351-0691832

בריכת משמרות 2

מטרת התוכנית


הקמת בריכת מים, בנפח של 75,000 מ"ק על מתקניה הנילווים לתפעול והגברת מערכת המים האזורית והארצית.

עיקרי הוראותיה


א. שינוי יעודי קרקע חקלאית ויער טבעי לטיפוח למתקנים הנדסיים וקביעת מסדרונות תשתיות תת קרקעיות.
ב. קביעת השימושים המותרים, הוראות וזכויות לבניה ופיתוח השטח.
ג. קביעת הנחיות לטיפול נופי ושיקום השטח.
ד. מתן הנחיות לשימוש ברצועת המוביל הארצי, ללא פגיעה במעמדו המיוחד, כפי שמעוגן בתמ"א /1.

דברי הסבר


חברת מקורות מקדמת תכנית נרחבת, המאפשרת למוביל הארצי לנתב מים ממתקני ההתפלה שהוקמו לאורך הים התיכון, צפונה אל הכנרת. לצורך כך נדרשות התאמות הנדסיות לאורך המוביל הארצי, הכוללות בין השאר הקמת בריכות מים ומתקנים נוספים.
בריכת משמרות 2 היא אחר מבריכות המים התפעוליות שיוקמו לאורך המוביל הארצי.
הרום הטופוגרפי הנדרש הוא כ- 110מ' מעל פני הים והאתר לבניית הבריכה צריך להיות בקרבה למוביל הארצי.
קיבולת הבריכה היא כ- 75,000 מ"ק והיא תקושר למוביל הארצי באמצעות שני צינורות גדולי קוטר 80"-100". קו נוסף ישמש כקו גלישה של מים בשעת חירום, או למצב של תחזוקת הבריכה. קו זה יחובר לנחל ברקן שנמצא מצפון לבריכה.

השטח המיועד למתקנים הנדסיים שבו תוקם הבריכה והמתקנים הנלווים הוא כ- 28 דונם. רצועת התשתיות התת קרקעיות שבתחומן תעבור הצנרת התת קרקעית אל המוביל הארצי ולנחל ברקן הוא כ- 55 דונם.
לתכנית נערכה בחינת חלופות מקיפה, אשר לוותה ע"י גורמי התכנון הרלונטיים ותוך בחינת ההיבטים ההנדסיים, התכנוניים, הסביבתיים והנופיים.
התכנית חופפת בחלקה המזרחי את מפעל המים של המוביל הארצי תכנית גמ/ש/262. תכנית זו קבלה התיחסות בתמ"א 34/ב/5, תמ"א 34/ב/6 ובתמ"א /1.

מקום התוכנית


מערבית לתוואי כביש 6 ודרום מזרח לקיבוץ כפר גליקסון

מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית הורדה
תשריט התכנית
תשריט מצב מוצע תשריט מצב מוצע הורדה
נספחים
שמירה על עצים בוגרים חוברת תמונות הורדה
שמירה על עצים בוגרים הורדה
שמירה על עצים בוגרים הורדה
ניהול מי נגר הורדה
ניהול מי נגר הורדה
סקר גיאולוגי סקר סיכונים סיסמיים הורדה
תנועה הורדה
סביבה ונוף הורדה
סביבה ונוף הורדה
בינוי הורדה
מצב מאושר הורדה
תשתיות תצ"א הורדה
קבצים דיגיטליים
ישויות פוליגונליות, קוויות ונקודתיות הורדה
קבצי התכנית (SHP) הורדה
גבול התכנית תלת מימד (KML) הורדה
גבול התכנית(KML) לצפיה ב google earth הורדה
קו כחול הורדה
תאי שטח הורדה
מסמכים
תשריט בעבודה תשריט מתוקן 23.11.22 בהתאם להחלטת וועדה הורדה
מסמך נדרש ע"י יו"ר הועדה/הועדה מסמך_נופי-סביבתי_18.01.23 הורדה
תכתובת
תכתובות חוות דעת תכנונית הורדה
תכתובות השלמת חומרים ומסמכים בהמשך להחלטת הוועדה מ-26.1.22 הורדה
תכתובות מסמך בחינת חלופות הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
החלטה בדיון בהפקדה 08/02/2023 28 15
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף 17/10/2021 28 15
קבלת תכנית 07/07/2021 27 14

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית ג/ 400 מחוז חיפה - תכנית מתאר לשטח הגלילי לתכנון עיר - מחוז חיפה שינוי
תוכנית מ/ 316/ א/ ש/ 1471 יער אלות עדה שינוי צפייה
תוכנית משח/ 13 (מ / 63) - כפר גליקסון והסביבה שינוי צפייה

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2023005 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - ועדת משנה לתכניות א' 08/02/2023
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
2022004 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - ועדת משנה לתכניות א' 26/01/2022
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה