תגפ/ 502

תכנית גלילית מפורטת לבנין ערים מס' תגפ/ 502

מטרת התוכנית


חלוקת הקרקע לחלקות חקלאיות בנית 12500 ממ"ר וחלקות בנות 1000 ממ"ר.
לאורך דרך הכניסה לכפר אזור. קביעת דרכים ושבילים להולכי רגל, מגרש ציבורי, מגרש מסחרי ומגרש מיוחד. קביעת שטח ציבורי פתוח וקו ניקוז.

מקום התוכנית


תכנית גלילית מפורטת.