תמא/ 24/ 4

תכנית מתאר ארצית למתקני כליאה

מטרת התוכנית


כמפורט במסמך "תכנית מתארית-הוראות".

עיקרי הוראותיה


.

דברי הסבר


כמפורט במסמך "תכנית מתארית-הוראות".

מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית - מאושרות - חתום הורדה
הוראות התכנית הורדה
תכנית מתארית - הוראות הורדה
תשריט התכנית
תשריט התכנית - מאושר - חתום הורדה
תשריט מצב מוצע - גיליון מספר 1 מתוך 13 תשריט מצב מוצע הורדה
תשריט מצב מוצע - גיליון מספר 2 מתוך 13 תשריט מצב מוצע הורדה
תשריט מצב מוצע - גיליון מספר 3 מתוך 13 תשריט מצב מוצע הורדה
תשריט מצב מוצע - גיליון מספר 4 מתוך 13 תשריט מצב מוצע הורדה
תשריט מצב מוצע - גיליון מספר 5 מתוך 13 תשריט מצב מוצע הורדה
תשריט מצב מוצע - גיליון מספר 6 מתוך 13 תשריט מצב מוצע הורדה
תשריט מצב מוצע - גיליון מספר 7 מתוך 13 תשריט מצב מוצע הורדה
תשריט מצב מוצע - גיליון מספר 8 מתוך 13 תשריט מצב מוצע הורדה
תשריט מצב מוצע - גיליון מספר 9 מתוך 13 תשריט מצב מוצע הורדה
תשריט מצב מוצע - גיליון מספר 10 מתוך 13 תשריט מצב מוצע הורדה
תשריט מצב מוצע - גיליון מספר 11 מתוך 13 תשריט מצב מוצע הורדה
תשריט מצב מוצע - גיליון מספר 12 מתוך 13 תשריט מצב מוצע הורדה
תשריט מצב מוצע - גיליון מספר 13 מתוך 13 תשריט מצב מוצע הורדה
נספחים
מצב מאושר גליון 1 מתוך 13 - מצב מאושר מפורט ותוכניות מחוזיות וארציות - אתר כלנית הורדה
טבלת שטחים נספח רשימת אתרים הורדה
נספחים מאושרים מצב מאושר - חלק א' הורדה
נספחים מאושרים מצב מאושר - חלק ב' הורדה
נספחים מאושרים מפת מתקני כליאה הורדה
נספחים מאושרים נספח פרוגרמתי הורדה
נספחים מאושרים נספח רשימת אתרים הורדה
נספחים מאושרים נספח חברתי הורדה
נספח חברתי תדריך פרוגרמתי חברתי הורדה
נספח חברתי נספח חברתי הורדה
מצב מאושר גליון 10 מתוך 13 - מצב מאושר מפורט ותוכניות מחוזיות וארציות - אתר פלוגות הורדה
מצב מאושר גליון 9 מתוך 13 - מצב מאושר מפורט ותוכניות מחוזיות וארציות - אתר חרוב הורדה
מצב מאושר גליון 11 מתוך 13 - מצב מאושר מפורט ותוכניות מחוזיות וארציות - אתר באר שבע הורדה
מצב מאושר גליון 3 מתוך 13 - מצב מאושר מפורט ותוכניות מחוזיות וארציות - אתר שגיא הורדה
מצב מאושר גליון 5 מתוך 13 - מצב מאושר מפורט ותוכניות מחוזיות וארציות - אתר שיטה הורדה
מצב מאושר גליון 12 מתוך 13 - מצב מאושר מפורט ותוכניות מחוזיות וארציות - אתר קציעות הורדה
מצב מאושר מסמך פרישה ארצית הורדה
מצב מאושר גליון 7 מתוך 13 - מצב מאושר מפורט ותוכניות מחוזיות וארציות - אתר שורק הורדה
מצב מאושר גליון 6 מתוך 13 - מצב מאושר מפורט ותוכניות מחוזיות וארציות - אתר שרון הורדה
מצב מאושר גליון 2 מתוך 13 - מצב מאושר מפורט ותוכניות מחוזיות וארציות - אתר כרמל הורדה
מצב מאושר גליון 8 מתוך 13 - מצב מאושר מפורט ותוכניות מחוזיות וארציות - אתר רמלה הורדה
מצב מאושר גליון 13 מתוך 13 - מצב מאושר מפורט ותוכניות מחוזיות וארציות - אתר רמון הורדה
מצב מאושר גליון 4 מתוך 13 - מצב מאושר מפורט ותוכניות מחוזיות וארציות - אתר מגידו הורדה
קבצים דיגיטליים
ישויות פוליגונליות, קוויות ונקודתיות הורדה
קבצי התכנית (SHP) הורדה
גבול התכנית(KML) לצפיה ב google earth הורדה
קו כחול הורדה
תאי שטח הורדה
מסמכים
חומרים נלווים לישיבות ועדת עורכים 27.8.18 הורדה
חומרים נלווים לישיבות פרוטוקול ועדת עורכים 25.9.17 הורדה
חומרים נלווים לישיבות פרוטוקול ועדת עורכים 22.5.17 הורדה
חומרים נלווים לישיבות ועדת עורכים 10.4.18 הורדה
חומרים נלווים לישיבות ועדת עורכים 19.2.18 הורדה
חומרים נלווים לישיבות ועדת עורכים מצומצת 22.1.18 הורדה
חומרים נלווים לישיבות ועדת עורכים 22.1.18 הורדה
חומרים נלווים לישיבות ועדת עורכים 8.1.18 הורדה
חומרים נלווים לישיבות ועדת עורכים 22.11.18 הורדה
תכתובת
תכתובות התייחסות המועצה האזורית יואב הורדה
תכתובות גזרי עיתונות 6-8/3/19 הורדה
תכתובות מצגת שהוצגה בולנת"ע ביום 8.5.18 הורדה
תכתובות הודעת פרסום חתומה ע"י יו"ר המועצה הארצית הורדה
תכתובות מצגת מענה להערות הועדות המחוזיות 13.8.19 הורדה
תכתובות מצגת שהוצגה במועצה הארצית 5.11.19 הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
התכנית אושרה 18/02/2020 30 26
רישום התכנית שהטיפול בה הסתיים 18/02/2020 30 26
פרסום לאישור ברשומות 12/02/2020 תאריך פרסום: 12/02/2020. מס' ילקוט פרסומים: 8688. עמוד: 3740. שנה עברית: התשף . 30 26 צפייה
דיון ממשלה / ועדת שרים באישור תכנית - התכנית אושרה 12/01/2020 30 26
המלצה לממשלה לאישור תכנית בתנאים 05/11/2019 30 26
רישום נתוני פרסום ברשומות בדבר עריכת התמ"א 18/03/2019 תאריך פרסום: 18/03/2019. מס' ילקוט פרסומים: 8156. עמוד: 8737. שנה עברית: התשעט . 15 14 צפייה
רישום נתוני פרסום בעיתונות בדבר עריכת התמ"א 08/03/2019 תאריך פרסום בעיתון: 06/03/2019. עיתון: גלובס. תאריך פרסום בעיתון: 06/03/2019. עיתון: עיתון יומי א. תאריך פרסום בעיתון: 07/03/2019. עיתון: ישראל היום. תאריך פרסום בעיתון: 08/03/2019. עיתון: כל אל ערב. 15 14
התקבלו הערות / תגובות 02/03/2019 30 26
דיון לקראת העברת התמ"א להערות /השגות 01/01/2019 15 14
העברה להערות / תגובות 01/01/2019 15 14
החלטה בדיון בבקשה למתן הוראה לעריכת תמ"א 10/06/2014 15 14

יחס לתוכניות עתידיות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית 605-1031574 תכנית מתאר ארצית למתקני כליאה כפיפות
תוכנית 415-0540765 תכנית מתאר ארצית למתקני כליאה כפיפות

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
634 ועדה ארצית - המועצה הארצית לתכנון ולבניה 05/11/2019
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
638 ועדה ארצית - ועדת משנה לנושאים תכנוניים עקרוניים (ולנת"ע) 10/09/2019
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
637 ועדה ארצית - ועדת משנה לנושאים תכנוניים עקרוניים (ולנת"ע) 13/08/2019
סדר יום הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2019010 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום 27/05/2019
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2019011 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון 20/05/2019
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2019011 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון 20/05/2019
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2019011 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון 20/05/2019
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2019011 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון 20/05/2019
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2019011 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון 20/05/2019
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2019011 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון 20/05/2019
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2019011 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון 20/05/2019
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2019011 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון 20/05/2019
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2019009 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז 13/05/2019
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
628 ועדה ארצית - המועצה הארצית לתכנון ולבניה 07/05/2019
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
873 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב 29/04/2019
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2019010 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה 08/04/2019
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
624 ועדה ארצית - המועצה הארצית לתכנון ולבניה 01/01/2019
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
619 ועדה ארצית - ועדת משנה לנושאים תכנוניים עקרוניים (ולנת"ע) 11/12/2018
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
619 ועדה ארצית - המועצה הארצית לתכנון ולבניה 03/07/2018
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
609 ועדה ארצית - ועדת משנה לנושאים תכנוניים עקרוניים (ולנת"ע) 08/05/2018
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
581 ועדה ארצית - המועצה הארצית לתכנון ולבניה 14/04/2015
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
570 ועדה ארצית - המועצה הארצית לתכנון ולבניה 10/06/2014
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
תמלול הישיבה הורדה

התנגדויות


מספר התנגדות סוג מתנגד תקופת הגשה שם פרטי שם משפחה חברה / תאור הורדה
1 מתנגד גוף צבורי או מקצועי הפקדה להתנגדויות מרק אוקון בשם איגודן - אגוד ערים דן לתשתיות איכות הסביבה הורדה
2 מתנגד גוף צבורי או מקצועי הפקדה להתנגדויות מרק אוקון בשם איגודן - אגוד ערים דן לתשתיות איכות הסביבה הורדה
3 מתנגד גוף צבורי או מקצועי הפקדה להתנגדויות קובי ברטוב נתיבי ישראל הורדה