יוש/ 1/ 12/ 210

קביעת קווי בניין למרפסות סוכה בבניה חדשה

מטרת התוכנית


קביעת קווי בניין למרפסות סוכה בבניה חדשה

מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית - מאושרות - חתום הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
רישום התכנית שהטיפול בה הסתיים 01/02/2021
פרסום לאישור בעיתונים 03/01/2021 תאריך פרסום בעיתון: 29/12/2020. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 30/12/2020. עיתון: ישראל היום. תאריך פרסום בעיתון: 03/01/2021. עיתון: עיתון מקומי א. תאריך פרסום בעיתון: 03/01/2021. עיתון: עיתון מקומי ב.
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר אינטרנט 24/12/2020
החלטה בדיון באישור תכנית 26/11/2020
לא הוגשו התנגדויות 26/11/2020
פרסום להפקדה בעיתונים 05/07/2020 תאריך פרסום בעיתון: 30/06/2020. עיתון: גלובס. תאריך פרסום בעיתון: 30/06/2020. עיתון: מעריב הבוקר. תאריך פרסום בעיתון: 05/07/2020. עיתון: עיתון מקומי א. תאריך פרסום בעיתון: 05/07/2020. עיתון: עיתון מקומי ב.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר אינטרנט 29/06/2020
החלטה בדיון בהפקדה 27/11/2019
אישור הדרג המדיני - ניתן אישור לבקשה 21/08/2019
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף 06/02/2018
קבלת תכנית 06/02/2018

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית יוש/ 12/ 210 שינוי

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2020008 ועדה מחוזית לתכנון הערים, הכפרים והמבנים - ועדת משנה להתיישבות 26/11/2020
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
2019009 ועדה מחוזית לתכנון הערים, הכפרים והמבנים - ועדת משנה להתיישבות 27/11/2019
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה

נוסחי פרסום


שם תאריך הורדה
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה 24/12/2020 הורדה
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה 28/06/2020 הורדה