ג/ 2101

תכנית מתאר -יסוד המעלה

מטרת התוכנית


התוית פיתוח הישוב
שמירה על הצביון הכפרי חקלאי של הישוב תוך דאגה
לשחזור ושימור איזור ראשית ההתישבות.
הסדרת נושא התחבורה בישוב,התוית דרכים עוקפות
ואיתור איזור אשר ישמש בעתיד לחיבור בין שני
האיזורים הנפרדים והמיושבים.
הסדרת איזור האתר הלאומי פארקים לעתיקות וכן טיפוח
נושא התיירות בישוב.
איתור שטחים לפיתוח עתידי.
יתור והרחבה של האיזור לתעשיה ומלאכה זעירה.

עיקרי הוראותיה


נתונים כמותיים עיקריים בתכנית


סוגגודלמצב מאושרשינוי למצב המאושרהערות
מגורים (מ"ר) מ"ר מ"ר מ"ר

מקום התוכנית


ישוב: יסוד המעלה

מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית - מאושרות - חתום הורדה
תשריט התכנית
תשריט התכנית - מאושר - חתום הורדה
תשריט התכנית - מאושר - חתום הורדה
תשריט התכנית - מאושר - חתום הורדה
תשריט התכנית - מאושר - חתום הורדה
תשריט התכנית - מאושר - חתום הורדה
תשריט התכנית - מאושר - חתום הורדה
תשריט התכנית - מאושר - חתום הורדה
תשריט התכנית - מאושר - חתום הורדה
תשריט התכנית - מאושר - חתום הורדה
תשריט התכנית - מאושר - חתום הורדה
תשריט התכנית - מאושר - חתום הורדה
תשריט התכנית - מאושר - חתום הורדה
תשריט התכנית - מאושר - חתום הורדה
תשריט התכנית - מאושר - חתום הורדה
תשריט התכנית - מאושר - חתום הורדה
תשריט התכנית - מאושר - חתום הורדה
תשריט התכנית - מאושר - חתום הורדה
תשריט התכנית - מאושר - חתום הורדה
קבצים דיגיטליים
תשריט ממ"ג - shp הורדה
גבול התכנית(KML) לצפיה ב google earth הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
פרסום לאישור ברשומות 23/08/2020 תאריך פרסום: 23/08/2020. מס' ילקוט פרסומים: 9056. עמוד: 8310. שנה עברית: התשף . צפייה
פרסום לאישור בעיתונים 15/02/1991 תאריך פרסום בעיתון: 15/02/1991.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו 06/11/1990
החלטה בדיון באישור תכנית 21/05/1990
פרסום להפקדה ברשומות 22/10/1989 תאריך פרסום: 22/10/1989. מס' ילקוט פרסומים: 3709. עמוד: 255. שנה עברית: התשן . צפייה
פרסום להפקדה בעיתונים 27/08/1989 תאריך פרסום בעיתון: 27/08/1989.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו 05/07/1988
החלטה בדיון בהפקדה 21/03/1988
קבלת תכנית 21/07/1974

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית ג/ 262 שמורת טבע בצפון מערב החולה התליה
תוכנית ג/ 3896 שרותי דרך -יסוד המעלה התליה
תוכנית ג/ 2557 שמורת טבע החולה התליה

יחס לתוכניות עתידיות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית 259-0279182 תכנית מתאר -יסוד המעלה שינוי
תוכנית אג/ מק/ 2101/ 035 תכנית מתאר -יסוד המעלה שינוי צפייה
תוכנית אג/ מק/ 2101/ 061 תכנית מתאר -יסוד המעלה שינוי צפייה
תוכנית אג/ מק/ 2101/ 005 תכנית מתאר -יסוד המעלה שינוי צפייה
תוכנית גנ/ 15277 תכנית מתאר -יסוד המעלה שינוי צפייה
תוכנית ג/ 6748 תכנית מתאר -יסוד המעלה שינוי צפייה
תוכנית אג/ מק/ 2101/ 027 תכנית מתאר -יסוד המעלה שינוי צפייה
תוכנית ג/ 16530 תכנית מתאר -יסוד המעלה שינוי צפייה
תוכנית ג/ 19347 תכנית מתאר -יסוד המעלה שינוי
תוכנית ג/ 14066 תכנית מתאר -יסוד המעלה שינוי צפייה
תוכנית ג/ 7397 תכנית מתאר -יסוד המעלה שינוי צפייה
תוכנית ג/ 20078 תכנית מתאר -יסוד המעלה שינוי צפייה
תוכנית אג/ מק/ 2101/ 015 תכנית מתאר -יסוד המעלה שינוי צפייה
תוכנית אג/ מק/ 2101/ 054 תכנית מתאר -יסוד המעלה שינוי צפייה
תוכנית ג/ 19848 תכנית מתאר -יסוד המעלה שינוי
תוכנית אג/ מק/ 6748/ 014 תכנית מתאר -יסוד המעלה שינוי צפייה
תוכנית אג/ מק/ 2101/ 048 תכנית מתאר -יסוד המעלה שינוי צפייה
תוכנית ג/ 20322 תכנית מתאר -יסוד המעלה שינוי
תוכנית 259-0609024 תכנית מתאר -יסוד המעלה שינוי
תוכנית 259-0530469 תכנית מתאר -יסוד המעלה שינוי
תוכנית אג/ מק/ 2101/ 009 תכנית מתאר -יסוד המעלה שינוי צפייה
תוכנית ג/ 12544 תכנית מתאר -יסוד המעלה שינוי צפייה
תוכנית ג/ 9261 תכנית מתאר -יסוד המעלה שינוי צפייה
תוכנית מז/ מק/ 2101/ 109 תכנית מתאר -יסוד המעלה שינוי צפייה
תוכנית ג/ 7990 תכנית מתאר -יסוד המעלה שינוי צפייה
תוכנית ג/ 8055 תכנית מתאר -יסוד המעלה שינוי צפייה
תוכנית ג/ 12090 תכנית מתאר -יסוד המעלה שינוי צפייה
תוכנית ג/ 9983 תכנית מתאר -יסוד המעלה שינוי צפייה
תוכנית ג/ 14195 תכנית מתאר -יסוד המעלה שינוי צפייה
תוכנית ג/ 13114 תכנית מתאר -יסוד המעלה שינוי צפייה
תוכנית ג/ 8053 תכנית מתאר -יסוד המעלה שינוי צפייה
תוכנית אג/ מק/ 2101/ 013 תכנית מתאר -יסוד המעלה שינוי צפייה
תוכנית ג/ 10264 תכנית מתאר -יסוד המעלה שינוי צפייה
תוכנית אג/ מק/ 2101/ 053 תכנית מתאר -יסוד המעלה שינוי צפייה
תוכנית אג/ מק/ 2101/ 052 תכנית מתאר -יסוד המעלה שינוי צפייה
תוכנית אג/ מק/ 2101/ 032 תכנית מתאר -יסוד המעלה שינוי צפייה
תוכנית אג/ מק/ 2101/ 033 תכנית מתאר -יסוד המעלה שינוי צפייה
תוכנית אג/ מק/ 2101/ 047 תכנית מתאר -יסוד המעלה שינוי צפייה
תוכנית אג/ מק/ 2101/ 003 תכנית מתאר -יסוד המעלה שינוי צפייה
תוכנית 259-0392753 תכנית מתאר -יסוד המעלה שינוי
תוכנית ג/ 21503 תכנית מתאר -יסוד המעלה שינוי
תוכנית ג/ 20220 תכנית מתאר -יסוד המעלה שינוי צפייה
תוכנית ג/ 21435 תכנית מתאר -יסוד המעלה שינוי
תוכנית ג/ 15128 תכנית מתאר -יסוד המעלה שינוי צפייה
תוכנית ג/ 20331 תכנית מתאר -יסוד המעלה שינוי
תוכנית ג/ 18770 תכנית מתאר -יסוד המעלה שינוי צפייה
תוכנית ג/ 21245 תכנית מתאר -יסוד המעלה שינוי
תוכנית 259-0220640 תכנית מתאר -יסוד המעלה שינוי
תוכנית ג/ 20020 תכנית מתאר -יסוד המעלה שינוי צפייה
תוכנית ג/ 20015 תכנית מתאר -יסוד המעלה שינוי צפייה
תוכנית 259-0498014 תכנית מתאר -יסוד המעלה שינוי
תוכנית אג/ מק/ 2101/ 062 תכנית מתאר -יסוד המעלה שינוי צפייה
תוכנית 259-0582841 תכנית מתאר -יסוד המעלה שינוי
תוכנית אג/ מק/ 2101/ 043 תכנית מתאר -יסוד המעלה שינוי צפייה
תוכנית ג/ 21813 תכנית מתאר -יסוד המעלה שינוי צפייה
תוכנית ג/ 21346 תכנית מתאר -יסוד המעלה שינוי צפייה
תוכנית 259-0248732 תכנית מתאר -יסוד המעלה שינוי
תוכנית ג/ 20685 תכנית מתאר -יסוד המעלה שינוי
תוכנית 259-0465120 תכנית מתאר -יסוד המעלה שינוי
תוכנית 259-0737056 תכנית מתאר -יסוד המעלה שינוי
תוכנית 259-0493783 תכנית מתאר -יסוד המעלה שינוי
תוכנית 259-1130491 תכנית מתאר -יסוד המעלה שינוי
תוכנית 259-0973503 תכנית מתאר -יסוד המעלה שינוי
תוכנית 259-1082189 תכנית מתאר -יסוד המעלה שינוי
תוכנית 259-1009489 תכנית מתאר -יסוד המעלה שינוי
תוכנית 259-0694570 תכנית מתאר -יסוד המעלה החלפה
תוכנית 259-0736470 תכנית מתאר -יסוד המעלה החלפה
תוכנית 259-0727172 תכנית מתאר -יסוד המעלה החלפה
תוכנית 259-0626887 תכנית מתאר -יסוד המעלה החלפה
תוכנית 253-0570788 תכנית מתאר -יסוד המעלה החלפה
תוכנית 259-0725887 תכנית מתאר -יסוד המעלה החלפה
תוכנית 259-0837823 תכנית מתאר -יסוד המעלה החלפה
תוכנית 259-0667857 תכנית מתאר -יסוד המעלה החלפה
תוכנית 259-0631093 תכנית מתאר -יסוד המעלה החלפה
תוכנית 259-0572982 תכנית מתאר -יסוד המעלה החלפה
תוכנית 259-0803684 תכנית מתאר -יסוד המעלה החלפה
תוכנית 259-0994475 תכנית מתאר -יסוד המעלה החלפה
תוכנית 259-1005131 תכנית מתאר -יסוד המעלה החלפה
תוכנית 259-1005123 תכנית מתאר -יסוד המעלה החלפה
תוכנית 259-1005107 תכנית מתאר -יסוד המעלה החלפה
תוכנית 259-1026764 תכנית מתאר -יסוד המעלה החלפה
תוכנית 259-1026756 תכנית מתאר -יסוד המעלה החלפה
תוכנית 259-0878819 תכנית מתאר -יסוד המעלה החלפה
תוכנית ג/ 12339 תכנית מתאר -יסוד המעלה התליה צפייה
תוכנית אג/ מק/ 2101/ 049 תכנית מתאר -יסוד המעלה כפיפות צפייה
תוכנית ג/ 20183 תכנית מתאר -יסוד המעלה כפיפות צפייה
תוכנית 259-0465955 תכנית מתאר -יסוד המעלה כפיפות
תוכנית 259-0705848 תכנית מתאר -יסוד המעלה כפיפות
תוכנית 253-0741769 תכנית מתאר -יסוד המעלה כפיפות
תוכנית צפ/ רשגז/ תע/ 5ישן תכנית מתאר -יסוד המעלה היתר בניה
תוכנית אחוזת/ דוברובין/ 13991/ 1 תכנית מתאר -יסוד המעלה היתר בניה
תוכנית צפ/ רשגז/ תע/ 4ישן תכנית מתאר -יסוד המעלה היתר בניה
תוכנית יסוד/ המעלה/ 20120529 תכנית מתאר -יסוד המעלה שימוש חורג
תוכנית עתמ/ 09/ 146 תכנית מתאר -יסוד המעלה עתירה

נוסחי פרסום


שם תאריך הורדה
נוסח הודעה מתוקנת על אישור תכנית 16/08/2020 הורדה