יוש/ 1/ 11/ 210

מבני ציבור בקומת הקרקע באזורי מגורים

מטרת התוכנית


מתן אפשרות שימוש בדירות צמודות קרקע בבניינים ביעודי מגורים באזור מגורים ב' (תב"ע 210/9/1) ובאזור מגורים מיוחד (תב"ע 210/6/2) - למוסדות חינוך.
כדלהלן: גני ילדים, מעונות יום, משפחתונים, מועדוניות וצהרונים עבור כל הגילאים.

מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית - מאושרות - חתום הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
רישום התכנית שהטיפול בה הסתיים 01/02/2021
פרסום לאישור בעיתונים 03/01/2021 תאריך פרסום בעיתון: 29/12/2020. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 30/12/2020. עיתון: ישראל היום. תאריך פרסום בעיתון: 03/01/2021. עיתון: עיתון מקומי א. תאריך פרסום בעיתון: 03/01/2021. עיתון: עיתון מקומי ב.
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר אינטרנט 24/12/2020
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו 01/12/2020
החלטה בדיון באישור תכנית 26/11/2020
הוגשו התנגדויות 30/06/2019
פרסום להפקדה בעיתונים 30/06/2019 תאריך פרסום בעיתון: 25/06/2019. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 28/06/2019. עיתון: עיתון מקומי א. תאריך פרסום בעיתון: 30/06/2019. עיתון: עיתון מקומי ב. תאריך פרסום בעיתון: 25/06/2019. עיתון: עיתון יומי א.
פרסום נוסח ההפקדה על גבי שלט בתחום התכנית 27/06/2019
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר אינטרנט 18/06/2019
החלטה בדיון בהפקדה 22/05/2019
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף 27/01/2019
אישור הדרג המדיני - ניתן אישור לבקשה 14/01/2019
קבלת תכנית 04/06/2018

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית יוש/ 11/ 210 שינוי

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2020008 ועדה מחוזית לתכנון הערים, הכפרים והמבנים - ועדת משנה להתיישבות 26/11/2020
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
2019005 ועדה מחוזית לתכנון הערים, הכפרים והמבנים - ועדת משנה להתיישבות 22/05/2019
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
2019001 ועדה מחוזית לתכנון הערים, הכפרים והמבנים - ועדת משנה להתיישבות 30/01/2019
פרוטוקול הורדה

נוסחי פרסום


שם תאריך הורדה
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה 29/11/2020 הורדה
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה 17/06/2019 הורדה