354-0692095

שינוי יעוד קרקע מחקלאי לספורט ונפש מגורים ב' ומגרים ומסחר כפר קרע

מטרת התוכנית


" שינוי יעוד מחקלאי לספורט ונופש "

עיקרי הוראותיה


א- שינוי יעוד חקלאי לספורט ונופש..·
ב- קביעת תכליות והוראות בנייה.
ג- הרחבת שביל לדרך משולבת
ד- שינוי יעוד משצפ למגורים א'
ה- שינוי מ- ש.צ.פ לדרך משולבת

דברי הסבר


מדבר בתכנית נקודתית שמשנה את יעודי הקרקע למגורים ומסחר ומגורים ב' לפי התכנית הכוללנית של כפר קרע בנוסף למתחם קיים של משחקים ובידור סגור , המקום הנו לקוון מערב כפר קרע
, שכונת אל נזאזה " .
קיימת דרך מאושרת צמודה לתכנית מצד צפון .

נתונים כמותיים עיקריים בתכנית


סוגגודלמצב מאושרשינוי למצב המאושרהערות
מבני ציבור (מ"ר) 1,364 מ"ר מ"ר +1,364 מ"ר
מגורים (יח"ד) 44 יח"ד +20 יח"ד +24 יח"ד
מגורים (מ"ר) 5,147 מ"ר +3,376.7 מ"ר +1,770.3 מ"ר
מסחר (מ"ר) 1,130 מ"ר +1,130 מ"ר מ"ר
תעסוקה (מ"ר) מ"ר מ"ר מ"ר

מקום התוכנית


מערב כפר קרע שכונת " אל נזאזה "

מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית הורדה
תשריט התכנית
תשריט מצב מוצע תשריט מצב מוצע הורדה
נספחים
ניקוז הורדה
ביוב הורדה
מים הורדה
תנועה נספח תנועה ותח"צ הורדה
סביבה ונוף הורדה
סביבה ונוף הורדה
ביוב הורדה
תנועה הורדה
ניקוז הורדה
פרוגרמה לשטחי ציבור פרוגרמה לצורכי ציבור הורדה
תשריט על גבי תכניות מתאר ארציות ומחוזיות תכנית שלדית למתחם 7 כפר קרע הורדה
מצב מאושר הורדה
שמירה על עצים בוגרים הורדה
שמירה על עצים בוגרים הורדה
עקרונות תכנון מסמך השתלבות הורדה
קבצים דיגיטליים
ישויות פוליגונליות, קוויות ונקודתיות הורדה
תאי שטח הורדה
קו כחול הורדה
גבול התכנית(KML) לצפיה ב google earth הורדה
גבול התכנית תלת מימד (KML) הורדה
קבצי התכנית (SHP) הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
משיכת התכנית ע"י היזם 06/01/2021 10 8
רישום התכנית שהטיפול בה הסתיים 06/01/2021 10 8
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף 17/08/2020 10 8
קבלת תכנית 17/08/2020 10 8

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית ג/ 569/ א תכנית מיתאר כפר קרע (מפות שינוי

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2021001 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - ועדת משנה לתכניות א' 06/01/2021
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה