354-0431924

תכנית מתאר כוללנית לכפר-קרע

מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית הורדה
תשריט התכנית
תשריט מצב מוצע תשריט מצב מוצע הורדה
נספחים
מים הורדה
תנועה נספח תחבורה ציבורית הורדה
תנועה הורדה
ביוב הורדה
עיצוב אדריכלי הורדה
סביבה ונוף הורדה
מצב מאושר חלק 2 הורדה
מצב מאושר חלק 1 הורדה
מסמכים חתומים
תדפיס הוראות התכנית חתום להפקדה הורדה
תדפיס תשריט מצב מוצע תשריט מצב מוצע-חתום להפקדה הורדה
מתחמי תכנון נספח מתחמים ותחומים לתכנון מפורט-חתום להפקדה הורדה
נספח חברתי נספח חברתי כלכלי - ד"ר עמליה רימלט וכלכלנית רות לבונטל-חתום להפקדה הורדה
ניקוז חתום להפקדה הורדה
מצב מאושר חלק 2-חתום להפקדה הורדה
תשתיות נספח תשתיות מים וביוב-חתום להפקדה הורדה
עיצוב אדריכלי דו"ח עיצוב עירוני-חתום להפקדה הורדה
דרכים תנועה וחניה בחינת שדרוג מחלף כניסה לכפר קרע - תת"ל 38-חתום להפקדה הורדה
סקרים/חוות דעת/דוחות נספח יישום ואמצעים משלימים-חתום להפקדה הורדה
ביוב חתום להפקדה הורדה
תנועה חתום להפקדה הורדה
סקר סייסמי חתום להפקדה הורדה
פיתוח סביבתי דו"ח סביבתי-חתום להפקדה הורדה
ניקוז נספח תשתיות ניקוז-חתום להפקדה הורדה
תנועה נספח תחבורה ציבורית-חתום להפקדה הורדה
מצב מאושר חלק 1-חתום להפקדה הורדה
סביבה ונוף חתום להפקדה הורדה
מים חתום להפקדה הורדה
עיצוב אדריכלי חתום להפקדה הורדה
תכנית מתארית - הוראות חתום להפקדה הורדה
סביבה ונוף דו"ח נוף ושטחים פתוחים-חתום להפקדה הורדה
תנועה חתום להפקדה הורדה
קבצים דיגיטליים
ישויות פוליגונליות, קוויות ונקודתיות הורדה
קבצי התכנית (SHP) הורדה
גבול התכנית(KML) לצפיה ב google earth הורדה
קו כחול הורדה
תאי שטח הורדה
מסמכים
חוות דעת לפי סע' 96א התיחסות קק"ל הורדה
תכתובת
תכתובות תצהירים הורדה
תכתובות התייחסות מו"מ כפר קרע להתנגדויות הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
החלטה בדיון בהתנגדויות 28/01/2021 53 34
הוגשו התנגדויות 25/07/2020 53 34
פרסום נוסח ההפקדה על גבי שלט בתחום התכנית 26/04/2020 53 34
עיון שר האוצר-התכנית לא טעונה אישור השר 01/03/2020 53 34
פרסום להפקדה בעיתונים 14/02/2020 תאריך פרסום בעיתון: 10/02/2020. עיתון: ישראל היום. תאריך פרסום בעיתון: 14/02/2020. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 10/02/2020. עיתון: הארץ. 53 34
פרסום להפקדה ברשומות 05/02/2020 תאריך פרסום: 05/02/2020. מס' ילקוט פרסומים: 8677. עמוד: 3632. שנה עברית: התשף . 53 34 צפייה
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר אינטרנט 03/02/2020 53 34
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו 30/01/2020 53 34
החלטה בדיון בוולק"ח 03/09/2019 40 24
החלטה בדיון בהפקדה 16/07/2018 20 14
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף 30/04/2018 20 14
קבלת תכנית 13/03/2018 15 11

יחס לתוכניות עתידיות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית ערר/ 22/ 54 תכנית מתאר כוללנית לכפר-קרע ערר על
תוכנית ערר/ 21/ 13 תכנית מתאר כוללנית לכפר-קרע ערר על
תוכנית ערר/ 22/ 31 תכנית מתאר כוללנית לכפר-קרע ערר על
תוכנית ערר/ 21/ 16 תכנית מתאר כוללנית לכפר-קרע ערר על
תוכנית ערר/ 22/ 55 תכנית מתאר כוללנית לכפר-קרע ערר על

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2022017 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - ועדת משנה להתנגדויות 23/05/2022
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2021007 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - ועדת משנה להתנגדויות 28/01/2021
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2021006 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - ועדת משנה להתנגדויות 27/01/2021
סדר יום הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2021004 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - ועדת משנה להתנגדויות 25/01/2021
סדר יום הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2020064 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - ועדת משנה להתנגדויות 03/12/2020
סדר יום הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2020054 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - ועדת משנה להתנגדויות 02/11/2020
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2020052 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - ועדת משנה להתנגדויות 19/10/2020
סדר יום הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2020051 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - ועדת משנה להתנגדויות 18/10/2020
סדר יום הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2020050 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - ועדת משנה להתנגדויות 15/10/2020
סדר יום הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2020049 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - ועדת משנה להתנגדויות 14/10/2020
סדר יום הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2019024 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - ועדת משנה להתנגדויות 04/11/2019
פרוטוקול הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
660 ועדה ארצית - ועדה לשמירה על קרקע חקלאית ושטחים פתוחים (ולקחש"פ) 02/09/2019
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
659 ועדה ארצית - ועדה לשמירה על קרקע חקלאית ושטחים פתוחים (ולקחש"פ) 05/08/2019
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2018003 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - ועדה מקצועית למים וביוב 23/07/2018
סדר יום הורדה
2018013 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה 16/07/2018
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2018002 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - ועדה מקצועית למים וביוב 13/06/2018
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה

נוסחי פרסום


שם תאריך הורדה
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה 30/01/2020 הורדה

התנגדויות


מספר התנגדות סוג מתנגד תקופת הגשה שם פרטי שם משפחה חברה / תאור הורדה
1 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות עו"ד פנאדקה כרים ב"כ אבו סריה מואיד ומספר מתנגדים הורדה
2 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות עו"ד פנאדקה כרים אבו סריה מוראד ואמיר הורדה
3 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות עו"ד פנאדקה כרים אבו סריה מוראד ואמיר הורדה
4 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות עו"ד פנאדקה כרים אבו סריה מוראד ואמיר הורדה
5 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות עו"ד פנאדקה כרים אבו סריה מוראד ואמיר הורדה
6 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות עו"ד פנאדקה כרים אבו סריה מוראד ואמיר הורדה
7 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות ב"כ עו"ד אבו חוסיין אבו עטא מד'יר, נאסר וסמיר הורדה
8 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות אבו עטא מוחמד ומס. מתנגדים הורדה
9 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות יורשי המנוח אדיב סעאבנה (ז"ל) אדיב יחיא הורדה
10 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות קרן קיימת לישראל אדר' נוף ענבל אייזנבנד (זרחין) הורדה
11 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות ב"כ עו"ד מוהנד זייד אדריס זחאלקה הורדה
12 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות ב"כ עו"ד ג'בארין מוחמד סובחי איאד זחאלקה ומס. מתנגדים הורדה
13 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות ב"כ עו"ד וחיד עותמאן איבראהים אלחג' ותחריר אלחג' הורדה
14 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות ב"כ עו"ד וחיד עותמאן איבראהים אלחג' ותחריר אלחג' הורדה
15 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות איעלימי עבדאללה הורדה
16 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות ב"כ עו"ד מרואן מורה אמגד ביידוסי הורדה
17 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות ב"כ עו"ד עסלי זיאד אנס סאמר מסארווה הורדה
18 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות ב"כ עו"ד אחמד. פ מסאלחה באסם שאכר כנעאני הורדה
19 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות ב"כ עו"ד מוחמד עבד אלראוף ביידוסי כותייבה הורדה
20 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות ב"כ עו"ד סאאדה עסלי ג'ואד ומחמד ובליג עבדאלגני הורדה
21 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות ג'מאל מדלג' הורדה
22 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות עו"ד יונס פאייז ב"כ גהאד סלאמה מסרי הורדה
23 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות ב"כ עו"ד מרואן מורה גסאן אעלימי ומס. מתנגדים הורדה
24 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות ב"כ עו"ד פנאדקה כרים ד"ר גאוי עבד אלאה הורדה
25 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות רשות הגז הטבעי דניאל כץ הורדה
26 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות ב"כ עו"ד אחמד פ.מסאלחה הייתם וורדה ח'טאר הורדה
27 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות וחיד עותמאן הורדה
28 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות רשות מקרקעי ישראל ויקטור פילרסקי הורדה
29 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות ב"כ עו"ד מרואן מורה וליד וסמאא מורה הורדה
30 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות זוהיר מחמד זחאלקה הורדה
31 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות ב"כ עו"ד מוחמד סובחי ג'בארין זחאלקה מוחמד הורדה
32 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות מספר מתנגדים זחאלקה מוחמד ועבד הורדה
33 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות ב"כ זחאלקה מוחסן זחאלקה מוחסן ומס. מתנגדים הורדה
34 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות ב"כ עו"ד מורה מרואן ח'טאב מוחסן עסלי הורדה
35 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות חוסני גמיל עותמאני הורדה
36 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות עו"ד וחיד עותמאן ב"כ חסן חוסין דאהוד עסלי הורדה
37 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות ב"כ עו"ד מרואן מורה חסן עבד אלפתאח אעלימי הורדה
38 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות ב"כ עו"ד יונס אחמד יונס סאלם ומס. מתנגדים הורדה
39 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות עו"ד מוחמד סובחי ב"כ יונס רביע מוחמד הורדה
40 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות ב"כ עו"ד מוחמד יחיא יוסף סעאבנה הורדה
41 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות ב"כ עו"ד אחמד פ. מסאלחה יורשי אחמד ג'בר והנד מסאלחה הורדה
42 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות ב"כ עו"ד יחיא סאאד יורשי המנוח חליל חסן יחיא הורדה
43 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות ב"כ עו"ד תאופיק אבו שקרה כמאל דיב עלימי הורדה
44 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות ב"כ עו"ד מורה מרואן כמאל ומוראד אעלימי הורדה
45 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות ב"כ עו"ד מרואן מורה מאג'ד ומרעי עבאדי הורדה
46 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות ב"כ עו"ד מורה מרואן מאגד ומרעי עבאדי הורדה
47 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות מאזן מסאלחה הורדה
48 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות ב"כ עו"ד מרואן מורה מדחת זחאלקה הורדה
49 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות מוחמד אבו עטא הורדה
50 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות מוחמד ונביל יונס הורדה
51 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות ב"כ עו"ד מרואן מורה מוחמד זחאלקה הורדה
52 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות ב"כ עו"ד אורון מאירי מוחמד ח'לף, אביו ומ. מתנגדים הורדה
53 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות ב"כ עו"ד עאסי ח'דר מוחמד חדר עאסי הורדה
54 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות פדל מרה, עו"ד ב"כ מוחמד מוסאלחה הורדה
55 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות ב"כ עו"ד פדל אחמד מורה מוחמד מורה הורדה
56 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות ב"כ פדל אחמד מורה מוחמד מסאלחה הורדה
57 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות ב"כ עו"ד סעאבנה עלי מוחמד סעאבנה הורדה
58 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות ב"כ עו"ד מוהנד זייד מונא זיתאווי ומס. מתנגדים הורדה
59 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות ב"כ עו"ד עאדל יחיא מועטסם ועאדל יחיא הורדה
60 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות מועצה אזורית מנשה אלונה הורדה
61 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות מועצה מקומית כפר קרע הורדה
62 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות ב"כ עו"ד כינעאן מוחמד מוצלח מחמוד ומס. מתנגדים הורדה
63 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות ב"כ אחמד סעיד מחאמיד מנאל סובחי הורדה
64 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות ב"כ עו"ד אחמד אבו בכר מחמוד ומחמד אבו בכר הורדה
65 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות ב"כ עו"ד וחיד עותמאן מחמוד מוסא גזייל הוגש באיחור הורדה
66 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות ב"כ עו"ד מסאלחה חסן מחמוד מסאלחה ומס. מתנגדים תושבי רחוב אבן סינא הורדה
67 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות ב"כ עו"ד עמר זחאלקה מחמוד עבד אלפתאח זחאלקה הורדה
68 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות מינהל הדיור הממשלתי הורדה
69 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות בשם רכבת ישראל מירב שמי הורדה
70 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות ב"כ עו"ד יחיא עאדל מסאלחה, יחיא, זחאלקה, אסמעיל הורדה
71 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות ב"כ עו"ד סאלח אבו חוסיין, משפ'. מסארוה, פנאדקה ועוד הורדה
72 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות ב"כ עו"ד עאדל יחיא נאדיה זיידאן הורדה
73 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות נאדיה תוופיק עתאמנה הורדה
74 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות ב"כ עו"ד מואיד כבהה נאדר ופהד יונס הורדה
75 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות נג'לא עתאמנה התקבל באיחור באישור ירון הורדה
76 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות ב"כ עו"ד מרואן מורה נידאל אעלימי הורדה
77 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות ב"כ עו"ד עמר זחאלקה סאלח מסארווה הורדה
78 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות ב"כ עו"ד מורה מרואן סלמא, השאם וסאמח נאשף הורדה
79 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות ב"כ עו"ד פדל אחמד מורה סמיחה מורה הורדה
80 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות סמיר מסארוה הורדה
81 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות ב"כ עו"ד עמארנה אכרם סמירה גאוי הורדה
82 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות ב"כ עו"ד מורה מרואן עאדל זרעיני הורדה
83 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות ב"כ עו"ד פדל אחמד מורה עאוני עיד הורדה
84 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות עאסם חסן סלאמה מסרי ומס. מתנגד הורדה
85 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות ב"כ עו"ד מוהנד זייד עבד אלסלאם מסארווה הורדה
86 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות עו"ד וחיד עותמאן עבד אלקאדר עתאמנה הורדה
87 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות ב"כ עו"ד עאדל יחיא עבד אלראוף כורבי ומס' מתנגדים הורדה
88 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות ב"כ עו"ד עסלי זיאד עבד אלראוף עסלי ומ. מתנגדים הורדה
89 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות ב"כ עו"ד עתאמנה מגיד עדנאן סברי עתאמנה ומספר מתנגדי הורדה
90 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות עו"ד מגדי זייד הורדה
91 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות ב"כ עו"ד פיראס עסלי עו"ד עבד עסלי הורדה
92 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות עו"ד עלא אלדין עתאמנה הורדה
93 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות משפחת עסלי יורשי בני מוחמד תאו עו"ד עסלי זיאד ב"כ הורדה
94 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות מטיילי עיט ומכון רישוי ד'יב עו"ד ש. בירן ב"כ הורדה
95 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות ב"כ עו"ד טארק עלאוי עלאוי סאג'דה הורדה
96 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות ב"כ עו"ד יונס פאייז עמאד גראמנה הורדה
97 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות ב"כ עו"ד עתאמנה מגיד עסלי אוסמה הורדה
98 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות ב"כ עו"ד עסלי ח'אלד סעד עסלי חאלד הורדה
99 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות עסלי מחמוד פואד הורדה
100 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות ב"כ עו"ד אחמד פ. מסאלחה עסלי סעד פואד הורדה
101 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות עסלי עאדל מוחסן הורדה
102 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות ב"כ עו"ד מחמד סובחי ג'בארין עסלי ראיד הורדה
103 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות ב"כ עו"ד אחמד פ. מסאלחה עסלי ראיד וח'אלד הורדה
104 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות ב"כ עו"ד סאאדה עסלי עסלי רפקי הורדה
105 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות עפאנה עלי התקבל ללא תצהיר הורדה
106 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות ב"כ עו"ד מורה מרואן עקיל גאלב ועדיל מדלג' הורדה
107 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות עתאמנה אברהים הורדה
108 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות ב"כ עתאמני בדיע וודיע עתאמני תופיק, משרד עורכי דין ו הורדה
109 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות פאתן יונס הורדה
110 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות ב"כ מנחם בלוזר,עורכי דין פז נפט בע"מ וחב' גיא עירון הורדה
111 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות קאסם מדלג' ומספר מתנגדים הורדה
112 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות נבות אשכול קיבוץ ברקאי הורדה
113 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות ב"כ עו"ד יואב אינגבר קיבוץ רגבים הורדה
114 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות ב"כ עו"ד אחמד פ. מסאלחה ראמי אבו פנה הורדה
115 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות ראמי עבדאלחלים זחאלקה הורדה
116 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות ב"כ עו"ד ת'אבת ביידוסי רים ביידוסי הורדה
117 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות רשות ניקוז ונחלים שרון שיר-אל קטריבס בן-שיטרית הורדה
118 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות ב"כ עו"ד עמר זחאלקה שריף אבו פנה הורדה
119 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות ב"כ עו"ד ת'אבת ביידוסי תופיק חמזה זחאלקה הורדה
120 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות תתב"כ עו"ד מוחמד זחאלקה תתעאסם מסארווה הורדה