251-0623058

הרחבה דרומית - אום אל ג'נאם

מטרת התוכנית


תכנון מפורט למתחמים 10,11 ו-12 עפ"י תכנית המתאר ג/ 15656.

עיקרי הוראותיה


1. תכנון מפורט למתחמים 10, 11 והקמת שכונה בת 625 יח"ד (בצפיפות ממוצעת של כ-8.5 יח"ד לדונם) לרבות: הגדרת מגרשים למגורים, מבני ציבור משולב שטחי ציבור פתוחים, שטחי ציבור פתוחים, שטחים למבנים ומוסדות ציבור, בית קברות, התווית מערכת הדרכים והשבילים.
2. איחוד וחלוקה ללא הסכמת הבעלים
3. קביעת שימושים, קביעת זכויות והוראות בניה, קביעת תנאים למתן היתר בניה.
2. תכנון מפורט לחניון ציבורי שנקבע במתחם 12 בתכנית המתאר.
3. קביעת הוראות פיתוח בייעודים השונים.

דברי הסבר


תכנית לשכונת מגורים חדשה הממוקמת בגבולו הדרומי של היישוב, במורדותיו הדרומיים של הר תבור. התכנית נצמדת מצפון לאום-אל-ג'אנם, ונמצאת צפונית לכביש 65.
התכנית מתווה מגרשי מגורים בגדלים שונים בין 4 ל-16 יחידות דיור במגרש המסתכמים בסך הכל ב-625 יח"ד. בתכנית מגרשים המיועדים למבני ציבור שונים (בית ספר תיכון, בית ספר יסודי, גני ילדים ועוד), שטחים ציבוריים פתוחים, בית קברות וחניון לרכב כבד. התכנית נגזרת מתכנית המתאר לישוב ומתווה תכנון מפורט למתחמים 10, 11 ו-12 בתוכנית המתאר. שני מתחמים הראשונים מיועדים למגורים, ומתחם 12 לחניון רכב כבד.

נתונים כמותיים עיקריים בתכנית


סוגגודלמצב מאושרשינוי למצב המאושרהערות
מבני ציבור (מ"ר) 37,269 מ"ר מ"ר +37,269 מ"ר
מגורים (יח"ד) 625 יח"ד יח"ד +625 יח"ד
מגורים (מ"ר) 71,330 מ"ר מ"ר +71,330 מ"ר
מסחר (מ"ר) 14,822 מ"ר מ"ר +14,822 מ"ר
תעסוקה (מ"ר) 7,510 מ"ר מ"ר +7,510 מ"ר

מקום התוכנית


שטח התכנית ממוקם בכניסה הדרומית לישוב מדרום להר תבור.

מסמכי התוכנית


קבצים דיגיטליים
הוראות התכנית(DOC) הורדה
תאי שטח הורדה
קבצי התכנית (SHP) הורדה
גבול התכנית תלת מימד (KML) הורדה
גבול התכנית(KML) לצפיה ב google earth הורדה
הוראות התכנית(DOC) הורדה
קו כחול הורדה
מסמכים חתומים
שמירה על עצים בוגרים נספח עצים בוגרים - חתום להפקדה הורדה
סביבה ונוף סקר סביבתי - חתום להפקדה הורדה
פרוגרמה לשטחי ציבור פרוגרמה לצרכי ציבור - חתום להפקדה הורדה
פרוגרמה לשטחי ציבור פרוגרמה לבית העלמין של הישוב - חתום להפקדה הורדה
סקר סייסמי סקר סייסמי - חתום להפקדה הורדה
טבלאות איזון והקצאה שומה איחוד וחלוקה - חתום להפקדה הורדה
טבלאות איזון והקצאה טבלאות הקצאה ואיזון - חתום להפקדה הורדה
ביוב, ניקוז, אספקת מים וסידורי תברואה נספח ניקוז - חתום להפקדה הורדה
ביוב, ניקוז, אספקת מים וסידורי תברואה נספח מים וביוב - חתום להפקדה הורדה
אדריכלות נספח בינוי - חתום להפקדה הורדה
בינוי ופיתוח נספח בינוי ופיתוח נופי לבית העלמין של הישוב - חתום להפקדה הורדה
מים נספח מים - חתום להפקדה הורדה
סביבה ונוף נספח נוף - חתום להפקדה הורדה
תנועה נספח תנועה - חתום להפקדה הורדה
תנועה נספח דרכים - חתום להפקדה הורדה
מפת מדידה תשריט מדידה אנליטי, לא לצרכי רישום - חתום להפקדה הורדה
שמירה על עצים בוגרים נספח עצים בוגרים 2/2 - חתום להפקדה הורדה
שמירה על עצים בוגרים נספח עצים בוגרים 1/2 - חתום להפקדה הורדה
ניהול מי נגר נספח לתשריט, ניהול מי נגר 2/2 - חתום להפקדה הורדה
ביוב נספח מים וביוב - חתום להפקדה הורדה
ניקוז נספח לתשריט, ניהול מי נגר 1/2 - חתום להפקדה הורדה
מצב מאושר מצב מאושר - חתום להפקדה הורדה
תדפיס הוראות התכנית חתום להפקדה הורדה
תדפיס תשריט מצב מוצע - גיליון מספר 1 מתוך 2 תשריט מצב מוצע - חתום להפקדה הורדה
תדפיס תשריט מצב מוצע - גיליון מספר 2 מתוך 2 תשריט מצב מוצע - חתום להפקדה הורדה
מסמכים
פרוטוקול / החלטות החלטת וועדה מקומית מיום 20.11.19 הורדה
תשריט מצב מוצע חתום תשריט מצב מוצע חתום חלק 2/2 הורדה
תשריט מצב מוצע חתום תשריט מצב מוצע חתום חלק 1/2 הורדה
חוות דעת לפי סע' 96א חוות דעת רשות הניקוז הורדה
חוות דעת לפי סע' 96א התייחסות רשות הגז מתאריך 15.7.21 הורדה
חוות דעת לפי סע' 96א הערות רשות הניקוז הורדה
חוות דעת לפי סע' 96א התייחסות רשות העתיקות הורדה
חוות דעת לפי סע' 96א חוו"ד רשות ניקוז הורדה
חוות דעת לפי סע' 96א חוו"ד פקיד יערות הורדה
חוות דעת לפי סע' 96א חוו"ד הגנת הסביבה הורדה
חוות דעת לפי סע' 96א חוו"ד נתגז הורדה
חוות דעת לפי סע' 96א חוות דעת תאגיד המים הורדה
חוות דעת לפי סע' 96א חוות דעת נת"י הורדה
חוות דעת לפי סע' 96א אישור תיאום מול נתיבי הגז הטבעי לתכנית הורדה
תכתובת
תכתובות אישור הגנס לפטור מהכנת נספח הגנה על מי תהום הורדה
תכתובות טופס_תקנות_איחוד_וחלוקה.dot הורדה
תכתובות איחוד וחלוקה הורדה
תכתובות התראה_לפירסום_הפקדה.dot הורדה
תכתובות הודעה על מסירת נוסח אחוד וחלוקה הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
החלטה בדיון בהתנגדויות 09/02/2023 53 27
הוגשו התנגדויות 22/09/2022 53 27
עיון שר האוצר-התכנית לא טעונה אישור השר 31/07/2022 53 27
פרסום להפקדה בעיתונים 22/07/2022 תאריך פרסום בעיתון: 22/07/2022. עיתון: מעריב הבוקר. תאריך פרסום בעיתון: 22/07/2022. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 22/07/2022. עיתון: עיתון מקומי א. 53 27
פרסום להפקדה ברשומות 17/07/2022 תאריך פרסום: 17/07/2022. מס' ילקוט פרסומים: 10068. עמוד: 10005. שנה עברית: התשפב . 53 27 צפייה
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר אינטרנט 14/07/2022 53 27
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו 13/07/2022 53 27
החלטה בדיון בוולק"ח 07/02/2022 36 15
החלטה בדיון בהפקדה 23/08/2021 32 14
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף 23/11/2020 21 10
קבלת תכנית 12/09/2019 15 8

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית תמא/ 1 תכנית מתאר ארצית - תמא/ 1 כפיפות צפייה
תוכנית תמא/ 35 תכנית מתאר ארצית משולבת לבנייה, פיתוח ושימור כפיפות צפייה
תוכנית תמא/ 37/ ב תכנית מתאר ארצית חלקית לגז טבעי - מכלול יבשתי צפוני כפיפות צפייה
תוכנית תממ/ 2/ 9 תכנית מתאר למחוז צפון-שינוי מס' 9 כפיפות צפייה
תוכנית ג/ 15656 תוכנית מתאר שבלי - אום אל-גנם החלפה צפייה
תוכנית ג/ 11335 הסדרת קטעי דרך מס' 65 - צומת גולני - צומת דברת ללא שינוי צפייה

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2023004 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה להתנגדויות 09/02/2023
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
2023004 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה להתנגדויות 09/02/2023
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
2023004 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה להתנגדויות 09/02/2023
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
2023004 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה להתנגדויות 09/02/2023
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
439 ועדה ארצית - ועדת משנה סטטוטורית למיון תכניות-וולקחש''פ 07/02/2022
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2021028 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון 23/08/2021
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2021028 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון 23/08/2021
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2021028 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון 23/08/2021
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2021028 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון 23/08/2021
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2021001 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדה מקצועית לביוב בהתאם לתמא/ 34 19/01/2021
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2021001 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדה מקצועית לביוב בהתאם לתמא/ 34 19/01/2021
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2021001 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדה מקצועית לביוב בהתאם לתמא/ 34 19/01/2021
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2021001 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדה מקצועית לביוב בהתאם לתמא/ 34 19/01/2021
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
תמלול הישיבה הורדה

נוסחי פרסום


שם תאריך הורדה
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה 13/07/2022 הורדה

התנגדויות


מספר התנגדות סוג מתנגד תקופת הגשה שם פרטי שם משפחה חברה / תאור הורדה
1 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות עו"ד עלי דאוד הורדה
2 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות עו"ד עלי דאוד הורדה
3 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות עו"ד עלי דאוד הורדה
4 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות עו"ד עלי דאוד הורדה
5 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות עו"ד עלי דאוד הורדה
6 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות עו"ד עמראן חטיב ושות' הורדה
7 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות עו"ד עמראן חטיב ושות' הורדה
8 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות עו"ד עמראן חטיב ושות' הורדה
9 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות עו"ד עמראן חטיב ושות' הורדה
10 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות עו"ד עמראן חטיב ושות' הורדה
11 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות עו"ד עמראן חטיב ושות' הורדה
12 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות עו"ד עמראן חטיב ושות' הורדה
13 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות עו"ד עמראן חטיב ושות' הורדה
14 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות עו"ד עמראן חטיב ושות' הורדה
15 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות עו"ד עמראן חטיב ושות' הורדה
16 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות עו"ד עמראן חטיב ושות' הורדה
17 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות רוסו דוד הורדה
18 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות רוסו דוד הורדה
19 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות רוסו דוד הורדה