצגת שהוצגה בדיון מס' 2 בתאריך 21.3.21 הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
התכנית אושרה 25/08/2021 40 17
רישום התכנית שהטיפול בה הסתיים 25/08/2021 40 17
פרסום לאישור ברשומות 25/08/2021 תאריך פרסום: 25/08/2021. מס' ילקוט פרסומים: 9839. עמוד: 10490. שנה עברית: התשפא . 40 17 צפייה
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו 21/05/2021 40 17
פרסום להפקדה בעיתונים 22/01/2021 תאריך פרסום בעיתון: 21/01/2021. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 21/01/2021. עיתון: מעריב הבוקר. תאריך פרסום בעיתון: 22/01/2021. עיתון: עיתון מקומי א. תאריך פרסום בעיתון: 22/01/2021. עיתון: עיתון מקומי - ערבי. 40 17
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף 07/07/2020 40 17

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית 205-0251967 ג/23441 - שמורת טבע נחל חילזון כפיפות צפייה
תוכנית 208-0322883 ג/23095 הסדרת מגרש 4 אזה"ת מזרחי כרמיאל- מוסך סגול כפיפות צפייה
תוכנית ג/ 10880 מרכז הדרכה לנהגים, שינוי למתאר, כרמיאל כפיפות צפייה
תוכנית ג/ 15565 תכנית מתאר שעב כפיפות צפייה
תוכנית ג/ 20960 מט"ש כרמיאל כפיפות צפייה
תוכנית ג/ 424 תכנית מתאר -כרמיאל כפיפות
תוכנית ג/ 7378 שינוי יעוד משטח חקלאי למגרש מיוחד להקמת תחנת תידלוק ושירותי דרך-כבול כפיפות צפייה
תוכנית 208-0236901 פארק תעשיה מזרחי - כרמיאל ג/21857 כפיפות צפייה
תוכנית 208-0245985 מתחם מירון-אזור התעשיה כרמיאל-שינוי יעוד ג/23335 כפיפות צפייה
תוכנית ג/ 14099 מכון טיפול שלישוני בקולחי מכון כרמיאל כפיפות צפייה
תוכנית ג/ 16088 שינוי לתכנית ג/ 2371 - תעשיית כתר פלסטיק , כרמיאל כפיפות צפייה
תוכנית ג/ 20830 תעשיה קלה ומלאכה במגרש החרושת 68 אזור תעשיה - כרמיאל כפיפות
תוכנית ג/ 21327 ניוד שטחים וקביעת הוראות וזכויות בניה מגרשים 402-401, א"ת מזרחי כרמיאל כפיפות צפייה
תוכנית ג/ 2276 מחצבת כורכום ליד עברון כפיפות
תוכנית ג/ 4132 אזור תעשיה מזרחי כרמיאל כפיפות
תוכנית גנ/ 15813 "מיי סנטר" אזור תעשיה צפוני, כרמיאל כפיפות צפייה
תוכנית כר/ מק/ 199/ 6 איחוד וחלוקת שטחים ללא הסכמת בעלים, כרמיאל כפיפות צפייה
תוכנית כר/ מק/ 2371/ 1 הרחבת בית העלמין, כרמיאל כפיפות צפייה
תוכנית משצ/ 83 תכנית לצרכי הסדר ורישום, משצ / ,83 חוות יבור כפיפות צפייה
תוכנית ג/ בת/ 102 אזור תעשיה מזרחי כרמיאל כפיפות צפייה
תוכנית ג/ בת/ 124 "כתר" כפיפות צפייה
תוכנית 11/ 18/ 1 תכנית שיכון ציבורי 11/ 18/ 1 ומבטלת את 10/ 18/ 1, 6/ 18/ 1, 4/ 18/ 1, 2/ 18/ 1 כפיפות
תוכנית 12/ 18/ 1 שיכונים ציבוריים- כרמיאל כפיפות

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2021001 ועדה ארצית - ועדת משנה לתוכניות עבודה שהוקמה לפי סעיף 119 ז' סעיף 225 כ(א) 21/03/2021
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2020002 ועדה ארצית - ועדת משנה לתוכניות עבודה שהוקמה לפי סעיף 119 ז' סעיף 225 כ(א) 13/10/2020
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2020003 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - רשות רישוי למתקני גז טבעי 14/07/2020
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2020003 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - רשות רישוי למתקני גז טבעי 14/07/2020
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2020003 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - רשות רישוי למתקני גז טבעי 14/07/2020
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2020003 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - רשות רישוי למתקני גז טבעי 14/07/2020
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2020003 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - רשות רישוי למתקני גז טבעי 14/07/2020
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2020003 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - רשות רישוי למתקני גז טבעי 14/07/2020
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2020003 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - רשות רישוי למתקני גז טבעי 14/07/2020
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה

נוסחי פרסום


שם תאריך הורדה
נוסח הודעה בדבר העברת תכנית להערות והשגות הציבור 09/12/2021 הורדה
נוסח הודעה על אישור תכנית - עבור פרסום ברשומות ועבור פרסום במשרד רשויות מקומיות 09/12/2021 הורדה

התנגדויות


מספר התנגדות סוג מתנגד תקופת הגשה שם פרטי שם משפחה חברה / תאור הורדה
1 מתנגד גוף צבורי או מקצועי הפקדה להתנגדויות רם לבנה מרימון גז טבעי הורדה
2 מתנגד גוף צבורי או מקצועי הפקדה להתנגדויות רם לבנה מרימון גז טבעי הורדה
3 מתנגד גוף צבורי או מקצועי הפקדה להתנגדויות רם לבנה מרימון גז טבעי הורדה
4 מתנגד גוף צבורי או מקצועי הפקדה להתנגדויות רם לבנה מרימון גז טבעי הורדה
5 מתנגד גוף צבורי או מקצועי הפקדה להתנגדויות רם לבנה מרימון גז טבעי הורדה
6 מתנגד גוף צבורי או מקצועי הפקדה להתנגדויות רם לבנה מרימון גז טבעי הורדה
7 מתנגד גוף צבורי או מקצועי הפקדה להתנגדויות רם לבנה מרימון גז טבעי הורדה
8 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות אינג' קובי ברטוב נת"י הורדה
9 מתנגד משרד ממשלתי הפקדה להתנגדויות שאול פלוס מנהל תחום דיור מחוז חיפה והצפון הורדה