יוש/ 330

יישוב מבואות יריחו

מטרת התוכנית


הקמת ישוב מבואות יריחו

נתונים כמותיים עיקריים בתכנית


סוגגודלמצב מאושרשינוי למצב המאושרהערות
מגורים (יח"ד) 182 יח"ד יח"ד +182 יח"ד

מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית - מאושרות - חתום הורדה
תשריט התכנית
תשריט התכנית - מאושר - חתום הורדה
נספחים
נספח/ הוראות תנועה הורדה
מסמכים
מסמכי התנגדות התנגדות של עו"ד ועקנין ישראל בשם מרדכי ומרגלית נדיב הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר אינטרנט 30/03/2023
החלטה בדיון באישור תכנית 22/03/2023
לא הוגשו התנגדויות 15/02/2023
פרסום להפקדה בעיתונים 15/03/2020 תאריך פרסום בעיתון: 15/03/2020. עיתון: משרדי מפקדת התיאום והקישור הנפתית. תאריך פרסום בעיתון: 13/03/2020. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 13/03/2020. עיתון: מעריב הבוקר. תאריך פרסום בעיתון: 13/03/2020. עיתון: אל-סינארה.
פרסום נוסח ההפקדה על גבי שלט בתחום התכנית 11/03/2020
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו 25/02/2020
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר אינטרנט 25/02/2020
החלטה בדיון בהפקדה 10/10/2019
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף 02/08/2018
קבלת תכנית 02/08/2018

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית יוש/ 5/ RJ תוכנית המתאר האזורית מחוז ירושלים שינוי

יחס לתוכניות עתידיות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית יוש/ 7005095814 יישוב מבואות יריחו שימוש חורג

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2023001 ועדה מחוזית לתכנון הערים, הכפרים והמבנים - ועדת משנה להתיישבות 22/02/2023
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
2021005 ועדה מחוזית לתכנון הערים, הכפרים והמבנים - ועדת משנה להתנגדויות 08/03/2021
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
2021005 ועדה מחוזית לתכנון הערים, הכפרים והמבנים - ועדת משנה להתנגדויות 08/03/2021
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
2021005 ועדה מחוזית לתכנון הערים, הכפרים והמבנים - ועדת משנה להתנגדויות 08/03/2021
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
2021005 ועדה מחוזית לתכנון הערים, הכפרים והמבנים - ועדת משנה להתנגדויות 08/03/2021
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
2020007 ועדה מחוזית לתכנון הערים, הכפרים והמבנים - ועדת המשנה לאיכות הסביבה 30/12/2020
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
2019008 ועדה מחוזית לתכנון הערים, הכפרים והמבנים - ועדת משנה להתיישבות 10/10/2019
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה

נוסחי פרסום


שם תאריך הורדה
נוסח הודעה בערבית בדבר אישור תכנית / בקשה 28/03/2023 הורדה
נוסח הודעה בערבית על הפקדת תכנית 27/02/2020 הורדה
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה 15/02/2023 הורדה
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה 25/02/2020 הורדה

התנגדויות


מספר התנגדות סוג מתנגד תקופת הגשה שם פרטי שם משפחה חברה / תאור הורדה
1 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות ישראל עו"ד ועקנין בשם מרדכי ומרגלית נדיב