256-0798579

הסדרת מצב קיים למבנה הרווחה במג'דל שמס

מטרת התוכנית


הסדרת מבנה ציבור לפי מצב קיים בשטח.

עיקרי הוראותיה


1- איחוד וחלוקה בין מבנה ציבור ודרך לפי סעיף 62א(א)1.
2- שינוי משטח מגורים א לשטח דרך ומדרך לציבורי -לפי סעיף 62א(א)2 . הרחבת דרך בתוואי המאושר בתכנית בתוקף.
3- שינוי קווי בניין קדמי לפי סעיף 62 א(א)4.
4- שינוי גודל מגרש מינימאלי - לפי סעיף 62א(א)7.
5- הגדלת אחוז כיסוי קרקע - לפי סעיף 62א(א)9.

דברי הסבר


התכנית מהווה שינוי בקווי בניין למבנה ציבורי לפי מצב הקיים . ותוספת שטח תכסית קרקע . ואיחוד וחלוקה בין מבנה ציבור ודרך בכפר מגדל שמס. ושינוי ממגורים לדרך ושטח לבניה ציבורית, איחוד וחלוקה לשטח השייך למועצה המקומית מג'דל שמס בלבד.

נתונים כמותיים עיקריים בתכנית


סוגגודלמצב מאושרשינוי למצב המאושרהערות
מבני ציבור (מ"ר) 447.89 מ"ר +430.38 מ"ר +17.51 מ"ר

מקום התוכנית


התכנית במרכז הכפר ליד מבנה בית העם.

מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית הורדה
תשריט התכנית
תשריט מצב מוצע תשריט מצב מוצע הורדה
נספחים
מצב מאושר הורדה
טבלאות הקצאה טבלת הקצאה הורדה
חניה נספח חניה הורדה
קבצים דיגיטליים
ישויות פוליגונליות, קוויות ונקודתיות הורדה
קבצי התכנית (SHP) הורדה
גבול התכנית(KML) לצפיה ב google earth הורדה
תאי שטח הורדה
קו כחול הורדה
מסמכים
פרוטוקול / החלטות פרוטוקול הורדה
תצהיר שינויים בין גרסאות שינוי בין גרסאות הורדה
תצהיר שינויים בין גרסאות תצהיר שינויים בין גרסאות הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף 12/05/2020 6 5

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית ג/ 9858 תיקון מערכת הדרכים, שינוי למתאר, מג'דל שמס. שינוי צפייה