תתל/ 110/ סעיף-77-78

כביש 4 - גן רווה - מורשה

מטרת התוכנית


פרסום בדבר הכנת תכנית מפורטת בכביש 4

עיקרי הוראותיה


להשלים

מקום התוכנית


כביש 4 - מדרום למחלף גן רווה עד לדרום ממחלף מורשה.

מסמכי התוכנית


מסמכים חתומים
תדפיס תשריט מצב מוצע - גיליון מספר 1 מתוך 12 תשריט מצב מוצע - חתום להפקדה 77/78 ותל הורדה
תדפיס תשריט מצב מוצע - גיליון מספר 2 מתוך 12 תשריט מצב מוצע - חתום להפקדה 77/78 ותל הורדה
תדפיס תשריט מצב מוצע - גיליון מספר 3 מתוך 12 תשריט מצב מוצע - חתום להפקדה 77/78 ותל הורדה
תדפיס תשריט מצב מוצע - גיליון מספר 4 מתוך 12 תשריט מצב מוצע - חתום להפקדה 77/78 ותל הורדה
תדפיס תשריט מצב מוצע - גיליון מספר 5 מתוך 12 תשריט מצב מוצע - חתום להפקדה 77/78 ותל הורדה
תדפיס תשריט מצב מוצע - גיליון מספר 6 מתוך 12 תשריט מצב מוצע - חתום להפקדה 77/78 ותל הורדה
תדפיס תשריט מצב מוצע - גיליון מספר 7 מתוך 12 תשריט מצב מוצע - חתום להפקדה 77/78 ותל הורדה
תדפיס תשריט מצב מוצע - גיליון מספר 8 מתוך 12 תשריט מצב מוצע - חתום להפקדה 77/78 ותל הורדה
תדפיס תשריט מצב מוצע - גיליון מספר 9 מתוך 12 תשריט מצב מוצע - חתום להפקדה 77/78 ותל הורדה
תדפיס תשריט מצב מוצע - גיליון מספר 10 מתוך 12 תשריט מצב מוצע - חתום להפקדה 77/78 ותל הורדה
תדפיס תשריט מצב מוצע - גיליון מספר 11 מתוך 12 תשריט מצב מוצע - חתום להפקדה 77/78 ותל הורדה
תדפיס תשריט מצב מוצע - גיליון מספר 12 מתוך 12 תשריט מצב מוצע - חתום להפקדה 77/78 ותל הורדה
קבצים דיגיטליים
ישויות פוליגונליות, קוויות ונקודתיות הורדה
גבול התכנית(KML) לצפיה ב google earth הורדה
קבצי התכנית (SHP) הורדה
תאי שטח הורדה
קו כחול הורדה
מסמכים
חומרים נלווים לישיבות חומר רקע למליאת הות"ל 1.3.21 הורדה
חומרים נלווים לישיבות חומר רקע למליאת הות"ל 5.4.21 הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
החלטה בבקשה לקביעת תנאים ע"פ סעיף 78 02/08/2021 6 6
רישום התכנית שהטיפול בה הסתיים 02/08/2021 6 6
פרסום הכנת תכנית ברשומות 02/08/2021 תאריך פרסום: 02/08/2021. מס' ילקוט פרסומים: 9790. עמוד: 10026. שנה עברית: התשפא . 6 6 צפייה
התכנית לא פורסמה 02/08/2021 6 6
התכנית אושרה 02/08/2021 6 6
פרסום הכנת תכנית בעיתונים 09/07/2021 תאריך פרסום בעיתון: 08/07/2021. עיתון: ישראל היום. תאריך פרסום בעיתון: 08/07/2021. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 08/07/2021. עיתון: מעריב הבוקר. תאריך פרסום בעיתון: 09/07/2021. עיתון: אל-סינארה. תאריך פרסום בעיתון: 07/07/2021. עיתון: עיתון מקומי א. 6 6
הוחלט על פרסום דבר הכנת תכנית 05/04/2021 4 4
החלטה בבקשה לפרסום דבר הכנת תכנית 05/04/2021 4 4
קבלת תכנית 23/02/2021 4 4

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2021005 ועדה ארצית - הוועדה לתשתיות לאומיות (ות"ל) 05/04/2021
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה

נוסחי פרסום


שם תאריך הורדה
נוסח הודעה על הכנת תכנית 03/05/2021 הורדה
פרסום נוסח אישור בעיתונים 26/07/2021 הורדה
פרסום נוסח אישור ברשומות 05/08/2021 הורדה
פרסום נוסח לפי סעיף 76 ו/או 77 ו/או 78 17/06/2021 הורדה