356-0735126

שינוי לתכנית עד/242/ג - עספיא

מטרת התוכנית


הוספת שימושים וזכויות בניה לצורכי ציבור, שינוי לתכנית עד/242/ג.

עיקרי הוראותיה


א. קביעת השימושים המותרים בייעוד למבני ציבור.
ב. תוספת זכויות בניה.
ג. תוספת למס' הקומות המותרות לבניה.
ד. קביעת הנחיות בינוי ופיתוח ותנאים למתן היתרי בניה.

דברי הסבר


תכנית זו חלה על מתחם "בית העם" במערב עספיא. בתחום התכנית חלה תכנית עד/242/ג אשר מייעדת את השטח למבנים ומוסדות ציבור.
בחלקו הצפוני של המגרש קיים מבנה "בית העם" (אולם כינוס ליציאה ללוויות) ומבנה הופעות וכינוסים.
תכנית זו הינה תכנית מתאר מקומית הבאה להוסיף שימושים וזכויות בניה לצורכי ציבור- חינוך, דת, תרבות, פנאי, רווחה, ספורט ובריאות.

נתונים כמותיים עיקריים בתכנית


סוגגודלמצב מאושרשינוי למצב המאושרהערות
מבני ציבור (מ"ר) 10,300 מ"ר +4,300 מ"ר +6,000 מ"ר
מסחר (מ"ר) 350 מ"ר מ"ר +350 מ"ר

מקום התוכנית


מתחם "בית העם" בעספיא

מסמכי התוכנית


מסמכים חתומים
תדפיס הוראות התכנית חתום לאישור הורדה
תנועה חתום לאישור הורדה
שמירה על עצים בוגרים חתום לאישור הורדה
בינוי חתום לאישור הורדה
מצב מאושר חתום לאישור הורדה
תדפיס תשריט מצב מוצע תשריט מצב מוצע-חתום לאישור הורדה
תדפיס הוראות התכנית חתום להפקדה הורדה
תנועה חתום להפקדה הורדה
שמירה על עצים בוגרים חתום להפקדה הורדה
בינוי חתום להפקדה הורדה
מצב מאושר חתום להפקדה הורדה
קבצים דיגיטליים
תאי שטח הורדה
קבצי התכנית (SHP) הורדה
גבול התכנית תלת מימד (KML) הורדה
גבול התכנית(KML) לצפיה ב google earth הורדה
קו כחול הורדה
מסמכים
פרוטוקול / החלטות החלטת ועדה מקומית 30.5.2019 הורדה
תכתובת
תכתובות חוות דעת תכנונית הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
הפקת מסמך בדבר העברת התכנית המאושרת למשרדי הוועדה המקומית 29/12/2020 11 7
רישום התכנית שהטיפול בה הסתיים 29/12/2020 11 7
התכנית אושרה 29/12/2020 11 7
פרסום לאישור בעיתונים 25/12/2020 תאריך פרסום בעיתון: 24/12/2020. עיתון: מעריב הבוקר. תאריך פרסום בעיתון: 25/12/2020. עיתון: עיתון מקומי א. תאריך פרסום בעיתון: 25/12/2020. עיתון: כל אל ערב. 11 7
פרסום לאישור ברשומות 21/12/2020 תאריך פרסום: 21/12/2020. מס' ילקוט פרסומים: 9308. עמוד: 2314. שנה עברית: התשפא . 11 7 צפייה
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר אינטרנט 17/12/2020 11 7
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו 16/12/2020 11 7
החלטה בדיון באישור תכנית 28/10/2020 10 6
לא הוגשו התנגדויות 30/09/2020 10 6
פרסום נוסח ההפקדה על גבי שלט בתחום התכנית 26/08/2020 10 6
פרסום להפקדה בעיתונים 31/07/2020 תאריך פרסום בעיתון: 30/07/2020. עיתון: מעריב הבוקר. תאריך פרסום בעיתון: 31/07/2020. עיתון: עיתון מקומי א. תאריך פרסום בעיתון: 30/07/2020. עיתון: כל אל ערב. 10 6
עיון שר האוצר-התכנית לא טעונה אישור השר 01/06/2020 10 6
פרסום להפקדה ברשומות 27/05/2020 תאריך פרסום: 27/05/2020. מס' ילקוט פרסומים: 8882. עמוד: 6194. שנה עברית: התשף . 10 6 צפייה
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר אינטרנט 25/05/2020 10 6
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו 26/04/2020 10 6
החלטה בדיון בהפקדה 18/09/2019 6 4
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף 23/07/2019 5 3
קבלת תכנית 18/06/2019 5 3

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית עד/ 242/ ג מתחם בנייני ציבור בעספיא שינוי צפייה

יחס לתוכניות עתידיות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית 356-0864843 שינוי לתכנית עד/242/ג - עספיא שינוי

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2020023 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - ועדת משנה לתכניות א' 28/10/2020
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2019017 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - ועדת משנה לתכניות א' 18/09/2019
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה

נוסחי פרסום


שם תאריך הורדה
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה 17/12/2020 הורדה
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה 07/05/2020 הורדה