יוש/ 3/ 7/ 113

קדומים דרום מגרש מס' 367

מטרת התוכנית


א. שינוי נקודתי של קו בנין אחורי וצדדי
ב. בניית פרגולה בקו בנין 0.

עיקרי הוראותיה


קביעת הוראות ומגבלות בניה למטרות התכנית

מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית - מאושרות - חתום הורדה
נספחים
נספח/ הוראות בינוי הורדה
נספח כללי/אחר קבצים דיגיטאליים הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
רישום התכנית שהטיפול בה הסתיים 17/02/2021
פרסום לאישור בעיתונים 06/02/2021 תאריך פרסום בעיתון: 25/11/0202. עיתון: ישראל היום. תאריך פרסום בעיתון: 25/11/2020. עיתון: גלובס. תאריך פרסום בעיתון: 06/02/2021. עיתון: עיתון מקומי א. תאריך פרסום בעיתון: 01/12/2020. עיתון: עיתון מקומי ב.
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר אינטרנט 08/11/2020
הוגשו התנגדויות 25/06/2020
החלטה בדיון באישור תכנית 25/06/2020
פרסום להפקדה בעיתונים 03/09/2019 תאריך פרסום בעיתון: 24/06/2019. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 24/06/2019. עיתון: ישראל היום. תאריך פרסום בעיתון: 06/07/2019. עיתון: עיתון מקומי א. תאריך פרסום בעיתון: 03/09/2019. עיתון: עיתון מקומי ב.
החלטה בדיון בהפקדה 15/04/2019
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר אינטרנט 15/04/2019
התכנית עמדה בבדיקה תכנונית מוקדמת 13/10/2016
אישור הדרג המדיני - ניתן אישור לבקשה 12/08/2013
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף 06/06/2013
קבלת תכנית 06/05/2013

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית יוש/ 7/ 113 שינוי

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2020005 ועדה מחוזית לתכנון הערים, הכפרים והמבנים - ועדת משנה להתיישבות 25/06/2020
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
2016012 ועדה מחוזית לתכנון הערים, הכפרים והמבנים - ועדת משנה להתיישבות 26/10/2016
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
2013015 ועדה מחוזית לתכנון הערים, הכפרים והמבנים - ועדת משנה להתיישבות 20/11/2013
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה

נוסחי פרסום


שם תאריך הורדה
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה 10/08/2020 הורדה
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה 15/04/2019 הורדה