יוש/ 323

בתרונות - "ברוש הבקעה"

מטרת התוכנית


1. שינוי ייעוד מאזור חקלאי לאזור מבנים ומוסדות ציבור, תיירות, תחנת תדלוק, מגורים ומבני ציבור, שטח ציבורי פתוח, שטחים פתוחים ודרכים.
2. קביעת שימושים מותרים בייעודי הקרקע השונים.
3. התוויית רשת הדרכים למיניהן וסיווגן.
4. קביעת הוראות ומגבלות בנייה בתחום התכנית.
5. קביעת תנאים, שלבי ביצוע ושלבי ושלבי פיתוח שיחייבו את מבצעי התכנית.

מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית - מאושרות - חתום הורדה
תשריט התכנית
תשריט התכנית - מאושר - חתום הורדה
נספחים
נספח/ הוראות תנועה הורדה
נספח/ הוראות בינוי הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
רישום התכנית שהטיפול בה הסתיים 04/02/2020
פרסום לאישור בעיתונים 27/12/2019 תאריך פרסום בעיתון: 23/12/2019. עיתון: מעריב הבוקר. תאריך פרסום בעיתון: 27/12/2019. עיתון: אל-סינארה. תאריך פרסום בעיתון: 27/12/2019. עיתון: עיתון יומי א. תאריך פרסום בעיתון: 27/12/2019. עיתון: משרדי מפקדת התיאום והקישור הנפתית.
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר אינטרנט 17/12/2019
החלטה בדיון באישור תכנית 10/10/2019
החלטה בדיון בהתנגדויות 07/10/2019
הוגשו התנגדויות 30/08/2018
פרסום להפקדה בעיתונים 30/07/2018 תאריך פרסום בעיתון: 20/07/2018. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 20/07/2018. עיתון: מעריב הבוקר. תאריך פרסום בעיתון: 20/07/2018. עיתון: אל-סינארה. תאריך פרסום בעיתון: 30/07/2018. עיתון: משרדי מפקדת התיאום והקישור הנפתית.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר אינטרנט 19/07/2018
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף 16/07/2018
החלטה בדיון בהפקדה 30/05/2018
אישור הדרג המדיני - ניתן אישור לבקשה 09/05/2018
קבלת תכנית 17/04/2016

יחס לתוכניות עתידיות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית יוש/ 7000945201 בתרונות - "ברוש הבקעה" הקלה

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2019008 ועדה מחוזית לתכנון הערים, הכפרים והמבנים - ועדת משנה להתיישבות 10/10/2019
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
2019006 ועדה מחוזית לתכנון הערים, הכפרים והמבנים - ועדת משנה להתיישבות 06/08/2019
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
2019005 ועדה מחוזית לתכנון הערים, הכפרים והמבנים - ועדת משנה לדרכים, מסילות ברזל ושדות תעופה 31/07/2019
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
2019001 ועדה מחוזית לתכנון הערים, הכפרים והמבנים - ועדת משנה להתנגדויות 11/02/2019
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
2018003 ועדה מחוזית לתכנון הערים, הכפרים והמבנים - ועדת משנה לדרכים, מסילות ברזל ושדות תעופה 06/06/2018
פרוטוקול הורדה
2018005 ועדה מחוזית לתכנון הערים, הכפרים והמבנים - ועדת משנה להתיישבות 30/05/2018
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה

נוסחי פרסום


שם תאריך הורדה
נוסח הודעה בערבית בדבר אישור תכנית / בקשה 18/12/2019 הורדה
נוסח הודעה בערבית על הפקדת תכנית 19/07/2018 הורדה
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה 16/12/2019 הורדה
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה 17/07/2018 הורדה

התנגדויות


מספר התנגדות סוג מתנגד תקופת הגשה שם פרטי שם משפחה חברה / תאור הורדה
1 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות תאופיק ג'בארין, עו"ד בשם עיריית טובאס ומועצות כפריות עין אלבידא ואלמאלח
2 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות חגית עופרן שלום עכשיו