תתל/ 100/ סעיף-77

תכנית לאיתור ושימור מרחבים להפקת מים שפירים

מסמכי התוכנית


תשריט התכנית
תשריט מצב מוצע - גיליון מספר 1 מתוך 7 תשריט מצב מוצע הורדה
תשריט מצב מוצע - גיליון מספר 2 מתוך 7 תשריט מצב מוצע הורדה
תשריט מצב מוצע - גיליון מספר 3 מתוך 7 תשריט מצב מוצע הורדה
תשריט מצב מוצע - גיליון מספר 4 מתוך 7 תשריט מצב מוצע הורדה
תשריט מצב מוצע - גיליון מספר 5 מתוך 7 תשריט מצב מוצע הורדה
תשריט מצב מוצע - גיליון מספר 6 מתוך 7 תשריט מצב מוצע הורדה
תשריט מצב מוצע - גיליון מספר 7 מתוך 7 תשריט מצב מוצע הורדה
תשריט לפי סעיף 77/78 לעיון הציבור-חתום חלק א' הורדה
תשריט לפי סעיף 77/78 לעיון הציבור-חתום חלק ב' הורדה
קבצים דיגיטליים
תאי שטח הורדה
קבצי התכנית (SHP) הורדה
גבול התכנית(KML) לצפיה ב google earth הורדה
קו כחול הורדה
מסמכים
חומרים נלווים לישיבות חומר רקע לדיון במליאה ביום 20.1.20 הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
פרסום הכנת תכנית ברשומות 01/09/2020 תאריך פרסום: 01/09/2020. מס' ילקוט פרסומים: 9075. עמוד: 8542. שנה עברית: התשף . 7 7 צפייה
הוחלט על פרסום דבר הכנת תכנית 20/01/2020 7 7
החלטה בבקשה לפרסום דבר הכנת תכנית 20/01/2020 7 7
קבלת תכנית 26/02/2019 7 7

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2019025 ועדה ארצית - הוועדה לתשתיות לאומיות (ות"ל) 20/01/2020
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה

נוסחי פרסום


שם תאריך הורדה
נוסח הודעה על הכנת תכנית 26/02/2020 הורדה
פרסום נוסח לפי סעיף 76 ו/או 77 ו/או 78 13/09/2020 הורדה
פרסום נוסח לפי סעיף 76 ו/או 77 ו/או 78 26/02/2020 הורדה