יוש/ 26/ 125

אלקנה, הרחבת שכונת מגורים

מטרת התוכנית


קביעת יעודי קרקע
קביעת הוראות בניה
התווית דרכים חדשות
הוראות בדבר תחנת שאיבה לשפכים
קביעת תנאים למתן היתר בניה

נתונים כמותיים עיקריים בתכנית


סוגגודלמצב מאושרשינוי למצב המאושרהערות
מגורים (יח"ד) 500 יח"ד יח"ד +500 יח"ד

מסמכי התוכנית


נספחים
נספח/ הוראות תנועה הורדה
מסמכים
תשריט בעבודה הורדה
תשריט בעבודה נספח בינוי הורדה
הוראות בעבודה הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר אינטרנט 29/03/2023
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף 05/07/2020
קבלת תכנית 05/07/2020

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית יוש/ 15/ S תכנית מתאר אזורית (שינוי) 1946 שינוי

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2022002 ועדה מחוזית לתכנון הערים, הכפרים והמבנים - ועדת משנה להתיישבות 12/05/2022
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה

נוסחי פרסום


שם תאריך הורדה
נוסח הודעה בערבית על הפקדת תכנית 31/05/2022 הורדה
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה 26/05/2022 הורדה