255-0838094

חלוקה חדשה בין מגרשים 103 ו-105 "אזור תעשיה תפן"

מטרת התוכנית


הסדרת חלוקה חדשה בין מגרש 103 ו 105.

עיקרי הוראותיה


חלוקה חדשה עפ"י סעיף 62א (א) (1)

דברי הסבר


מדובר בתכנית חלוקה חדשה בין מגרשים 103 ו 105 בתחום התכנית ג/4271 שמטרתה יצירת מגרשים חדשים שתאפשר ניצול עתודות קרקע עפ"י תכנית מאושרת .

נתונים כמותיים עיקריים בתכנית


סוגגודלמצב מאושרשינוי למצב המאושרהערות
תעסוקה (מ"ר) 30,079 מ"ר +30,079 מ"ר מ"ר

מקום התוכנית


אזור תעשיה תפן

מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית הורדה
תשריט התכנית
תשריט מצב מוצע תשריט מצב מוצע הורדה
נספחים
טבלאות איזון והקצאה נספח לטבלאות הקצאה ואיזון הורדה
טבלאות איזון והקצאה טבלאות איזון הורדה
חניה נספח תחבורה הורדה
מצב מאושר מצב מאושר עפ"י ג/4271 הורדה
קבצים דיגיטליים
ישויות פוליגונליות, קוויות ונקודתיות הורדה
תאי שטח הורדה
קו כחול הורדה
גבול התכנית(KML) לצפיה ב google earth הורדה
גבול התכנית תלת מימד (KML) הורדה
קבצי התכנית (SHP) הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף 11/03/2021 8 7

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית ג/ 4271 הרחבת תעשייה תפן בהר סנה שינוי צפייה