458-0493163

מבנן 17 - סורה סאמי

מטרת התוכנית


חלוקת מבנן 17 לפי מתאר מש/ 1-8 / 1005 -איחוד וחלוקה מחדש בהסכמה .
קביעת הוראות בניה , וקביעת זיקת הנאה למעבר

עיקרי הוראותיה


חלוקת מבנן 17 לפי מתאר מש/ 1-8 / 1005 -איחוד וחלוקה מחדש בהסכמה .
קביעת הוראות בניה ,וקביעת זיקת הנאה למעבר

דברי הסבר


חלקה 23 גוש 8660 בבעלות פרטית חלק ממנה מאושר לבניה לפי תכנית הצ/ במ/ 8/ 1/ 1003 וחלקה השני מאושר לבניה לפי תכנית מש/8-1/ 1005 ( מבנן 17)
התוכנית עוסקת בחלוקת חלקה 23 בהסכמת כל הבעלים ,למגרשי בניה בצורה יעילה שתענה על צרכי המשפחה של בעל הקרקע תוך שמירה על שטחי ההפרשה לדרכי ציבור

נתונים כמותיים עיקריים בתכנית


סוגגודלמצב מאושרשינוי למצב המאושרהערות
מגורים (יח"ד) 34 יח"ד +12 יח"ד +22 יח"ד
מגורים (מ"ר) 8,498.21 מ"ר +2,960 מ"ר +5,538.21 מ"ר

מקום התוכנית


מבנן 17 - מערבית למסגד אבתאן

מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית הורדה
תשריט התכנית
תשריט מצב מוצע תשריט מצב מוצע הורדה
נספחים
טבלאות הקצאה הורדה
חלוקה לתאי שטח איחוד - מצב מאושר הורדה
מצב מאושר הורדה
קבצים דיגיטליים
ישויות פוליגונליות, קוויות ונקודתיות הורדה
קבצי התכנית (SHP) הורדה
תאי שטח הורדה
קו כחול הורדה
גבול התכנית(KML) לצפיה ב google earth הורדה
גבול התכנית תלת מימד (KML) הורדה
מסמכים
תצהיר שינויים בין גרסאות תצהיר שינויים בין הגרסאות הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
אישור התכנית ע"י שר האוצר-התכנית אושרה 27/02/2020 26 12
פרסום לאישור ברשומות 22/07/2019 תאריך פרסום: 22/07/2019. מס' ילקוט פרסומים: 8352. עמוד: 13109. שנה עברית: התשעט . 22 12 צפייה
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר אינטרנט 08/04/2019 22 12
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף 07/04/2019 22 12

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית מש/ 8/ 1/ 1005 זמר תוכנית מתאר מקומית כפיפות צפייה
תוכנית הצ/ במ/ 8/ 1/ 1003 איבתאן. כפיפות צפייה

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2020013 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - עיון / אישור השר - מחוז מרכז 27/02/2020
פרוטוקול הורדה
2019062 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - עיון / אישור השר - מחוז מרכז 10/12/2019
פרוטוקול הורדה
2018015 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - עיון / אישור השר - מחוז מרכז 30/05/2018
פרוטוקול הורדה

נוסחי פרסום


שם תאריך הורדה
נוסח אישור ע"י הועדה המקומית באישור השר 27/02/2020 הורדה
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה 08/04/2019 הורדה
נוסח פרסום חתום - pdf 08/04/2019 הורדה
נוסח פרסום חתום - pdf 22/06/2020 הורדה
נוסח פרסום עברית -word 08/04/2019 הורדה
נוסח פרסום עברית -word 22/06/2020 הורדה