תגפ/ 513

תכנית בנין ערים מפורטת מס' תגפ/ 513 - אור יהודה

מטרת התוכנית


קביעת דרכים חדשות, חלקה לאזורים, וחלוקת השטח לחלקות.

מקום התוכנית


ישוב: אור יהודה.