251-1178730

שינוי קווי בניין לפי קיים בגוש 17215 חלקה 83 שיבלי

מטרת התוכנית


שינוי קווי בניין לפי קיים להסדרת בנייה קיימת

עיקרי הוראותיה


1. שינוי קווי בניין
2. הגדלת שטחי בנייה
3. הגדלת תכסית קרקע
4. שינוי בגובה בניין

דברי הסבר


שינוי קווי בניין לפי קיים להסדרת בנייה קיימת בגוש 17215 חלקה 83 מגרש 4 כפר שבלי

נתונים כמותיים עיקריים בתכנית


סוגגודלמצב מאושרשינוי למצב המאושרהערות
מגורים (יח"ד) 6 יח"ד +6 יח"ד יח"ד
מגורים (מ"ר) 1,273 מ"ר +1,214 מ"ר +59 מ"ר

מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית הורדה
תשריט התכנית
תשריט מצב מוצע תשריט מצב מוצע הורדה
קבצים דיגיטליים
הוראות התכנית(DOC) הורדה
ישויות פוליגונליות, קוויות ונקודתיות הורדה
תאי שטח הורדה
קו כחול הורדה
הוראות התכנית(DOC) הורדה
גבול התכנית(KML) לצפיה ב google earth הורדה
קבצי התכנית (SHP) הורדה
נספחים
מצב מאושר הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף 07/02/2023 2 2

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית ג/ 5835 תכנית מתאר ערב שבלי החלפה צפייה