יוש/ 6/ 9/ 210

מודיעין עילית, הסדרת גבולות המגרשים.

מטרת התוכנית


1. איחוד תשריטים 210/9/1, א / 4/ 9/ 210, ב / 4/ 9/ 210, 210/9/4/1, 210/9/1/4 בחלק הדרומי.

מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית - מאושרות - חתום הורדה
תשריט התכנית
תשריט התכנית - מאושר - חתום הורדה
נספחים
נספח/ הוראות בינוי הורדה
נספח כללי/אחר קבצים דיגטאליים - אישור הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
רישום התכנית שהטיפול בה הסתיים 07/04/2021
פרסום לאישור בעיתונים 12/03/2021 תאריך פרסום בעיתון: 10/03/2021. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 10/03/2021. עיתון: עיתון יומי א. תאריך פרסום בעיתון: 12/03/2021. עיתון: עיתון מקומי א. תאריך פרסום בעיתון: 12/03/2021. עיתון: עיתון מקומי ב.
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר אינטרנט 08/03/2021
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו 22/02/2021
החלטה בדיון באישור תכנית 26/11/2020
לא הוגשו התנגדויות 26/11/2020
פרסום להפקדה בעיתונים 31/07/2020 תאריך פרסום בעיתון: 28/07/2020. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 28/07/2020. עיתון: עיתון יומי א. תאריך פרסום בעיתון: 31/07/2020. עיתון: עיתון מקומי א. תאריך פרסום בעיתון: 30/07/2020. עיתון: עיתון מקומי ב.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר אינטרנט 21/07/2020
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו 23/06/2020
החלטה בדיון בהפקדה 17/10/2018
אישור הדרג המדיני - ניתן אישור לבקשה 01/08/2017
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף 24/02/2014
קבלת תכנית 24/02/2014

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית יוש/ 4/ 1/ 9/ 210 אתר ארכיאולוגיה מודיעין עלית שינוי צפייה
תוכנית יוש/ 1/ 4/ 9/ 210 שינוי
תוכנית יוש/ 1/ 9/ 210 שינוי
תוכנית יוש/ א/ 4/ 9/ 210 שינוי
תוכנית יוש/ ב/ 4/ 9/ 210 שינוי

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2020008 ועדה מחוזית לתכנון הערים, הכפרים והמבנים - ועדת משנה להתיישבות 26/11/2020
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
2018010 ועדה מחוזית לתכנון הערים, הכפרים והמבנים - ועדת משנה להתיישבות 17/10/2018
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה

נוסחי פרסום


שם תאריך הורדה
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה 24/02/2021 הורדה
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה 16/07/2020 הורדה