351-0720664

כניסה מערבית כפר קרע

מטרת התוכנית


התווית דרך עירונית לישוב כפר קרע

עיקרי הוראותיה


התווית דרך
קביעת הנחיות לסלילה ופיתוח הכביש

דברי הסבר


התכנית מצוויה בגבולה המערבי דרומי של כפר קרע ומרביתה מצוייה בתחום מרחב תכנון מנשה-אלונה

התכנית מציעה התווית דרך חדשה הנגזרת מתוכנית המתאר ככביש עוקף שמשלים טבעת עירונית

הדרך אמורה לשרת את התנועה העוברת כיום לשכונות המערביות בכדי לדלל עומסי התנועה בכביש הכניסה
עומסי תנועה המשליכים על הסדרי והתנועה בצומת כביש 65 ויוצרים עומסי תנועה בצומת זה.

בשלב ראשון התכנית מציעה דרך בחתך 16 מ וככל ותקודם תוכנית מפורטת לאזור התעסוקה המתוכנן בתכנית המתאר ניתן לבחון הרחבתה של הדרך לכיוון מערב בהתאם לצרכים של אזור התעסוקה .

מקום התוכנית


מדרום לכפר קרע ומצפון לנחל עירון.

מסמכי התוכנית


מסמכים חתומים
תדפיס הוראות התכנית חתום לאישור הורדה
תנועה חתכים לאורך-חתום לאישור הורדה
תנועה תנוחה-חתום לאישור הורדה
ניקוז נספח הניקוז מנחה למעט נושא תכנון מפלס דרך 600 ותכנון מוצא הניקוז אשר יהיו מחייבים כמפורט בסעיף 6.2 בתכנית זו.-חתום לאישור הורדה
מצב מאושר מצב מאושר-חתום לאישור הורדה
תדפיס תשריט מצב מוצע תשריט מצב מוצע-חתום לאישור הורדה
תדפיס הוראות התכנית חתום להפקדה הורדה
תנועה תנוחה-חתום להפקדה הורדה
תנועה חתכים לאורך-חתום להפקדה הורדה
ניקוז נספח הניקוז מנחה למעט נושא תכנון מפלס דרך 600 ותכנון מוצא הניקוז אשר יהיו מחייבים כמפורט בסעיף 6.2 בתכנית זו.-חתום להפקדה הורדה
מצב מאושר מצב מאושר-חתום להפקדה הורדה
קבצים דיגיטליים
ישויות פוליגונליות, קוויות ונקודתיות הורדה
קבצי התכנית (SHP) הורדה
גבול התכנית(KML) לצפיה ב google earth הורדה
תאי שטח הורדה
קו כחול הורדה
מסמכים
חוות דעת לפי סע' 96א התיחסות קק"ל הורדה
חוות דעת לפי סע' 96א התיחסות קק"ל הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
פרסום לאישור ברשומות 03/11/2020 תאריך פרסום: 03/11/2020. מס' ילקוט פרסומים: 9191. עמוד: 877. שנה עברית: התשפא . 31 26 צפייה
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר אינטרנט 29/10/2020 31 26
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו 27/10/2020 31 26
החלטה בדיון בהתנגדויות 12/08/2020 28 23
התכנית פורסמה להתנגדויות לפי סעיף 106 ב 22/03/2020 31 26
הוגשו התנגדויות 09/01/2020 26 21
עיון שר האוצר-התכנית לא טעונה אישור השר 01/12/2019 26 21
פרסום נוסח ההפקדה על גבי שלט בתחום התכנית 17/11/2019 26 21
פרסום להפקדה בעיתונים 10/11/2019 תאריך פרסום בעיתון: 08/11/2019. עיתון: אל-סינארה. תאריך פרסום בעיתון: 10/11/2019. עיתון: מעריב הבוקר. תאריך פרסום בעיתון: 08/11/2019. עיתון: עיתון מקומי - ערבי. 26 21
פרסום להפקדה ברשומות 04/11/2019 תאריך פרסום: 04/11/2019. מס' ילקוט פרסומים: 8498. עמוד: 844. שנה עברית: התשף . 26 21 צפייה
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר אינטרנט 03/11/2019 26 21
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו 31/10/2019 26 21
החלטה בדיון בוולק"ח 06/08/2019 19 15
החלטה בדיון בהפקדה 20/05/2019 15 13
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף 01/04/2019 15 13
קבלת תכנית 24/02/2019 15 13

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית תמא/ 1 תכנית מתאר ארצית - תמא/ 1 כפיפות צפייה
תוכנית תתל/ 38 דרך 65, מגן שמואל עד צומת מגידו כפיפות צפייה
תוכנית ג/ 1025 כביש גישה לכפר קרע שינוי
תוכנית ג/ 569/ א תכנית מיתאר כפר קרע (מפות שינוי
תוכנית מ/ 181/ א מכון רשוי רכב, שירותי רכב ותחנת תדלוק, כפר קרע. שינוי צפייה
תוכנית חפאג/ 1287/ מ/ 341 יערות מנשה שינוי צפייה
תוכנית משח/ 15 (מ / 76) - קבוץ ברקאי שינוי צפייה
תוכנית ענ/ 731/ ג התווית מערכת דרכים ראשית בכפר קרע חלק ג שינוי צפייה

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2020036 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - ועדת משנה להתנגדויות 12/08/2020
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
408 ועדה ארצית - ועדת משנה סטטוטורית למיון תכניות-וולקחש''פ 05/08/2019
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
2019011 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה 20/05/2019
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה

נוסחי פרסום


שם תאריך הורדה
נוסח הודעה מתוקנת על הפקדת תכנית 22/03/2020 הורדה
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה 28/10/2020 הורדה
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה 31/10/2019 הורדה

התנגדויות


מספר התנגדות סוג מתנגד תקופת הגשה שם פרטי שם משפחה חברה / תאור הורדה
1 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות עו"ד נועה יגלה ש. בירן ושות' ב"כ המתנגדים הורדה
2 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות עו"ד נועה יגלה ש. בירן ושות' ב"כ המתנגדים הורדה
3 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות עו"ד עסלי זיאד ב"כ של מתנגדים הורדה
4 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות עו"ד עסלי זיאד ב"כ של מתנגדים הורדה
5 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות מחמוד ומאג'ד מחמוד זחאלקה הורדה
6 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות מחמוד ומאג'ד מחמוד זחאלקה הורדה
7 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות מספר מתנגדים עו"ד זחאלקה מוחסן ב"כ הורדה
8 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות מספר מתנגדים עו"ד זחאלקה מוחסן ב"כ הורדה
9 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות מספר מתנגדים עו"ד זחאלקה מוחסן ב"כ הורדה
10 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות מספר מתנגדים עו"ד זחאלקה מוחסן ב"כ הורדה
11 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות מספר מתנגדים עו"ד זייד וג'די ב"כ הורדה
12 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות מספר מתנגדים עו"ד זייד וג'די ב"כ הורדה
13 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות מספר מתנגדים עו"ד זייד וג'די ב"כ הורדה
14 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות מספר מתנגדים עו"ד זייד וג'די ב"כ הורדה
15 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות עו''ד זייד וג'די הורדה
16 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות ב"כ עו"ד עותמאן רשיד עלי עותמאן הורדה