יוש/ 1/ 6/ 113

קדומים - שינוי הוראות בנייה לתכנית מפורטת מס' 113/6

מטרת התוכנית


א. שינוי הוראות בניה באזורי מגורים א' וא'1.
ב. הסדרת גבולות מגרשים בהתאם לקיים בפועל.
ג. תוספת הגדרות וסמכויות בדבר הגדרת מצללה, סמכות הועדה, לאחד שני מגרשים צמודים מאותו יעוד למגרש אחד.
ד. הגדלת תכסית ואחוזי בניה מותרים לבנייני ציבור.
ה. קו בניין במגרש 272.

מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית - מאושרות - חתום הורדה
נספחים
נספח כללי/אחר הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
התכנית אושרה 15/07/2020
רישום התכנית שהטיפול בה הסתיים 15/07/2020
פרסום לאישור בעיתונים 04/04/2020 תאריך פרסום בעיתון: 04/04/2020. עיתון: עיתון מקומי א. תאריך פרסום בעיתון: 25/03/2020. עיתון: מעריב הבוקר. תאריך פרסום בעיתון: 25/03/2020. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 27/02/2020. עיתון: עיתון מקומי ב.
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר אינטרנט 09/02/2020
החלטה בדיון באישור תכנית 22/05/2019
לא הוגשו התנגדויות 30/04/2019
פרסום להפקדה בעיתונים 26/01/2019 תאריך פרסום בעיתון: 12/11/2018. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 12/11/2018. עיתון: מעריב הבוקר. תאריך פרסום בעיתון: 26/01/2019. עיתון: עיתון מקומי א. תאריך פרסום בעיתון: 10/01/2019. עיתון: עיתון מקומי ב.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר אינטרנט 19/08/2018
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו 05/08/2018
החלטה בדיון בהפקדה 16/08/2017
אישור הדרג המדיני - ניתן אישור לבקשה 03/09/2015
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף 14/06/2015
קבלת תכנית 14/05/2015

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית יוש/ 6/ 113 שינוי

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2019005 ועדה מחוזית לתכנון הערים, הכפרים והמבנים - ועדת משנה להתיישבות 22/05/2019
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
2017010 ועדה מחוזית לתכנון הערים, הכפרים והמבנים - ועדת משנה להתיישבות 16/08/2017
פרוטוקול הורדה

נוסחי פרסום


שם תאריך הורדה
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה 09/02/2020 הורדה
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה 05/08/2018 הורדה