258-0458018

פסוטה - מתחם צפון מזרח

מטרת התוכנית


תכנון מפורט וחלוקה למגרשים למתחם תכנון הרחבת היישוב, תוך שמירת האופי הכפרי והאיכותיות הנופיות והשתלבות מירבית בסביבה, שמירת מאפייני הנצפות של היישוב.

עיקרי הוראותיה


שינוי יעוד קרקע חקלאית לקרקע למגורים
שינוי יעוד קרקע חקלאית לקרקע לשטח ציבורי פתוח
שינוי יעוד קרקע חקלאית לקרקע למבנים ומוסדות ציבור
שינוי יעוד קרקע חקלאית לקרקע לדרכים
שינוי יעוד קרקע חקלאית לקרקע לשביל
שינוי יעוד קרקע חקלאית לקרקע לדרך משולבת
קביעת אחוזי בניה

דברי הסבר


הקמת שכונת מגורים חדשה מזרחית לישוב פסוטה בשטח כולל של כ- 130.264 דונם בהתאם להוראות והנחיות תכנית המתאר הכוללנית מס' ג/20910 של הישוב ובהתאם לפרוגרמה היישובית המאושר והמציעה שינוי מקרקע חקלאית לאיזור מגורים, שטחים פתוחים, מבנים ומוסדות ציבור, שטחים ציבוריים פתוחים והתווית דרכים.
התכנית מתווה מערכת דרכים שמחברת את השכונה לישוב ומהווה רצף למערכת הדרכים הקיימת.
התכנית כוללת איחוד וחלוקה מחדש ללא הסכמה ע"פ טבלאות הקצאה ואיזון, הבעלות על השטח ברובה בעלות פרטית, קיים חלק מזערי בבעלות מדינה.
התכנית מציעה צפיפות נומינלית של 4 יח"ד לדונם.

נתונים כמותיים עיקריים בתכנית


סוגגודלמצב מאושרשינוי למצב המאושרהערות
מגורים (יח"ד) 361 יח"ד +2 יח"ד +359 יח"ד
מגורים (מ"ר) 63,194 מ"ר +361 מ"ר +62,833 מ"ר

מקום התוכנית


הישוב פסוטה בחלק הצפון מזרחי של הישוב, שוכן בחלקו הצפוני של מרכז הגליל העליון, ע"ג שלוחה המשתפלת אל נחל בירנית בצפון ונחל כזיב בדרום.

מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית הורדה
תשריט התכנית
תשריט מצב מוצע תשריט מצב מוצע הורדה
נספחים
פרוגרמה לשטחי ציבור פרוגרמה לתכנית הורדה
תנוחה נספח תחבורה, חתכים לאורך וחתכים לרוחב הורדה
טבלאות איזון והקצאה לוח הקצאות וטבלאות איזון הורדה
תשתיות נספח ניקוז הורדה
טבלאות איזון והקצאה עקרונות שומה ללוח הקצאות וטבלאות איזון הורדה
תשתיות נספח ביוב הורדה
תשתיות נספח מים הורדה
תשתיות פרשה טכנית למערכת ניקוז הורדה
חלוקה ורישום נספח חלוקה הורדה
תשתיות פרשה טכנית למערכת ביוב הורדה
תשתיות פרשה טכנית למערכת מים הורדה
סביבה ונוף נספח נופי הורדה
מצב מאושר הורדה
סקרים/חוות דעת/דוחות סקר עצים הורדה
קבצים דיגיטליים
תאי שטח הורדה
קבצי התכנית (SHP) הורדה
גבול התכנית תלת מימד (KML) הורדה
גבול התכנית(KML) לצפיה ב google earth הורדה
קו כחול הורדה
מסמכים
פרוטוקול / החלטות החלטת המועצה להגשת התכנית הורדה
תצהיר שינויים בין גרסאות תצהיר בעל מקצוע שהשתתף בעריכת התכנית - שמאי מקרקעין הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
התכנית נדחתה 19/10/2020 10 9
רישום התכנית שהטיפול בה הסתיים 19/10/2020 10 9
פרסום הודעה בדבר דחיית תכנית באתר אינטרנט 19/10/2020 10 9
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף 05/05/2020 10 9
קבלת תכנית 23/10/2019 6 6

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית תמא/ 34 תכנית מתאר ארצית למשק המים (ביוב) כפיפות צפייה
תוכנית תממ/ 2/ 60 תכנית מתאר מחוזית, מחוז הצפון, תמ"מ 2, שינוי מס' 60 - הרחבת הישוב פסוטה כפיפות צפייה
תוכנית תממ/ 2/ 9 תכנית מתאר למחוז צפון-שינוי מס' 9 כפיפות צפייה
תוכנית ג/ 20910 מתאר פסוטה שינוי צפייה

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2020030 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון 19/10/2020
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2020030 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון 19/10/2020
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2020030 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון 19/10/2020
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2020030 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון 19/10/2020
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2020002 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדה מקצועית לביוב בהתאם לתמא/ 34 18/02/2020
תמלול הישיבה הורדה
2020002 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדה מקצועית לביוב בהתאם לתמא/ 34 18/02/2020
תמלול הישיבה הורדה