624-0893933

מגרש מס' 828B אלסייד

מטרת התוכנית


התכנית מציעה שינוי קווי בניין כמסומן בתשריט, ולפי סעיף 62 א (א)4 לחוק התכנון והבניה.

עיקרי הוראותיה


1- שינוי קווי בניין בהתאם למסומן בתשריט .
2- תנאי למתן היתר, הריסת מבנים וגדרות בתוואי הדרך.

דברי הסבר


מגיש התכנית מעוניין בהסדרת בניה קיימת במגרש מס' 828B בישוב אלסייד, ע"י שינוי קווי בניין עפ"י סעיף 62א (א) (4).
- שינוי נקודתי בקוו בניין קדמי :
מ- 3 מ' ל- 0 מ' .
- שינוי נקודתי בקוו בניין צדדי :
מ- 3 מ' ל- 1.60 מ' .
מ- 3 מ' ל- 1.80 מ'.
מ- 3 מ' ל- 1.00 מ'.
- שינוי נקודתי קוו בניין אחורי :
מ- 3 מ' ל- 2.60 מ'.
מ- 3 מ' ל- 2.40 מ'.
מ- 3 מ' ל- 1.2 מ'.

נתונים כמותיים עיקריים בתכנית


סוגגודלמצב מאושרשינוי למצב המאושרהערות
מגורים (יח"ד) 6 יח"ד +6 יח"ד יח"ד

מקום התוכנית


מגרש מס' 828B ישוב אלסייד

מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית הורדה
תשריט התכנית
תשריט מצב מוצע תשריט מצב מוצע הורדה
נספחים
בינוי הורדה
מצב מאושר הורדה
קבצים דיגיטליים
תאי שטח הורדה
קבצי התכנית (SHP) הורדה
גבול התכנית תלת מימד (KML) הורדה
גבול התכנית(KML) לצפיה ב google earth הורדה
קו כחול הורדה
מסמכים
פרוטוקול / החלטות פרוטוקול 2020004 הורדה
חוות דעת לפי סע' 96א חוות דעת מהנדס ועדה המקומית הורדה
חוות דעת לפי סע' 96א חוות דעת יועצת המשפטי הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
פרסום לאישור ברשומות 18/03/2021 תאריך פרסום: 18/03/2021. מס' ילקוט פרסומים: 9490. שנה עברית: התשפא . 11 8 צפייה
רישום התכנית שהטיפול בה הסתיים 18/03/2021 11 8
עיון שר האוצר-התכנית לא טעונה אישור השר 08/02/2021 10 7
פרסום להפקדה ברשומות 23/12/2020 תאריך פרסום: 23/12/2020. מס' ילקוט פרסומים: 9316. שנה עברית: התשפא . 11 8 צפייה
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר אינטרנט 20/12/2020 10 7
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף 24/09/2020 8 5

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית 28/ 02/ 106 שכונת אל- סייד שינוי צפייה

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2021003 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - עיון / אישור השר - מחוז דרום 08/02/2021

נוסחי פרסום


שם תאריך הורדה
נוסח הודעה בערבית על הפקדת תכנית 20/12/2020 הורדה
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה 20/12/2020 הורדה
נוסח פרסום 09/02/2021 הורדה
נוסח פרסום 03/06/2021 הורדה
נוסח פרסום חתום - pdf 10/12/2020 הורדה
נוסח פרסום עברית -word 10/12/2020 הורדה
נוסח פרסום ערבית - pdf 20/12/2020 הורדה