256-0638148

הרחבת תכנית מתאר מגדל שמס ג/24467

מטרת התוכנית


הרחבת תכנית מתאר מגדל שמס מצד דרומי

עיקרי הוראותיה


1- קביעת הוראות בנייה ותנאים למתן היתר בניה.
2- התווית דרכים חדשות.
3- שינוי יעוד קרקע משטח התכנית -
א. שינוי יעוד משטח ללא תכנון מפורט למגורים א.
ב. שינוי יעוד משטח מגורים א לדרך מוצעת.
ג. שינוי משטח ללא תכנון מפורט לדרך מוצעת.

דברי הסבר


התכנית ממוקמת מצד דרומי של כפר מגדל שמס , בכניסת הכפר .
מטרת התכנית הרחבת תכנית מתאר למגורים והתווית דרך וגישות למגרשים המוצעים וקיימים לפי תכנית מאושרת .

נתונים כמותיים עיקריים בתכנית


סוגגודלמצב מאושרשינוי למצב המאושרהערות
חדרי מלון / תיירות (חדר) 2 חדר חדר +2 חדר
חדרי מלון / תיירות (מ"ר) 100 מ"ר מ"ר +100 מ"ר
מבני ציבור (מ"ר) 80 מ"ר +369 מ"ר -289 מ"ר
מגורים (יח"ד) 5 יח"ד +7 יח"ד -2 יח"ד
מגורים (מ"ר) 1,841 מ"ר +3,691 מ"ר -1,850 מ"ר מוצע- 216% עיקרי, ניתן להמיר כל 120 מ"ר לשימושים ל- 30-50 מר" שימושים נלווים
מסחר (מ"ר) 60 מ"ר +369 מ"ר -309 מ"ר
תעסוקה (מ"ר) 80 מ"ר +369 מ"ר -289 מ"ר

מקום התוכנית


דרום כפר מגדל שמס , כניסת הכפר

מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית - מאושרות - חתום הוראות התכנית הורדה
תשריט התכנית
תשריט התכנית - מאושר - חתום תשריט התכנית_2 הורדה
תשריט התכנית - מאושר - חתום תשריט התכנית הורדה
מסמכים חתומים
תדפיס הוראות התכנית חתום להפקדה הורדה
תשתיות מים וביוב-חתום להפקדה הורדה
תשתיות נספח מים וביוב-חתום להפקדה הורדה
סביבה ונוף חתום להפקדה הורדה
סביבה ונוף חתום להפקדה הורדה
מצב מאושר חתום להפקדה הורדה
תנועה חתום להפקדה הורדה
נספחים
נספח/ הוראות תנועה נספח בינוי הורדה
נספח/ הוראות פיתוח תשתיות תשריט נספח מים וביוב הורדה
נספח/ הוראות פיתוח תשתיות נספח מים וביוב הורדה
נספח נוף תשריט נספח נופי הורדה
נספח נוף נספח נופי סביבתי הורדה
קבצים דיגיטליים
ישויות פוליגונליות, קוויות ונקודתיות הורדה
קבצי התכנית (SHP) הורדה
גבול התכנית תלת מימד (KML) הורדה
גבול התכנית(KML) לצפיה ב google earth הורדה
תאי שטח הורדה
קו כחול הורדה
מסמכים
פרוטוקול / החלטות פרוטוקול הורדה
פרוטוקול / החלטות פרוטוקול מליאת הוועדה מס' 20180005 הורדה
פרוטוקול / החלטות פרטוקול מליאה מס 20180006 הורדה
פרוטוקול / החלטות פרוטוקול הורדה
תצהיר שינויים בין גרסאות חתימת יועץ נופי עורך נספח נוף הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
הפקת מסמך בדבר העברת התכנית המאושרת למשרדי הוועדה המקומית 26/12/2019 19 12
פרסום לאישור בעיתונים 13/12/2019 תאריך פרסום בעיתון: 13/12/2019. עיתון: עיתון מקומי א. תאריך פרסום בעיתון: 12/12/2019. עיתון: מעריב הבוקר. תאריך פרסום בעיתון: 13/12/2019. עיתון: כל אל ערב. 19 12
פרסום לאישור ברשומות 10/12/2019 תאריך פרסום: 10/12/2019. מס' ילקוט פרסומים: 8567. עמוד: 1967. שנה עברית: התשף . 19 12 צפייה
רישום התכנית שהטיפול בה הסתיים 10/12/2019 19 12
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר אינטרנט 09/12/2019 19 12
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו 08/12/2019 19 12
לא הוגשו התנגדויות 06/11/2019 19 12
פרסום להפקדה בעיתונים 06/09/2019 תאריך פרסום בעיתון: 03/09/2019. עיתון: מעריב הבוקר. תאריך פרסום בעיתון: 06/09/2019. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 06/09/2019. עיתון: עיתון מקומי א. 19 12
פרסום להפקדה ברשומות 03/09/2019 תאריך פרסום: 03/09/2019. מס' ילקוט פרסומים: 8423. עמוד: 14515. שנה עברית: התשעט . 19 12 צפייה
עיון שר האוצר-התכנית לא טעונה אישור השר 01/09/2019 19 12
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר אינטרנט 01/09/2019 19 12
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו 28/08/2019 19 12
החלטה בדיון בהפקדה 19/12/2018 14 10
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף 04/11/2018 13 10
קבלת תכנית 29/07/2018 7 7

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית תמא/ 34/ ב/ 4 תכנית מתאר ארצית למשק המים - איגום, החדרה והידרולוגיה כפיפות צפייה
תוכנית תמא/ 34/ ב/ 5 תכנית מתאר ארצית למשק המים - פרק מערכות מים כפיפות צפייה
תוכנית תמא/ 35 תכנית מתאר ארצית משולבת לבנייה, פיתוח ושימור כפיפות צפייה
תוכנית תממ/ 2/ 3 תכנית מתאר למחוז צפון-שינוי מס' 3-תוספת רמת הגולן כפיפות צפייה
תוכנית ג/ 9858 תיקון מערכת הדרכים, שינוי למתאר, מג'דל שמס. החלפה צפייה

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2019001 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מסויימות ביישובי מיעוטים 19/12/2018
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2019001 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מסויימות ביישובי מיעוטים 19/12/2018
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה

נוסחי פרסום


שם תאריך הורדה
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה 09/12/2019 הורדה
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה 29/08/2019 הורדה