354-0804294

שכונת דהרת יאסין, כפר קרע

מטרת התוכנית


פיתוח והסדרת בנייה קיימת במובלעת חקלאית התחומה ע"י שטחי מגורים לפי תוכנית ג/569א' ויצירת מסגרת תכנונית לרישוי המבנים הקיימים.

עיקרי הוראותיה


שינוי ייעוד מקרקע חקלאית למגורים, שטחים ציבוריים פתוחים, לדרכים והסדרת מערך דרכים.

דברי הסבר


תכנית זו הוכנה בעקבות יוזמה של הועדה המקומית עירון- ואדי עארה בשיתוף פעולה עם המועצה המקומית כפר קרע, הועדה המחוזית- חיפה ומשרד הפנים, מחוז חיפה. הכל, במסגרת פרויקט "מאמץ ממוקד".
שטח התכנית כ- 69.282 ד' במתחם 1- 5A באזור שנקרא "דהרת יאסין", כפר קרע.
האתר המוצע לתכנון מהווה מובלעת חקלאית שכוללת כ- 67 מבנים שמהווים 82 יחידות דיור ברובם מבנים ללא היתר בניה. המובלעת הזאת מהווה חלק בלתי נפרד מתחום השיפוט של המועצה המקומית כפר קרע, והיא נכללת בתכנית בתכנית הכוללנית של היישוב. תכנית זו באה במטרה:
להסדיר את מערך הכבישים הקיים ולהציע דרכים, שבילים ומעברים חדשים בהתאם לצרכים של השכונה ובקנה אחד עם התכנית הכוללנית של היישוב;
להסדיר את מעמד הבניה הקיימת ולאפשר הוצאת היתרי בניה לכל המבנים הקיימים כפי שהם קיימים בפועל על פני השטח;
לשנות את ייעודם של השטחים החקלאיים למגורים, מגורים ומסחר, למגורים ומבנים למוסדות ציבור;
להקצות שטחים למבני ציבור;
להקצות שטחים ציבוריים פתוחים;
התכנית מתייחסת לשטחים בבעלות פרטית צמודי דופן לשטחים מאושרים ע"פ תכניות קודמות.
מערך הדרכים המוצע, מותאם לתכניות המאושרות ולצרכים הנקודתיים- מקומיים של השכונה;
הועדה המקומית עירון- ואדי עארה, והמועצה המקומית כפר קרע, רואות בעין יפה את קידום ואישור התכנית כצעד לקראת הסדרת תופעת הבניה ללא היתר, וכפעולה חשובה לפתרון מצוקת הדיור בד בבד עם ייעול ניצול הקרקע ביישוב.

נתונים כמותיים עיקריים בתכנית


סוגגודלמצב מאושרשינוי למצב המאושרהערות
מבני ציבור (מ"ר) 2,170 מ"ר +620 מ"ר +1,550 מ"ר
מגורים (יח"ד) 251 יח"ד +30 יח"ד +221 יח"ד
מגורים (מ"ר) 48,229 מ"ר +620 מ"ר +47,609 מ"ר
מסחר (מ"ר) 2,000 מ"ר מ"ר +2,000 מ"ר

מקום התוכנית


שכונת דהרת יאסין בצד הצפוני של כפר קרע

מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית הורדה
תשריט התכנית
תשריט מצב מוצע תשריט מצב מוצע הורדה
נספחים
סביבה ונוף הורדה
ניקוז נספח ניקוז הורדה
תנועה נספח תנועה הורדה
שמירה על עצים בוגרים הורדה
תנועה נספח תחבורה ציבורית הורדה
חתכים חתכים טיפוסיים הורדה
ניקוז תשריט ניקוז הורדה
ביוב תשריט ביוב הורדה
ביוב תשריט ביוב כללי הורדה
מים תשריט מים הורדה
מים תשריט מים כללי הורדה
מים נספח מים וביוב הורדה
פרוגרמה לשטחי ציבור הורדה
טבלאות איזון והקצאה דוח שמאי הורדה
שמירה על עצים בוגרים הורדה
מצב מאושר מצב מאושר הורדה
קבצים דיגיטליים
ישויות פוליגונליות, קוויות ונקודתיות הורדה
קבצי התכנית (SHP) הורדה
גבול התכנית תלת מימד (KML) הורדה
גבול התכנית(KML) לצפיה ב google earth הורדה
קו כחול הורדה
תאי שטח הורדה
מסמכים
תצהיר שינויים בין גרסאות תצהיר שינויים בין גרסאות הורדה
תצהיר שינויים בין גרסאות תצהיר שינויים בין גרסאות הורדה
תכתובת
תכתובות חוות דעת תכנונית הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
החלטה בדיון בהפקדה 03/08/2020 18 8
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף 14/07/2020 9 6
קבלת תכנית 26/01/2020 9 6

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית ג/ 569/ א תכנית מיתאר כפר קרע (מפות החלפה

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2023002 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה 30/01/2023
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
2020015 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה 03/08/2020
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה