תתל/ 79-סעיף-78

מסילת פלשת שורק -עוקף לוד

מסמכי התוכנית


מסמכים חתומים
תדפיס תשריט מצב מוצע תשריט מצב מוצע-חתום להפקדה 77/78 ותל הורדה
תדפיס תשריט מצב מוצע תשריט מצב מוצע-חתום להפקדה 77/78 ותל הורדה
תדפיס תשריט מצב מוצע תשריט מצב מוצע-חתום להפקדה 77/78 ותל הורדה
תדפיס תשריט מצב מוצע תשריט מצב מוצע-חתום להפקדה 77/78 ותל הורדה
תדפיס תשריט מצב מוצע תשריט מצב מוצע-חתום להפקדה 77/78 ותל הורדה
תדפיס תשריט מצב מוצע תשריט מצב מוצע-חתום להפקדה 77/78 ותל הורדה
תדפיס תשריט מצב מוצע תשריט מצב מוצע-חתום להפקדה 77/78 ותל הורדה
תדפיס תשריט מצב מוצע תשריט מצב מוצע-חתום להפקדה 77/78 ותל הורדה
תדפיס תשריט מצב מוצע תשריט מצב מוצע-חתום להפקדה 77/78 ותל הורדה
תדפיס תשריט מצב מוצע תשריט מצב מוצע-חתום להפקדה 77/78 ותל הורדה
קבצים דיגיטליים
תאי שטח הורדה
קו כחול הורדה
גבול התכנית(KML) לצפיה ב google earth הורדה
קבצי התכנית (SHP) הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
קבלת תכנית 27/01/2021 2 2
פרסום הכנת תכנית בעיתונים 22/01/2021 תאריך פרסום בעיתון: 22/01/2021. עיתון: ידיעות אחרונות. תאריך פרסום בעיתון: 22/01/2021. עיתון: עיתון מקומי א. תאריך פרסום בעיתון: 22/01/2021. עיתון: עיתון מקומי ב. תאריך פרסום בעיתון: 20/01/2021. עיתון: אל-סינארה. תאריך פרסום בעיתון: 20/01/2021. עיתון: הארץ. 2 2
החלטה בבקשה לקביעת תנאים ע"פ סעיף 78 12/01/2021 2 2
פרסום הכנת תכנית ברשומות 12/01/2021 תאריך פרסום: 12/01/2021. מס' ילקוט פרסומים: 9363. עמוד: 2943. שנה עברית: התשפא . 2 2 צפייה
התכנית לא פורסמה 12/01/2021 2 2
החלטה בבקשה לפרסום דבר הכנת תכנית 26/11/2020 2 2

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2019046 ועדה ארצית - הוועדה לתשתיות לאומיות (ות"ל) 14/09/2020
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה

נוסחי פרסום


שם תאריך הורדה
נוסח הודעה על הכנת תכנית 10/12/2020 הורדה
פרסום נוסח העברה להערות והשגות בעיתונות 07/02/2021 הורדה
פרסום נוסח לפי סעיף 76 ו/או 77 ו/או 78 09/12/2020 הורדה
פרסום נוסח לפי סעיף 76 ו/או 77 ו/או 78 27/01/2021 הורדה