256-0726802

ג/24895 - חיבור דרך מס' 130 עם דרך מס' 131, מג'דל שמס

מטרת התוכנית


התאמת יעודי קרקע לדרך מס' 130 ומס' 131, בשחונת דרום מזרח הר חרמון, למצב הקיים בשטח.

עיקרי הוראותיה


שינוי יעוד מדרך מאושרת למגורים א'.
שינוי יעוד ממגורים א' לדרך מוצעת.
שינוי יעוד משטח ציבורי פתוח למגורים א'.

דברי הסבר


בדרום מזרח שחונת הר חרמון מג'דל שמס מהעברים תוואי דרך מס' 130, 131(לפי ג/9858) על פי התוואי הקיים, למניעת הפקעות קרקע פרטית. התוואי הקיים הוא תוואי מוסכם עם כל הגובלים לדרך.

נתונים כמותיים עיקריים בתכנית


סוגגודלמצב מאושרשינוי למצב המאושרהערות
מגורים (יח"ד) 4.1 יח"ד +1.58 יח"ד +2.52 יח"ד
מגורים (מ"ר) 2,232.49 מ"ר +855.25 מ"ר +1,377.24 מ"ר

מקום התוכנית


צפון מערב מג'דל שמס

מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית הורדה
תשריט התכנית
תשריט מצב מוצע תשריט מצב מוצע הורדה
נספחים
תנועה הורדה
מצב מאושר הורדה
קבצים דיגיטליים
ישויות פוליגונליות, קוויות ונקודתיות הורדה
קבצי התכנית (SHP) הורדה
גבול התכנית תלת מימד (KML) הורדה
גבול התכנית(KML) לצפיה ב google earth הורדה
תאי שטח הורדה
קו כחול הורדה
מסמכים
פרוטוקול / החלטות פרוטוקול מליאת המועצה 11201828012019 הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
פרסום הודעה בדבר דחיית תכנית באתר אינטרנט 28/01/2020 4 3
רישום התכנית שהטיפול בה הסתיים 28/01/2020 4 3
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף 18/06/2019 4 3
קבלת תכנית 07/03/2019 3 2

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית ג/ 19243 איכסון תירותי בכפרים הדרוזים בגולן כפיפות צפייה
תוכנית ג/ 9858 תיקון מערכת הדרכים, שינוי למתאר, מג'דל שמס. החלפה צפייה

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2020003 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות נקודתיות 28/01/2020
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2020003 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות נקודתיות 28/01/2020
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2020003 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות נקודתיות 28/01/2020
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2020003 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות נקודתיות 28/01/2020
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2020003 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות נקודתיות 28/01/2020
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה