251-0579730

ביטול חלק מדרך הולכי רגל - דבוריה

מטרת התוכנית


ביטול חלק מדרך להולכי רגל והסדרת דרכים ע"פי מצב קיים

עיקרי הוראותיה


ביטול חלק מדרך להולכי רגל
שינוי יעוד מדרך להולכי רגל למגורים ב
שינוי יעוד ממגורים ב לדרך
קביעת זכויות והואות בניה

דברי הסבר


ביטול חלק מדרך להולכי רגל בדבוריה שלא ניתנת לסלילה עקב הפרשי גבהם גדולים ובניה בחלקה הדרומי של הדרך.
דרך זו אינה משרתת את התושבים ולא נותנת שום מענה תחבורתי.
התכנית נמצאת בלב השטח הבנוי של היישוב דבוריה

נתונים כמותיים עיקריים בתכנית


סוגגודלמצב מאושרשינוי למצב המאושרהערות
מגורים (יח"ד) 30 יח"ד +29 יח"ד +1 יח"ד
מגורים (מ"ר) 3,949 מ"ר +3,728 מ"ר +221 מ"ר

מקום התוכנית


בתוך השטח הבנוי בדבוריה

מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית - מאושרות - חתום תוכנית מאושרת הורדה
הוראות התכנית הורדה
תשריט התכנית
תשריט התכנית - מאושר - חתום תשריט הורדה
תשריט התכנית - מאושר - חתום תשריט_2 הורדה
תשריט מצב מוצע תשריט מצב מוצע הורדה
מסמכים חתומים
תדפיס הוראות התכנית חתום להפקדה הורדה
מצב מאושר חתום להפקדה הורדה
קבצים דיגיטליים
ישויות פוליגונליות, קוויות ונקודתיות הורדה
תאי שטח הורדה
קו כחול הורדה
גבול התכנית(KML) לצפיה ב google earth הורדה
גבול התכנית תלת מימד (KML) הורדה
קבצי התכנית (SHP) הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
הפקת מסמך בדבר העברת התכנית המאושרת למשרדי הוועדה המקומית 17/09/2020 13 12
התכנית אושרה 17/09/2020 13 12
פרסום לאישור בעיתונים 11/09/2020 תאריך פרסום בעיתון: 11/09/2020. עיתון: עיתון מקומי א. תאריך פרסום בעיתון: 09/09/2020. עיתון: מעריב הבוקר. תאריך פרסום בעיתון: 11/09/2020. עיתון: כל אל ערב. 13 12
פרסום לאישור ברשומות 07/09/2020 תאריך פרסום: 07/09/2020. מס' ילקוט פרסומים: 9083. עמוד: 8649. שנה עברית: התשף . 13 12 צפייה
רישום התכנית שהטיפול בה הסתיים 07/09/2020 13 12
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר אינטרנט 02/09/2020 13 12
לא הוגשו התנגדויות 02/07/2020 13 12
פרסום להפקדה בעיתונים 21/02/2020 תאריך פרסום בעיתון: 20/02/2020. עיתון: מעריב הבוקר. תאריך פרסום בעיתון: 21/02/2020. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 21/02/2020. עיתון: עיתון מקומי א. 13 12
עיון שר האוצר-התכנית לא טעונה אישור השר 02/02/2020 13 12
פרסום להפקדה ברשומות 12/01/2020 תאריך פרסום: 12/01/2020. מס' ילקוט פרסומים: 8629. עמוד: 2975. שנה עברית: התשף . 13 12 צפייה
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר אינטרנט 09/01/2020 13 12
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו 07/01/2020 13 12
החלטה בדיון בהפקדה 12/06/2019 4 5
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף 09/01/2019 3 4
קבלת תכנית 03/09/2018 2 3

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית ג/ 16613 תכנית מתאר, דבוריה כפיפות צפייה
תוכנית ג/ 5248 כפר דבוריא החלפה צפייה
תוכנית ג/ 7883 קביעת הנחיות ותנאים לפתוח, שנוי בתקנון, דבוריה כפיפות צפייה

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2019010 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות נקודתיות 12/06/2019
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2019010 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות נקודתיות 12/06/2019
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2019010 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות נקודתיות 12/06/2019
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה

נוסחי פרסום


שם תאריך הורדה
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה 01/09/2020 הורדה
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה 08/01/2020 הורדה