455-0264408

ממ/מק/9144

מטרת התוכנית


שינוי בפריסה השטחים במטרה ליצור רצף תכנוני והתאמה לסביבה

עיקרי הוראותיה


1.שינוי יעוד קרקע ממרכז אזרחי-מסחרי ומדרחוב למבנים ומוסדות ציבור, ושינוי יעוד שטח למבנים ומוסדות ציבור ושצ"פ למסחר , תעסוקה ומבני ציבור.
2.תוספת זכויות בניה.
3.קביעת הוראות בינוי ועיצוב.
4.קביעת הנחיות איכות הסביבה


.

דברי הסבר


התכנית כוללת את היעודים הבאים
1. מבנים או מוסדות ציבור
2. מסחר
3. שטח ציבורי פתוח
4. שטח ציבורי פתוח עם ככר/מדרחוב
5. דרך מאושרת
התכנית מציעה הצלבת מגרש בייעוד מרכז אזרחי-מסחרי במגרש בייעוד בנייני ציבור זאת במטרה לטייב את השימוש בקרקע ולהתאים אותו לסביבתו לטובת יצירת שטח ציבורי רציף וגדול בלב אזור מגורים ושילוב מרכז אזרחי ומסחרי בצמידות לאזור תעסוקה קיים ומתוכנן
ריכוז שטח שצ"פ במגרש אחד וסימון טיילת (מדרחוב) בהתאם לתכנית ראשית מאושרת

.

נתונים כמותיים עיקריים בתכנית


סוגגודלמצב מאושרשינוי למצב המאושרהערות
מבני ציבור (מ"ר) 17,697 מ"ר +15,252 מ"ר +2,445 מ"ר 62א (א) סעיף קטן 16
מסחר (מ"ר) 2,890 מ"ר מ"ר +2,890 מ"ר 62א (א) סעיף קטן 16
תעסוקה (מ"ר) 5,300 מ"ר +9,134 מ"ר -3,834 מ"ר

מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית - מאושרות - חתום תוכנית מאושרת הורדה
הוראות התכנית הורדה
תשריט התכנית
תשריט מצב מוצע תשריט מצב מוצע הורדה
נספחים
תנועה הורדה
נספח/ הוראות תנועה תוכנית מאושרת הורדה
נספח/ הוראות בינוי תוכנית מאושרת הורדה
שמירה על עצים בוגרים עצים ב 2 הורדה
מסמכים חתומים
תדפיס הוראות התכנית חתום להפקדה הורדה
תדפיס תשריט מצב מוצע תשריט מצב מוצע-חתום להפקדה הורדה
סקרים/חוות דעת/דוחות טבלה-חתום להפקדה הורדה
תנועה חתום להפקדה הורדה
מצב מאושר חתום להפקדה הורדה
בינוי חתום להפקדה הורדה
זכויות בניה מאושרות חתום להפקדה הורדה
סקרים/חוות דעת/דוחות סקר-חתום להפקדה הורדה
קבצים דיגיטליים
ישויות פוליגונליות, קוויות ונקודתיות הורדה
קבצי התכנית (SHP) הורדה
גבול התכנית תלת מימד (KML) הורדה
גבול התכנית(KML) לצפיה ב google earth הורדה
תאי שטח הורדה
קו כחול הורדה
מסמכים
חוות דעת לפי סע' 96א חווד מהנדסת הועדה והיועמ"ש לענין סמכות התכנית הורדה
חוות דעת לפי סע' 96א חווד מהנדסת הועדה המקומית לפי סעיף 61א(ג)(4) טרם הדיון להפקדה הורדה
תצהיר שינויים בין גרסאות תצהיר שינוי בין גרסאות הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
הפקת מסמך בדבר העברת התכנית המאושרת למשרדי הוועדה המקומית 13/05/2020 68 38
פרסום לאישור בעיתונים 31/01/2020 תאריך פרסום בעיתון: 30/01/2020. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 30/01/2020. עיתון: ישראל היום. תאריך פרסום בעיתון: 31/01/2020. עיתון: עיתון מקומי א. 68 38
התכנית אושרה 19/01/2020 68 38
רישום התכנית שהטיפול בה הסתיים 19/01/2020 68 38
פרסום לאישור ברשומות 19/01/2020 תאריך פרסום: 19/01/2020. מס' ילקוט פרסומים: 8644. עמוד: 3223. שנה עברית: התשף . 68 38 צפייה
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר אינטרנט 16/01/2020 68 38
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו 18/11/2019 68 38
לא הוגשו התנגדויות 17/07/2019 67 38
עיון שר האוצר-התכנית לא טעונה אישור השר 01/07/2019 67 38
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו 10/03/2019 67 38
החלטה בדיון בהפקדה 05/08/2018 60 34
קבלת תכנית 05/08/2018 60 34
החלטה בדיון לאימוץ הליכי הפקדה 05/08/2018 60 34
פרסום נוסח ההפקדה על גבי שלט בתחום התכנית 20/05/2018 59 34
עיון שר האוצר-התכנית טעונה אישור השר 30/04/2018 59 34
פרסום להפקדה בעיתונים 16/03/2018 תאריך פרסום בעיתון: 16/03/2018. עיתון: מעריב הבוקר. תאריך פרסום בעיתון: 16/03/2018. עיתון: גלובס. תאריך פרסום בעיתון: 06/03/2018. עיתון: עיתון מקומי א. 59 34
פרסום להפקדה ברשומות 13/03/2018 תאריך פרסום: 13/03/2018. מס' ילקוט פרסומים: 7729. עמוד: 6233. שנה עברית: התשעח . 59 34 צפייה
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר אינטרנט 13/03/2018 59 34
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף 12/03/2018 59 34

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית שד/ במ/ 1002/ 10 אייל - צפון. . שינוי צפייה
תוכנית שד/ במ/ 1002/ 10/ א צור יגאל שינוי צפייה

יחס לתוכניות עתידיות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית 455-0767616 ממ/מק/9144 החלפה

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2018010 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת המשנה הנקודתית 05/08/2018
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
2018011 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - עיון / אישור השר - מחוז מרכז 30/04/2018
פרוטוקול הורדה

נוסחי פרסום


שם תאריך הורדה
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה 07/01/2020 הורדה
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה 13/03/2018 הורדה
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה 14/04/2019 הורדה
נוסח פרסום חתום - pdf 13/03/2018 הורדה
נוסח פרסום עברית -word 13/03/2018 הורדה