יוש/ 3/ 169

בריכת יצהר

מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית - מאושרות - חתום הורדה
תשריט התכנית
תשריט התכנית - מאושר - חתום הורדה
נספחים
נספח/ הוראות בינוי הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
פרסום לאישור בעיתונים 04/12/2020 תאריך פרסום בעיתון: 30/11/2020. עיתון: ישראל היום. תאריך פרסום בעיתון: 30/11/2020. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 04/12/2020. עיתון: אל-סינארה. תאריך פרסום בעיתון: 04/12/2020. עיתון: כל אל ערב.
החלטה בדיון באישור תכנית 28/10/2020
פרסום להפקדה בעיתונים 10/07/2020 תאריך פרסום בעיתון: 06/07/2020. עיתון: ישראל היום. תאריך פרסום בעיתון: 06/07/2020. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 10/07/2020. עיתון: אל-סינארה. תאריך פרסום בעיתון: 10/07/2020. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 06/07/2020. עיתון: משרדי מפקדת התיאום והקישור הנפתית.
החלטה בדיון בהפקדה 19/06/2019
קבלת תכנית 05/06/2019

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2020004 ועדה מחוזית לתכנון הערים, הכפרים והמבנים - ועדת המשנה לאיכות הסביבה 28/10/2020
פרוטוקול הורדה
2019004 ועדה מחוזית לתכנון הערים, הכפרים והמבנים - ועדת המשנה לאיכות הסביבה 19/06/2019
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה