תמא/ 70/ סעיף - 77 - 78

תמ"א 70 - הודעה לפי סעיף 77 ו-78 לפי החוק

מטרת התוכנית


יצירת מסגרת תכנונית להתוויית מדיניות תכנון אורבני והעצמת הפיתוח וההתחדשות העירונית סביב תחנות המטרו המתכוננות, זאת על מנת לאפשר העצמת הבנייה הנובעת מהקמת מערכות הסעת ההמונים, יישום עקרונות תכנון מוטה תחבורה ציבורית, ייעול השימוש בקרקע תוך העצמת השימוש במערכת הסעת ההמונים והבטחת סביבה עירונית איכותית מוטת תחבורה ציבורית סביב התחנות.

עיקרי הוראותיה


בתחום המסומן בתשריט ביעוד "מגבלות בניה ופיתוח" יחולו תנאים לפי סעיף 78 - לפירוט ראו החלטת המועצה הארצית מיום 27.10.2020. 

מקום התוכנית


מטרופולין תל אביב

מסמכי התוכנית


תשריט התכנית
תשריט מופקד / לעיון הציבור - חתום תשריט מצב מוצע - גליון 8 הורדה
תשריט מופקד / לעיון הציבור - חתום מצב מוצע הגדלה - גליון 14 הורדה
תשריט מופקד / לעיון הציבור - חתום מצב מוצע הגדלה - גליון 2 הורדה
תשריט מופקד / לעיון הציבור - חתום מצב מוצע הגדלה - גליון 7 הורדה
תשריט מופקד / לעיון הציבור - חתום מצב מוצע הגדלה - גליון 6 הורדה
תשריט מופקד / לעיון הציבור - חתום מצב מוצע הגדלה - גליון 8 הורדה
תשריט מופקד / לעיון הציבור - חתום מצב מוצע הגדלה - גליון 9 הורדה
תשריט מופקד / לעיון הציבור - חתום מצב מוצע הגדלה - גליון 10 הורדה
תשריט מופקד / לעיון הציבור - חתום מצב מוצע הגדלה - גליון 11 הורדה
תשריט מופקד / לעיון הציבור - חתום מצב מוצע הגדלה - גליון 12 הורדה
תשריט מופקד / לעיון הציבור - חתום תשריט מצב מוצע - גליון 6 הורדה
תשריט מופקד / לעיון הציבור - חתום תשריט מצב מוצע - גליון 5 הורדה
תשריט מופקד / לעיון הציבור - חתום תשריט מצב מוצע - גליון 7 הורדה
תשריט מופקד / לעיון הציבור - חתום מצב מוצע הגדלה - גליון 18 הורדה
תשריט מופקד / לעיון הציבור - חתום מצב מוצע הגדלה - גליון 19 הורדה
תשריט מופקד / לעיון הציבור - חתום מצב מוצע הגדלה - גליון 20 הורדה
תשריט מופקד / לעיון הציבור - חתום מצב מוצע הגדלה - גליון 4 הורדה
תשריט מופקד / לעיון הציבור - חתום מצב מוצע הגדלה - גליון 5 הורדה
תשריט מופקד / לעיון הציבור - חתום תשריט מצב מוצע - גליון 2 הורדה
תשריט מופקד / לעיון הציבור - חתום תשריט מצב מוצע - גליון 4 הורדה
תשריט מופקד / לעיון הציבור - חתום תשריט מצב מוצע - גליון 3 הורדה
תשריט מופקד / לעיון הציבור - חתום מצב מוצע הגדלה - גליון 13 הורדה
תשריט מופקד / לעיון הציבור - חתום תשריט מצב מוצע - גליון 1 הורדה
תשריט מופקד / לעיון הציבור - חתום מצב מוצע הגדלה - גליון 15 הורדה
תשריט מופקד / לעיון הציבור - חתום מצב מוצע הגדלה - גליון 16 הורדה
תשריט מופקד / לעיון הציבור - חתום מצב מוצע הגדלה - גליון 17 הורדה
תשריט מופקד / לעיון הציבור - חתום מצב מוצע הגדלה - גליון 3 הורדה
תשריט מופקד / לעיון הציבור - חתום תשריט מצב מוצע - גליון 9 הורדה
תשריט מופקד / לעיון הציבור - חתום תשריט מצב מוצע - גליון 10 הורדה
תשריט מופקד / לעיון הציבור - חתום מצב מוצע הגדלה - גליון 1 הורדה
קבצים דיגיטליים
תאי שטח הורדה
קבצי התכנית (SHP) הורדה
גבול התכנית(KML) לצפיה ב google earth הורדה
קו כחול הורדה
תכתובת
תכתובות גזרי עיתונים - חלק א (דה מרקר עמוד 18) הורדה
תכתובות חומרי רקע למועצה הארצית 27/10/20 הורדה
תכתובות מצגת תקדימים מהעולם תמ"א 70 לדיון מועצה ארצית 27.10.2020 הורדה
תכתובות גזרי עיתונים - חלק ב הורדה
תכתובות דברי הסבר לדיון במועצה ארצית 27.10.20 הורדה
תכתובות דוח תקדימים לדיון במועצה ארצית 27.10.20 הורדה
תכתובות הודעת פרסום ע"פ סעיף 77-78 הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
פרסום הכנת תכנית ברשומות 05/04/2021 תאריך פרסום: 05/04/2021. מס' ילקוט פרסומים: 9517. עמוד: 4686. שנה עברית: התשפא . 15 10 צפייה
פרסום הכנת תכנית בעיתונים 12/03/2021 תאריך פרסום בעיתון: 09/03/2021. עיתון: ישראל היום. תאריך פרסום בעיתון: 10/03/2021. עיתון: גלובס. תאריך פרסום בעיתון: 12/03/2021. עיתון: אל-סינארה. תאריך פרסום בעיתון: 10/03/2021. עיתון: עיתון מקומי א. תאריך פרסום בעיתון: 11/03/2021. עיתון: עיתון מקומי ב. 15 10

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
647 ועדה ארצית - המועצה הארצית לתכנון ולבניה 27/10/2020
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה