יוש/ 4/ 7/ 113

קדומים דרום - מגרש 486

מטרת התוכנית


1-שינוי של קו בניין אחורי,קו בניין קדמי וצדדי.
2-תוספת קומה נוספת וביטול זכות למרתף.
3-שינוי בגובה מרבי לבניה.
4-שינוי בשטח המותר לבניה.
5-שינוי במספר יח''ד דיור המותר למגרש.
6-שינוי בגובה מותר לחניה מקורה.

מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית - מאושרות - חתום הורדה
נספחים
נספח/ הוראות בינוי הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
התכנית אושרה 11/11/2020
רישום התכנית שהטיפול בה הסתיים 11/11/2020
פרסום לאישור בעיתונים 09/11/2020 תאריך פרסום בעיתון: 09/11/2020. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 11/09/2020. עיתון: עיתון מקומי א. תאריך פרסום בעיתון: 21/08/2020. עיתון: מעריב הבוקר.
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר אינטרנט 04/08/2020
החלטה בדיון באישור תכנית 25/06/2020
פרסום להפקדה בעיתונים 28/09/2019 תאריך פרסום בעיתון: 28/09/2019. עיתון: עיתון מקומי א. תאריך פרסום בעיתון: 19/09/2019. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 19/09/2019. עיתון: מעריב הבוקר.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר אינטרנט 18/08/2019
החלטה בדיון בהפקדה 30/01/2019
אישור הדרג המדיני - ניתן אישור לבקשה 14/01/2019
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף 07/05/2017
קבלת תכנית 07/05/2017

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית יוש/ 7/ 113 שינוי

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2020005 ועדה מחוזית לתכנון הערים, הכפרים והמבנים - ועדת משנה להתיישבות 25/06/2020
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
2019001 ועדה מחוזית לתכנון הערים, הכפרים והמבנים - ועדת משנה להתיישבות 30/01/2019
פרוטוקול הורדה

נוסחי פרסום


שם תאריך הורדה
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה 04/08/2020 הורדה
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה 07/04/2019 הורדה