יוש/ 2/ 1/ 514

שמעה מורדות מזרחיים

מטרת התוכנית


1. שינוי יעוד משטח ציבורי פתוח, אזור מגורים א', קרקע חקלאית ודרכים לאזור מגורים א' וב', מבנים ומוסדות ציבור, שטח ציבורי פתוח, שטחים פתוחים ודרכים.
2. התווית רשת דרכים למיניהן וסיווגן.
3. קביעת זכויות, הוראות ומגבלות בניה בתחום התכנית.

נתונים כמותיים עיקריים בתכנית


סוגגודלמצב מאושרשינוי למצב המאושרהערות
מגורים (יח"ד) יח"ד יח"ד יח"ד

מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית - מאושרות - חתום הורדה
תשריט התכנית
תשריט התכנית - מאושר - חתום הורדה
נספחים
נספח/ הוראות תנועה הורדה
נספח/ הוראות בינוי הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
פרסום לאישור בעיתונים 07/01/2021 תאריך פרסום בעיתון: 07/01/2021. עיתון: משרדי מפקדת התיאום והקישור הנפתית. תאריך פרסום בעיתון: 01/01/2021. עיתון: אל-סינארה. תאריך פרסום בעיתון: 01/01/2021. עיתון: מעריב הבוקר. תאריך פרסום בעיתון: 01/01/2021. עיתון: מעריב.
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר אינטרנט 31/12/2020
החלטה בדיון באישור תכנית 14/10/2020
פרסום להפקדה בעיתונים 02/02/2020 תאריך פרסום בעיתון: 02/02/2020. עיתון: משרדי מפקדת התיאום והקישור הנפתית.
פרסום נוסח ההפקדה על גבי שלט בתחום התכנית 30/01/2020
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר אינטרנט 12/01/2020
אישור הדרג המדיני - ניתן אישור לבקשה 02/01/2020
החלטה בדיון בהפקדה 06/08/2019
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף 15/04/2019
קבלת תכנית 08/04/2019

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית יוש/ RJ5 שינוי

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2020006 ועדה מחוזית לתכנון הערים, הכפרים והמבנים - ועדת משנה להתיישבות 14/10/2020
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
2019006 ועדה מחוזית לתכנון הערים, הכפרים והמבנים - ועדת משנה להתיישבות 06/08/2019
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה

נוסחי פרסום


שם תאריך הורדה
נוסח הודעה בערבית בדבר אישור תכנית / בקשה 10/12/2020 הורדה
נוסח הודעה בערבית על הפקדת תכנית 23/01/2020 הורדה
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה 07/12/2020 הורדה
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה 12/01/2020 הורדה