תתל/ 106/ סעיף-77

מתקן השבת אנרגיה מפסולת עירונית בחירייה, הודעה לפי סעיף 77 לחוק

מטרת התוכנית


יצירת מסגרת תכנונית להקמת מתקן להשבת אנרגיה מפסולת באתר חירייה והתשתיות הנלוות לו.

עיקרי הוראותיה


לא רלוונטי

דברי הסבר


תת"ל 106 היא תכנית למתקן השבת אנרגיה מפסולת עירונית באתר חירייה. אתר זה יטפל בפסולת שמקורה באזור המרכז ותל אביב. התכנית מיישמת את המדיניות שנקבעה על ידי משרד הגנת הסביבה לטיפול בפסולת עירונית שכוללת הקמת מתקני השבת אנרגיה לטיפול בשאריות הפסולת העירונית שאינן ניתנות למחזור. מטרת מתקנים אלו להפחית באופן משמעותי את הטמנת הפסולת עד לביטולה. מדיניות זו הוצגה גם בפני המועצה הארצית ואומצה על ידיה.
המתקן יקלוט את הפסולת העירונית שתגיע ממתקן מיון, יבצע בה טיפול תרמי וייצר חשמל. המתקן מתוכנן לטפל בכ -500,000-600,000 טון פסולת בשנה ולייצר בין 50-70 מגוואט חשמל בשנה.
מטרת התכנית היא ליצור מסגרת תכנונית להקמת מתקן השבת האנרגיה והתשתיות הנדרשות למתקן זה.
בהתאם להנחיות הות"ל בוצעה בחינת חלופות לשטחים המתאימים לשמש לאתרי השבה באזור תל אביב והמרכז. תוצאות הבדיקה ומסקנותיה הוצגו בפני הוועדה וכן הצעה לקו כחול לצורך פרסום הודעה בדבר הכנת תכנית לפי סעיף 77 לחוק התכנון והבניה.
האתר מצוי בצמוד למתקני הפסולת הקיימים באזור כאשר חלקו מצוי בשטח המיועד בתכנית להקמת מתקני טיפול בפסולת. חלקו האחר של האתר מצוי בתחום פארק אריאל שרון.

מקום התוכנית


אתר חירייה

מסמכי התוכנית


תשריט התכנית
תשריט מצב מוצע תשריט מצב מוצע הורדה
תשריט לפי סעיף 77/78 לעיון הציבור-חתום הורדה
קבצים דיגיטליים
תאי שטח הורדה
קבצי התכנית (SHP) הורדה
גבול התכנית(KML) לצפיה ב google earth הורדה
קו כחול הורדה
מסמכים
חומרים נלווים לישיבות חומר רקע למליאת הות"ל 11.5.20 הורדה
חומרים נלווים לישיבות מצגות אורחים מליאת הותל 11.5.20 הורדה
חומרים נלווים לישיבות חומר רקע למליאת הותל 11.5.2020 הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
פרסום הכנת תכנית ברשומות 24/08/2020 תאריך פרסום: 24/08/2020. מס' ילקוט פרסומים: 9060. עמוד: 8346. שנה עברית: התשף . 4 4 צפייה
הוחלט על פרסום דבר הכנת תכנית בתנאים 11/05/2020 4 4
קבלת תכנית 07/01/2020 4 4

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2019033 ועדה ארצית - הוועדה לתשתיות לאומיות (ות"ל) 11/05/2020
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
תמלול הישיבה הורדה

נוסחי פרסום


שם תאריך הורדה
פרסום נוסח לפי סעיף 76 ו/או 77 ו/או 78 15/07/2020 הורדה
פרסום נוסח לפי סעיף 76 ו/או 77 ו/או 78 26/08/2020 הורדה