354-0283382

הגדלת שטחי ציבור-בי"ס אל-מוסתקבל

מטרת התוכנית


יצירת חיבור ודרך גישה מדרך מס' 73

עיקרי הוראותיה


1. הגדלת שטחי ציבור לפי סעיף 62 א (א) ס.ק 3

דברי הסבר


מדובר בהרחבת שטח ציבורי לצורך יצירת גישה ורצף שטחי ציבורי לדרך המערבית

נתונים כמותיים עיקריים בתכנית


סוגגודלמצב מאושרשינוי למצב המאושרהערות
מגורים (יח"ד) יח"ד יח"ד יח"ד
מגורים (מ"ר) מ"ר מ"ר מ"ר

מקום התוכנית


מרכז כפר קרע

מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית הורדה
תשריט התכנית
תשריט מצב מוצע תשריט מצב מוצע הורדה
נספחים
מצב מאושר הורדה
קבצים דיגיטליים
ישויות פוליגונליות, קוויות ונקודתיות הורדה
תאי שטח הורדה
קו כחול הורדה
גבול התכנית(KML) לצפיה ב google earth הורדה
קבצי התכנית (SHP) הורדה

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית ג/ 569/ א תכנית מיתאר כפר קרע (מפות שינוי

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
5243 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - עיון / אישור השר - מחוז חיפה 18/05/2016
פרוטוקול הורדה