256-0277384

איחוד וחלוקה ושינוי קווי בנין במגדל שמס

מטרת התוכנית


איחוד וחלוקה בין מגורים ושטח דרך ותוספת תכסי קרקע למגורים א בהתאם לטבלה 5, ושינוי קווי בנין.

עיקרי הוראותיה


1- איחוד וחלוקה בין מגורים א' ובין דרך לפי סעיף 62א(א)1.
2- שינוי בקווי בנין לפי סעיף 62א(א)4.
3- הגדלת תכסית קרקע במגורים א' בהתאם לטבלה 5 לפי סעיף 62א(א)9.
4- הרחבת דרך לפי סעיף 62א(א)2
5- שינוי הוראות בינוי בנושא גינון ומיקום החניות לפי סעיף 62א(א)5.

דברי הסבר


התכנית נמצאת בצד צפונית לכפר מגדל שמס , מטרת התכנית הסדרת בנייה קיימת לפני כ- 13 שנה , שינוי קווי בניין בהתאם למצב קיים ואיחוד וחלוקה בין מגורים ודרך , והשינוי כיסוי קרקע , והרחבת דרך שמשרת המגרש הדרומי.

נתונים כמותיים עיקריים בתכנית


סוגגודלמצב מאושרשינוי למצב המאושרהערות
מגורים (מ"ר) 500 מ"ר מ"ר +500 מ"ר

מקום התוכנית


צפון כפר מגדל שמס

מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית הורדה
תשריט התכנית
תשריט מצב מוצע תשריט מצב מוצע הורדה
נספחים
טבלאות איזון והקצאה הורדה
טבלאות איזון והקצאה דוח שמאי הורדה
בינוי הורדה
תנועה נספח תנועה הורדה
מצב מאושר מצב מאושר הורדה
קבצים דיגיטליים
ישויות פוליגונליות, קוויות ונקודתיות הורדה
קבצי התכנית (SHP) הורדה
גבול התכנית(KML) לצפיה ב google earth הורדה
תאי שטח הורדה
קו כחול הורדה
מסמכים
פרוטוקול / החלטות פרוטוקול הורדה
פרוטוקול / החלטות פרוטוקול הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
פרסום לאישור ברשומות 12/01/2020 תאריך פרסום: 12/01/2020. מס' ילקוט פרסומים: 8632. עמוד: 3008. שנה עברית: התשף . 14 7
רישום התכנית שהטיפול בה הסתיים 12/01/2020 14 7
עיון שר האוצר-התכנית לא טעונה אישור השר 06/11/2019 14 7
פרסום להפקדה ברשומות 11/08/2019 תאריך פרסום: 11/08/2019. מס' ילקוט פרסומים: 8353. עמוד: 13766. שנה עברית: התשעט . 12 6 צפייה
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר אינטרנט 31/07/2019 12 6
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף 15/05/2019 9 5

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית ג/ 19243 איכסון תירותי בכפרים הדרוזים בגולן כפיפות צפייה
תוכנית ג/ 9858 תיקון מערכת הדרכים, שינוי למתאר, מג'דל שמס. החלפה צפייה

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2019042 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - עיון/אישור השר - מחוז צפון 06/11/2019
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה

נוסחי פרסום


שם תאריך הורדה
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה 31/07/2019 הורדה
נוסח פרסום חתום - pdf 31/07/2019 הורדה
נוסח פרסום חתום - pdf 13/10/2020 הורדה
נוסח פרסום חתום - pdf 24/09/2020 הורדה
נוסח פרסום עברית -word 13/10/2020 הורדה
נוסח פרסום עברית -word 24/09/2020 הורדה
נוסח פרסום עברית -word 31/07/2019 הורדה