354-0757815

שינוי יעוד קרקע מחקלאי למגורים ערערה

מטרת התוכנית


שינוי יעוד קרקע למגורים

עיקרי הוראותיה


שינוי יעוד מחקלאי למגורים ,דרכים,שטחי ציבור
הקמת כ 120 יחידות דיור
יצירת מגרשי בניני ציבור ושטחים פתוחים זמינים למימוש

דברי הסבר


מטרת התכנית הינה שינוי יעוד קרקע מחקלאי למגורים וכן התווית מערך דרכים ושטחי ציבור
התכנית נגזרת מתוך תוכנית המתאר הכוללנית בהכנה עם שינויים מינוריים הנדרשים לצורף התאמה בשלב התכנון המפורט .
למתחם הוכנה תכנית שלד לכל המתחם המוצע לפיתוח בתכנית המתאר הכוללנית ,
מתחם זה חולק ל 3 מתחמים ,בכדי לזרז הליכי תכנון.

נתונים כמותיים עיקריים בתכנית


סוגגודלמצב מאושרשינוי למצב המאושרהערות
מגורים (יח"ד) 120 יח"ד יח"ד +120 יח"ד
מגורים (מ"ר) 25,800 מ"ר מ"ר +25,800 מ"ר

מקום התוכנית


שכונה צפונית

מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית הורדה
תשריט התכנית
תשריט מצב מוצע תשריט מצב מוצע הורדה
נספחים
שמירה על עצים בוגרים הורדה
תשתיות נספח מים וביוב הורדה
מים תשריט נספח מים הורדה
דרכים וחניות הורדה
תשתיות תשריט נספח ביוב הורדה
בינוי הורדה
סביבה ונוף הורדה
סביבה ונוף הורדה
ניקוז הורדה
ניקוז הורדה
הפקעות לצרכי ציבור הורדה
עקרונות תכנון הורדה
מצב מאושר הורדה
פרוגרמה לשטחי ציבור הורדה
קבצים דיגיטליים
ישויות פוליגונליות, קוויות ונקודתיות הורדה
קבצי התכנית (SHP) הורדה
גבול התכנית תלת מימד (KML) הורדה
גבול התכנית(KML) לצפיה ב google earth הורדה
קו כחול הורדה
תאי שטח הורדה
מסמכים
פרוטוקול / החלטות פרוטוקול והחלטת המועצה בדבר יזום התכנית הורדה
תכתובת
תכתובות חוות דעת תכנונית הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
משיכת התכנית ע"י היזם 15/12/2020 24 14
רישום התכנית שהטיפול בה הסתיים 15/12/2020 24 14
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף 17/08/2020 24 14
קבלת תכנית 02/01/2020 24 14

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית ענ/ 124 תכנית מתאר מקומית - ערערה (ג / 1023) שינוי צפייה

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2020029 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - ועדת משנה לתכניות א' 16/12/2020
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה