תמא/ 23/ 18/ ב

מסילת מנשה מקטע צפוני

מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית הורדה
תשריט התכנית
תשריט מצב מוצע - גיליון מספר 1 מתוך 3 תשריט מצב מוצע הורדה
תשריט מצב מוצע - גיליון מספר 2 מתוך 3 תשריט מצב מוצע הורדה
תשריט מצב מוצע - גיליון מספר 3 מתוך 3 תשריט מצב מוצע הורדה
קבצים דיגיטליים
תאי שטח הורדה
קבצי התכנית (SHP) הורדה
גבול התכנית(KML) לצפיה ב google earth הורדה
קו כחול הורדה
תכתובת
תכתובות דוח מסילת עירון הורדה
תכתובות מצגת מסילת עירון הורדה
תכתובות מסמך השלמות הורדה
תכתובות מצגת מסילת עירון המשך הורדה
תכתובות מצגת מתאריך 16.3.16 הורדה
תכתובות טיוטת תסקיר השפעה על הסביבה לישיבת המועצה הארצית 7.1.2020 הורדה
תכתובות מצגת שהוצגה בדיון ועדה משותפת לתחבורה יבשתית בתאריך 28.4.21 הורדה
תכתובות מסילת מנשה-מצגת של נת"י הורדה
תכתובות מצגת נת"צ שמאלי -נת"י הורדה
תכתובות חוו"ד הגנ"ס הורדה
תכתובות השלמות לתסקיר השפעה על הסביבה פרקים א+ב הורדה
תכתובות דברי הסבר- מועצה ארצית 1.6.2021 הורדה
תכתובות דברי הסבר מועצה ארצית 10.8.2021- מינהל התכנון הורדה
תכתובות תסקיר השפעה על הסביבה פרקים א+ב הורדה
תכתובות מצגת שהוצגה -מועצה ארצית 1.6.2021- נתיבי ישראל הורדה
תכתובות הנחיות הגנ"ס לתסקיר השפעה על הסביבה פרקים ג-ה הורדה
תכתובות מצגת שהוצגה במועצה הארצית ע"י מינהל התכנון -10.82021 הורדה

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
658 ועדה ארצית - המועצה הארצית לתכנון ולבניה 10/08/2021
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
655 ועדה ארצית - המועצה הארצית לתכנון ולבניה 01/06/2021
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2015048 ועדה ארצית - הועדה המשותפת לתחבורה יבשתית 28/04/2021
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
636 ועדה ארצית - המועצה הארצית לתכנון ולבניה 07/01/2020
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2015035 ועדה ארצית - הועדה המשותפת לתחבורה יבשתית 23/01/2019
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
2015035 ועדה ארצית - הועדה המשותפת לתחבורה יבשתית 23/01/2019
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
2015035 ועדה ארצית - הועדה המשותפת לתחבורה יבשתית 23/01/2019
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
2015005 ועדה ארצית - הועדה המשותפת לתחבורה יבשתית 16/03/2016
סדר יום הורדה
2015003 ועדה ארצית - הועדה המשותפת לתחבורה יבשתית 02/12/2015
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
2015003 ועדה ארצית - הועדה המשותפת לתחבורה יבשתית 02/12/2015
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
2014005 ועדה ארצית - הועדה המשותפת לתחבורה יבשתית 30/07/2014
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
2014005 ועדה ארצית - הועדה המשותפת לתחבורה יבשתית 30/07/2014
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
2010070 ועדה ארצית - הועדה המשותפת לתחבורה יבשתית 02/05/2012
פרוטוקול הורדה