קצאא/ 1000

תשריט קצאא/1000

דברי הסבר


תשריט קצאא/1000 - תשריט נכסי הפעילות, רצועת הקרקע לקווי נפט ומתקנים נלווים. ההוראות המחייבות של התוכנית, כפי שאושרו ע"י מוסד התכנון המוסמך, מפורטות מעמוד 17 ואליך.

מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית הורדה
תשריט התכנית
תשריט מצב מוצע - גיליון מספר 1 מתוך 2 תשריט מצב מוצע הורדה
תשריט מצב מוצע - גיליון מספר 2 מתוך 2 תשריט מצב מוצע הורדה
נספחים
עקרונות תכנון ההוראות המחייבות של התוכנית הורדה
תשתיות נספח רצועה מס' 6 הורדה
תשתיות נספח רצועה מס' 7 הורדה
תשתיות נספח תחנת שאיבה אשדוד הורדה
תשתיות נספח תחנת שאיבה גלילות הורדה
תשתיות נספח תחנת שאיבה יוטבתה הורדה
תשתיות נספח רצועה מס' 2 הורדה
תשתיות נספח רצועה מס' 3 הורדה
תשתיות נספח רצועה מס' 1 הורדה
תשתיות נספח רצועה מס' 4 הורדה
תשתיות נספח רצועה מס' 8 הורדה
תשתיות נספח רצועה מס' 5 הורדה
תשתיות נספח רצועה מס' 13 הורדה
תשתיות נספח רצועה מס' 9 הורדה
תשתיות נספח רצועה מס' 14 הורדה
תשתיות נספח רצועה מס' 15 הורדה
תשתיות נספח רצועה מס' 17 הורדה
תשתיות נספח רצועה מס' 16 הורדה
תשתיות נספח רצועה מס' 11 הורדה
תשתיות נספח רצועה מס' 18 הורדה
תשתיות נספח רצועה מס' 12 הורדה
תשתיות נספח רצועה מס' 10 הורדה
תשתיות נספח תחנת שאיבה משאבי שדה הורדה
תשתיות נספח תחנת שאיבה פארן הורדה
איכות הסביבה חוות דעת סביבתית הורדה
מצב מאושר תשריט מצב מאושר רצועת הצנרת על רקע תמ"א 1/35 הורדה
מצב מאושר רצועת הצנרת על רקע תכניות מחוזיות הורדה
תשתיות מפת מפתח גיליונות עם סימון אישורי שר האוצר הורדה
קבצים דיגיטליים
קו כחול הורדה
תאי שטח הורדה
קבצי התכנית (SHP) הורדה
גבול התכנית(KML) לצפיה ב google earth הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
פרסום לאישור ברשומות 12/07/2021 תאריך פרסום: 12/07/2021. מס' ילקוט פרסומים: 9745. עמוד: 7458. שנה עברית: התשפא . 11 8 צפייה

יחס לתוכניות עתידיות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית 651-0748947 תשריט קצאא/1000 כפיפות
תוכנית 303-0797712 תשריט קצאא/1000 כפיפות
תוכנית 616-0604157 תשריט קצאא/1000 כפיפות
תוכנית 456-0592675 תשריט קצאא/1000 כפיפות
תוכנית 633-0796359 תשריט קצאא/1000 שינוי
תוכנית תתל/ 100 תשריט קצאא/1000 שינוי
תוכנית 303-0526384 תשריט קצאא/1000 כפיפות
תוכנית 410-0844159 תשריט קצאא/1000 כפיפות
תוכנית 603-0887869 תשריט קצאא/1000 כפיפות
תוכנית 406-1112754 תשריט קצאא/1000 כפיפות
תוכנית 553-0163840 תשריט קצאא/1000 כפיפות
תוכנית 304-0291872 תשריט קצאא/1000 כפיפות
תוכנית 633-1011428 תשריט קצאא/1000 כפיפות
תוכנית 410-0763839 תשריט קצאא/1000 כפיפות
תוכנית 621-0366716 תשריט קצאא/1000 כפיפות
תוכנית 353-0812305 תשריט קצאא/1000 כפיפות
תוכנית 410-0491563 תשריט קצאא/1000 כפיפות
תוכנית 303-0520312 תשריט קצאא/1000 כפיפות
תוכנית 414-0644799 תשריט קצאא/1000 כפיפות
תוכנית 401-1043405 תשריט קצאא/1000 כפיפות
תוכנית 410-0878991 תשריט קצאא/1000 כפיפות
תוכנית 303-0489104 תשריט קצאא/1000 כפיפות
תוכנית 504-1033539 תשריט קצאא/1000 ללא שינוי

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2021002 ועדה ארצית - רשות רישוי 13/01/2021
פרוטוקול הורדה

נוסחי פרסום


שם תאריך הורדה
נוסח פרסום 14/07/2021 הורדה